Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: ΔΕΗ: Στο ρεύμα του ανταγωνισμού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771108 592155
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 27.068
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 / τιμή: 1,30 E
ΔΕΗ: Στο ρεύμα του ανταγωνισμού
Τέλος η μονιμότητα για νέους εργαζόμενους-Εθελουσία-Εσωτερική κινητικότητα-Ευέλικτο Πλαίσιο Προμηθειν
Παρεμβάσεις Που θα μεισουν το
μισθολογικό κόστος της ΔΕΗ, θα ανοί
ξουν τον δρόμο για την υλοποίηση Προ
γράμματος εθελούσιας εξόδου στα πρό
τυπα του προγράμματος του ΟΤΕ το
2012-14, αλλά και θα της επιτρέψουν
να ανανεσει το στελεχικό της δυναμικό
-με Πιο ευέλικτες ωστόσο εργασιακές
σχέσεις και χωρίς μονιμότητα Δημοσίου
εργαζομένων στο Δημόσιο, σε εθελοντική βάση.
Όπως εισήμανε ο κ Χατζηδάκης, η δυνατότητα
Πο αποτελεσματική, απαλλάσσοντάς αυτή μπορεί να αφορά για Παράδειγμα νεότερους
εργαζομένους, στο πλαίσιο της απολιγγιτοποίησης ,
εν θα ενταχθεί στο πρόγραμμα κινητικότητας
του Δημοσίου. Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα πιο
ευέλικτο πλαίσιο για τις Προμήθειες, στε να επι
ο υπουργός Ενέργειας , Κωστής Χατζη- σπευσθούν οι σχετικές διαδικασίες , εν ως δι
κλίδες ασφαλείας θα λειτουργούν τόσο ο Προ
λυνθεί επίσης η εσωτερική κινητικό - συμβατικός έλεγχος, Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσο
και η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου ΕΠΟπτείας και
μετακινηθούν στον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ Ανανε - Προμηθειν, Που θα δημιουργηθεί γι' αυτόν τον
επιδικουμε να εκουγχρονίσουμε τη
ΔΕΗ, να την κάνουμε Πιο ευέλικτη και
Δέκα μέτρα
στε
ηεικείρηση
να λειτουργήσει
με όρους
ελεύθερης
αγοράς
15 ΧΡΟΝΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
την από τον " ζουρλομανδύα " των Π
ριορισμν των ΔΕΚΟ , τη στιγμή Που
είναι ανοικτή στον ανταγωνισμό, ση
μείωσε σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου
ω εrgonom ia
www.ergonomia.gr
δάκης . Με το νομοσχέδιο θα διευκο
για τους νεοπροσληφθέντες Πε
ριλαμβάνουν τα δέκα μέτρα για την επιχείρηση
Που εντάσσονται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με τις παρεμβάσεις
Όλες οι νέες ρυθμίσεις
για την αγορά εργασίας
τητα, στε κάποιοι εργαζόμενοι να μΠορούν να
σκοπό . σελ . 7
σιμες, εν θα ανοίξει και ο δρόμος για μετάταξη
Νόμος του κράτους είναι πλέον οι νέες ρυθμί
σεις Που αφορούν την εξαίρεση των
επιχειρήσεων Που αντιμετωπίζουν Προβλήματα
βιωσιμότητας από τους όρους τωνκλαδικν
συμβάσεων εργασίας και καθιερνουν για
Πρτη φορά τη δυνατότητα ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας για τις απεργίες-η οποίa προκά
λεσε την έντονη αντίδραση των συνδικάτωνκαθς και τη δημιουργία ηλεκτρονικού συνδι
καλιστικού μητρου για τις εργοδοτικές
οργανσεις και τα συνδικάτα των εργαζομ νων . Με τις νέες ρυθμίσεις εισάγεται στη
νομοθεσία των ατομικν εργασιακν σχέσεων
και ένα μίγμα πρόσθετων μέτρων Που στοχεύουν στην ενίσχυση της πλήρους
απασχόλησης και στη νομική διασφάλιση των
εργαζομένων από την γκρίζα ζνη της απλήρωτης εργασίας, η oπoία ταλαιπωρεί χιλιάδες
απασχολούμενους. σελ.3
20 20 20
110 Στο top 5
του κόσμου
η απόδοση
του Χ.Α.
886,2400
882,5700
ΕIRO
ΕΥΡΟ.
ΕΒΡΟ
ΕΥΡΩ
ΒΡΟΙ
Παγνουν οι αυξήσεις
σις προμήθειες των τραπεζν αλ4
Εξέλίξη δεικτν 10μήνου 2019
Τρμπείκς Δέκης Β0
Tεικές Δεκτς
31 14 28 11
10 24 08 22 05 19 02 16 30
14 29
25 12 25 08 23 13 26
Ιo Φεβ Μp ΑΤp Μa| bν. bλ Α Σn Οκ.
Ποιες αλλαγές εξετάζουν οι όμιλοι στην τιμολογιακή τους πολιτική
σελ. 22
Κριστίν Λαγκάρντ
Αναλαμβάνει σήμερα Πρόεδρος της ΕΚΤ
Διατηρεί
την πρωτιά
ο ελληνόκτητος
στόλος
Προάγγελος
νέων
100.000
δανειολήπτες
βλέπουν)
οιτράπεζες
Η γυναίκα Που κορίζε
τα διεθνή χρηματοοικονομικά 2
Fiat Chrysler - PSA
ΓΥΡΙΣΑΝ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ
ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
αναβαθμίσεων
Στοιχεία 1/12019
Moodys για την ελληνική οικονομία
eπλατφόρμα
Νέα αύξηση του μεριδίου του
κατέγραψε το 2018 ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος, σύμ
φωνα με τν ετήσια έκθεση Re
view of Maritime Transport
2019 της UN Conference on
Trade and Developments, στην
οποία αναφέρεται ότι οι Έλληνες
εφοπλιστές είναι πρτοι στον
κόσμο με μεταφορική ικανότητα
την 1/12019 στα 349,195 εκατ.
dwt. σελ . 13
Ηπιθανή αναβάθμιση της Πιστοληπτικής ικανό
τητας της χρας από τον καναδικό οίκο DBRS θα
φέρει την Ελλάδα σε απόσταση μόλις δύο βαθμίδων
από την επενδυτική βαθμολογία. Και αν αυτό συμβεί
θα είναι ένας ακόμn κρίκος στην αλυσίδα των θε τικν γεγονότων των τελευταίων ημερν. Μετά την
αναβάθμιση από τη Standard and Poor's την Πε
ρασμένη Παρασκευή (βελτίωσε τm βαθμολογία σε
BB- ) , είχαμε χθες και θετικές αναφορές του οίκου
Moody's , Που καθιστούν Πολύ Πιθανή μία έκτακτη
αξιολόγηση με την Προοπτική της αναβάθμισης
της ελληνικής οικονομίας. σελ .5
Από σήμερα ξεκινάει n λειτουρ
γία της Πλατφόρμας των τραπε
ζν μέσω της οποίας θα ελέγ
χονται όλοι οι δανειολήπτες Που
έχουν καταφύγει στον νόμο Κα τσέλη. Εκτιμάται Πως το σύνολο
αυτν Πλησιάζει, αν δεν ξεπερ
νά, τους 100.000. Η πλατφόρμα
αυτή θα συνδέεται με την αντί.
στοιχη της Γ.. Ιδιωτικού Χρέους,
nΟΠοία θα δίδει Πρόσβαση στις
τράπεζες στο Taxis. σελ .4
Marks&Spencer
ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΣΤΑ 56 ΕΚΑ.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018/2019 >16
σελ.17
Apple
Έσοδα 64 δισ. δολ. στο γ' τρίμηνο
ΠΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ
TRASTOR ΑΕEΑΠ ΚΑΙ HINES
Εεπέρασε
τις προσδοκίες
τωναναλυτν
ΣΤΟ 40% Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟΥ SAZKA GROUP ΣΤΟΝ ΟΠΑΠ >15
δ-= -

Τελευταία νέα από την εφημερίδα