Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚ
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27408
Μ. Χρυσοχοΐδης:
.Ο χρόνος μας
κυνηγά, οι βάρκες
στο Αιγαίο δεν
σταματούν να
έρχονταιv
Νέο ράλι στα ομόλογα
θεση της , η πρόωρη αποπληρωμή θα μεισει τις δαπάνες για τόχους του ελληνι κού δημοσίου και θα επιμηκύνει οριακά τη μέση διάρ χεια του χρέους του , βελ τινοντας τη βιωσιμότητά
του . Με την πρόωρη μερική
αποπληρωμή του ΔΝT, η
Ελλάδα δεν θα έχει υπ0t υ
0 χρόνος μας κυνηγά. Μας κυνηγ
γιατί οι βάρχες στο Αιγαίο δεν σταματούν να έρχονται . Και όσο περνούν οι μέρες έρχονται και περισσότεροι. Γιατί έ
τσι έχει αποφασίσει η γείτονα χραν, α
νέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολί
τη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο οποίος πα
ρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής
τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου
<Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες
διατάξεις> .
Αυτόν το χρόνο που
τρέχει , θέλουμε να τον εΗ1σπ
χρεσεις έναντι του Ταμείου για το 2019 και το 2020
και αναμένει μία εξοικον όμηση ύψους 70 εκατ. ευρ ή
περίπου 1,2% των δαπανν
της για τόκου .
Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγν της Τραπέ
ζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ)
καταγράφηκαν συναλλαγές
4 εκατ. ευρ , τα οποία στο
σύνολό τους αφορούσαν σε
εντολές αγοράς . Η απόδοση
του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφθηκε στο
1,17% από 1,21% την Τε
τάρτη , έναντι 0,42% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου , με αποτέ
λεσμα το περιθριο να διαμορφωθεί στο
1,59% από 1,57% που έκλεισε την Τετάρ ΣΕΛΔΑ 2
Καταδίκη της
Ελλάδας από το
ΕΔΑΔ για το
σύστημα
απαλλαγής από τα
Θρησκευτικά
Στο 0,388% από 0,41% υποχρησε η
απόδοση του 5ετούς ομολόγου . Η Moodys
χαρακτήρισε ως θετική για το αξιόχρεο
της χρας (credit positive) την πρόωρη αποπληρωμή από την Ελλάδα, ποσού περίπου 2,7 δισ. ευρ -από το χρέος ύψους 8,4
δισ. ευρ που είχε έναντι του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), στις 30 Σε
πτεμβρίου 2019. Οπως αναφέρει στην έκΣυνεχίστηκε και σήμερα (σσ. Πμπτη) το ράλι των ελληνικν ομολόγων .
Η απροαναγγελίαν αναβάθμισης της π
στοληπτικής ικανότητας της χρας από
τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody 's, oδήγησε την απόδοση του 10ετούς ομολόγου σε νέο ιστορικό χαμηλό 1,155% από
το 1,19% που κυμαίνονταν την Τετάρτη .
Στην αγορά συναλλάγματος , ελαφρς
πτωτικά κινείται το ευρ, καθς το ευρωπαϊκό νόμισμα διαπραγματευόταν στα
1,1136 δολάρια , από το επίπεδο των
1,1149 δολαρίων που άνοιξε η αγορά.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρπου κρίνει ότι οι Αρχές
δεν έχουν δικαίωμα να υποχρενουν άτομα να αποκαλύπτουν τις πεποιθήσεις
τους , εντοπίζοντας προβληματικά σημεί ατου ελληνικού συστήματος αναφοριά
με το πς γίνεται η απαλλαγή από τα
Θρησκευτικά .
Στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό σύ-.
στημα απαλλαγής των μαθητν από το μάθημα των
Γ. Πατούλης: Διατηρούμε τον ΧΥΤΑ Φυλής
και τον επεκτείνουμεν
Κεντρικά η εκάστοτε χυβέρνηση δε
λαμβάνει τις αποφάσεις που πρέπει έτσι
στε όλοι οι φορείς να πάνε με μία κοινή
στόχευση για να λυθούν τα προβλήματα .
Το γνωρίζουν όλοι . Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι αν θέλουν να λυθεί το
πρόβλημα των πολιτν , της ΕΤΣ! 3
χυβέρνησης της Τ.Α.θα πρέ.Σαν χρα πρέπει να αντιληφθούμε
ότι ίσως είμα στε μία υπανάπτυχτη χρα
σε σχέση με τις υπόλοιπες χρες της ΕΕ
στο ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων . Αυτό συμβαίνει γιατί ελάχιστοι
θέλουν να πάρουν το πολιτικό βάρος των
αποφάσεων , που πρέπει να ληφθούν για
να λυθεί το ζήτημα . Οι κυβερνήσεις, όπως έχει δείξει η μέχρι τρα εμπειρίαδεν αναφέρομαι στην σημερινή κυ βέρνηση, η οποία έχει θητεία μόλις λίγων μη
νν και πιστεύω ότι θα ανατρέψει αυτή
τη λογική- και οι φορείς της Τ.Α. όταν
μπορούν να πετάξουν το μπαλάκι στους
επόμενους, το επιδικουν. Αυτή η πρα.
κτική οδηγεί σε προσωρινές λύσεις, σε
διαινιση των προβλημάτων και σε χα
μένες ευκαιρίες πραγματικής ανάπτυξης
χαι απασχόλησης~ είπε ο Πρόεδρος του
TEΕ, Γιργος Στασινός, κατά την έναρξη του συνεδρίου του ΤΕΕ με τίτλο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα