Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ειρΡFAEP
ΓΕΝΙΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12381
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Τραπεζικό ράλι (+101.59%) στο δεκάμηνο 2019
Χ.Α: Στην κορυφή των αποδόσεων παγκοσμίως
2,20 ΜΥΤΙΛ 9,61 Ο Π 22,15 ΟΠΑ
Προσφυγικό: Επιστροφή
Πάγια ρύθμιση
+6,84 (363.354)
as(o.036) 1
στον εφιάλτη του 2015
για όλες
τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές
Σηις εφαλτικές μνήμες Του 2015 παραπίμπουν οι προσφυ .
γκές και μεταναστευτκές ροές στο βόρωο Arγαίο .
Χαρακτηριστικό είνα ότι προχθές τα μεσάνυχτα σε διάφο
ρασημεία του νησιού της Μυτλήνης έφθασαν οκτ βόρκες
με 323 άτομα, τα οποία και προυθούντα στο Κέντρο Υπο δοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας Στον κατουλισμό πλέ
ον, βρίσκοται πάνω από 15.000 άτομα. Σύμφωνα με τα στο χtίατης Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, τον Οκτβριο του
2019 πέρασαν στα νησιά του βορου Αηαίου 6.363 άτομα.
Από αυτά, 3.474 πέρασαν στη Λίσβο,1820 στη Χίο και 1.55
στη Σάμο.
Eντω μεταξύ, με tυpoiα πλοψηφία Δ και ΚΙΝΑΛ) ψηφ
στηκε το νομοσχέδιο για το άσυλο.
/ ea ρύμιση για αes
ληξιπρόθεσμες
5oφειλές προς την εφο ρία από 24 έως 48 δόσεις θα τε
θεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρί ου 2020 αποκάλυψε στον ΣΚΑΙ ο
- Σταίχούρα
Κτην κορυφή στον παγκόσμιο χρηματιστηριακό χάρτη αποδό
σεων για το 2019 βρίσκεται το ελληνικό χρηματιστήριο , κλεί νοντας το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου με υψηλά κέρδη
43,91% και με πρωταγωνιστή τον τραπεζικό κλάδο (+101,59%),
εν η συνολική κεφαλαιοποίηση έχει αυξηθεί 13,121 δισ. από τις
αρχές του 2019.
Η διαφαινόμενη επάνοδος στην εξουσία του κόμματος της Ν.Δ
άνοιξε τον δρόμο, κυρίως μετά τοαποτέλεσμα των ευρωεκλογν ,
Χρήστος
Όπως ανέφeρε θα ποοβλέποΕΚT: Φέρνει αλλαγή ρότας
η Λαγκάρντ;
νται εισοδηματικά κρτήρια με
βάση τα οποία θα καθοοεται το
ύψος της δόσης. Το επιτόχιο της
ούθμισης δεν θα είναι σταθερ .
Ν Ανέλαβε χθες καθήκοντα προέδρου της ΕΚΤ η Κριστίν Λαγκάρντ , Τίως Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΝΤ. Η νία επικ .
φαλής Της Εκτ απηύθυνε έκκληση προς τη Γrρμανία και ns
πλιονασματικές χρες της Ευρωζνης να συξήσουν Τις δα πάνες για ναστηρίξουν την ανάπτυξη. Στη Γερμανία οι προσ .
δοκίες έναντ της ΕΚΤ και της vίας επικιφαλής της Κριστίν
Λαγκάρντ tίναι μάλλον συγκρατημένες Οι λγότεροι ανομέ
νουν μια στροφή της ακολουθούμενης πολτικής των μηδ .
νικν επιτοκίων . Η Γαλλίδα στήρζ ανίκοθεν την νομισμα
Τική πολτική του Ντράγα και ως πρην υπουργός Οικονομικν θα έχα πολλή κατανόηση έναντι Των επιθυμν rων
πρην συναδυλφων της από Τις υπερχρεωμίνες χρες του
ωρωπαϊκού νότου,
uνεα φορολογική κλίμακα θα
προβλέπει εισαγωγκό συντελε .
στή από 22% στο 9%, ια εισο δήματα έως 10.000 ευρ . Δεν θα
για ράλι στο Χ.Α.
έντονη ανοδική κίνηση της αγοράς κορυφθηκε μετά τις ευρωεκλογές όταν οι αγορές προεξοφλούσαν την επικράτηση και
την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές εκλογές.
Πρωταγωνιστής του δεκαμήνου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2019
ήταν ο τραπεζικός κλάδος ο δείκτης του οποίου έχει καταγράψει
ράλι 101,59% οδηγντας την εντυπωσιακή πιορεία της χρηματ στηριακής αγοράς .
Ησυνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχν των συστημικν τρα
πεζν αυξήθηκε κατά 6,214 δισ..
διαφοροποιηθεί από 10.000 έως
20.000, και θα είναι στο 22%
Από εκεί και πάνο , οι υ4ιστά.
μενο φορολογικοί συντελεστές
μεινονται κατά μία ποσοστιαία
μονάδα .
Ανοιξε η πλατφόρμα
για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Στο 16.9% η ανεργία στην Ελλάδα
τον lούλιο
Σχέδιο για απροσωρινήν
επικουρική σύνταξη
Wes, το ΥΠΟΙΚ ενεργοποίησε την ηλεχτρονική πλατ .
Λορμα για τον λεγο των αιτήσεων που εκxρεμούν
προς εχδίχαση, υπό το Νόμο 3369/2010 (Νόμος Κατολη) ,
για τα υπεοχρεωμένα νοιχοχυριά . Μέσω της πλατφόgμας
οι πιστωτές μπορούν να λαμβάνουν τα φορολογικά στου .
χεία εισοδήματος και περιουσίας των oφελετν τους και
έτσι να διαμορφνουν άποψη για το αν κάποιος είναι επ λέξιμος .
το 16,9% διαμορφθηκε η ανεργία στην Ελ.
, λάδα τον Ιούλιο του 2019 , σε σχέση με 17,1%
τον Ιούνιο σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat .
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία , η Ελλάδα κατέγρανε τη
μεγάλυτερη μείωση του ποσοστού ανεργίας σε σχέση
με την περασμένη χρονιά ( από 19,1% σε 16,9%, μεταξν
Ιουλίου 2018 και Ιουλίουν 2019) .
Την επέχταση της προoopής σύνταξης και στην
L επικούριση, επεξεργάεται το υπουγείο Eργασίαs .
Ηδη , σύμαωνα με πληροφορίες , ο υφυπουργός Κοινω
κής Ασφάλισης Νότης Μηταράκης έχει επεξεργαστεί
σχέδιο , και εφό0ον εγριθεί , αυτό θα συμπερληgθεί στο
σχέδιο νόμον για το ασφ αλιστικ , πον ήδη σνγράφεται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Egγασίας .