Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣABBATO
NERΟΥ019
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΗΜΕΡΗΑ ΑΝΕΑΡΤΗΤΗ ΓΕΡΟΕPGΚΗ EGHMEΡΙΔΑ - ΕTOE ΙΔΡΣΕ 1886
MΘAΧAΕ Τ
Λύθηκε το μυστήριο:
Μαθητές οι βομβιστέφ
Οι Πατρινές του '30:
Πς ήσαν , Πς ζούσαν
n yκάo ow pb δμoμ
DP np κ μω α φ ΑΟΡΙΙΑ
νφeς α νμό mς
aov να ppoοn w auνό . πό 15
κρόν, μ
μα δοον
ΤΜAΤΡΗ
70 1 Ρ1Ανατροπές a
και ντέρμπη
ΚΥΝΗΠ
ΚΟΚΑΙΝΗΣ
ΣΤΟ ΑΛΕΣΟ
Μ asst o τ
cavap
απορρίμματα
Eνοnλόνφ μ.
φproιδ e
oo σύλλοp .
Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ
ΤΟΥ ΑΙΟΝΑ:
83 ΘΥΜAΤΑ
ToAnaό lpoς anaά γο
νωουαΩγροoο un δαφin.6
κάμνο oδpος omδοpοβολ
oμo oονpaμn Κομot n ν
ΔΥΤΙΚΗ ΑΣΑ
Η ΑΠΑΛΕΙΑ
ΜΙΑ ΓΙΑ
ΝΕΟ ΠΑΑΝΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ,
Η. ΑΧΑΙΑ
AΠΟΡΡΙΠΤΕΙ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΟΥΤΟΠΙΚΑ ΙΑ
ΠΛΑΝΑ ΣΥΡΙΑ
ΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
Μnoo vou mo έδνo ood m Α.
Α0φνά nΔ Ana . Iόλ oή ce
δομν ο Μινo ο ά : Η oo
ελοon a δorρrod.
χφε o φpo m
ΑΝΑΚΥΚΛΩΗ
ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
>5AΟΣ
Ea μλ εν ο ο
poo αφλοtς Δεv
pι γα dos φ
Aοo ouno oφα, p
Tι εina με
τον Κιχίλια
ο.Μάγoες δopk ytp, aνκpp
oυ μευοp .
n. ΤΩΝΗΣ.
ΑΝΑΝΕΟΣΗ ΚΑΙ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Mo oεπφελo
D A , μwνό
por, ooυο, nou
κον p &
Ελαφρύ τρένο, βαρύ σενάριο
Περιστέρι
aγριεμένο
ωνoau ο ppo mpία uoα m α noμέgΑγιο Ap Αονn.
οάλpo noσ pm. taνaζ δuμο σο κπότς TNmr
Μνomω op
σοpoλοο 6
pο( 543μμ) οΠο
uoo9 oc 4an uaho οι
ΔΩΡΑ μ o Ao
ω ΑΟΟEΑΗ
ΑΟο rΝΕΛΟν
Α-o upuo
20 μείδες rmo
στην υμή τuν 100
ΝΤΕΖΕΝΕ
ΒAΤΙΔΗΣ Γ. εnE
Χ t4 οννς ni Aή 0μ0
αααπ ταο τ αιο πε --