Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποππα παινίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΝΟΕΜΜΒΡΙΟΥ 2019 AP. ΦΥΛΛΟΥ 1367 ΕΤΟΣ 31ο Ο ΤΗΛ.: 265 10 22044
ΤIΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ c-mail: ncatisipe irou@yahoο.gr
FAX: 26510 79437
Η οινή γιμη τον Ιoνίνον μένει όφυνη και ανήμπορη γα το κτόντημά της
ΧΑΝΕΤΑΙ
Η ΛΙΜΝΗ
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ
00 μαραθνιος από την Περιφέρεια Ηπείρου για τη σωτηρία της
δεν φέρνει αποτέλεσμα 0 Πόντιος Πλάτος ο Δήμος Ιωαννίνων 02
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Για σχέδια βελτίωσης
Και στα δυο.
Ζητούνται 19 εκ . από
την Περιφέρεια Ηπείρου
νοσοκομεία μας
ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940 ΔΕΙΧΝΕΙΠΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
Ηαντιμετπισα
των προβλημά.
των υγείας
επδεινθηικε
ΠΥΧΗ Η ΧΩΡΑΜΑΣ ΟΤΑΝ ΟΙ ΗΕTΕΣ ΤΗΣ
ΕΧΟΥΝΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΚΥΒΟΥΝ ΤΟ ΚΟΦΑΛΙ
Σε εγνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη των περυgερειν,
αξιολογητές και Γνωμοδοτικές ,
στε να φέρουν εις πέρας το
έργο της αξιολόγησης των φαχe
λων των υποψήφιων δικαιούχων
στα Σχέδια Βελτίωσης.
Σνέεu τη υελ
Η αξία του Επους του 1940 δεν έγκειται
στο γεγονός ότι νίκησαν οι Ελληνες , αλλά
στο γεγονός ότι ο Ελληνισμός τόλμησε , και
σαν ένας άνθοωπος,
από τον ποωθυ πουργό 1. Μεταξά
μέχρι τον τελευταίο
Ελληνα , είπε ένα
βροντερό .ΟΧΙ
χορίς να λογαριά σει συσχετισμό δυνάμεων ούτε πιθανότητες
νίκης η ήτας ,
Αναλογιζόμαστε πολλές φορές πς να
ήταν οι υπερασπιστές των Θερμοπιλν στην
αρχαιότητα χαι αισθανόμαστε δέος . Τους μους της χρας θα κατανε στρατιτες που έγραψαν το Επος το 1940 μηθούν 20.000 πρόσφυγες
τους γνωρίσαμε . Ηταν οι πατεράδες χαι οι
τα τελευταία
χρύτια
20.000 μετανάστες στην Περιοχή μας ..
Την αγωνία του για τα
συσοορενμένα προβλήματα στον χύρο της
υγείas , που αντιμετοπ .
ξει η περιοχή μας , εφράζει στην συνέντευξή του ο Πρόεδοος του
Ιατριχού Συλλόγου
Ειγrελς Χαρμπής
Μα αγωνία που γίνεται χραυγή στην προστάθεια επλινης
Σινα στη ελδ 2
Ισοκατανομή σε
όλους τους Δήμους
Γράφει ο
Ζ. Πανταζής
Δικηγόρος
Σε όλους σχεδόν τους δή χαι μετανάστες οι οποίοι θα
μεταφε0θούν άμεσα ατό τα
νησιά στην ενδοχρα
Σνέεa oτη σ 23
παππούδες μας , τους γνωρίσαμε σεμνούς και ταπεινούς στην κα
θημερινότητα , ανθρπους της διπλανής πόρτας . Σνέr στη σλι 2