Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Νοεμβρίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική εςμερίδα Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6902
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
ΟΠΕΚΑ:
Αλλαγέs
σε ΚΕΑ και
ΕΝΦΙΑ:
επιδόματα | Ετσι σχεδιάζεται η μείωση
- Πότε βλέπουνω κατάργηση
Ξεκίνησε σαν προεκλογική
οδήγησε στην πρόωρη
μείωση του ΕΝΟΙΑ
κατά 22% και , όπως
όλα δείχνουν , φέρνει
μεγάλες ανατροπές μένουν στο απυp
και ελάφρύνσεις το
2021 στους φόρους
ιδιοκτησίας για μικρές
και μεσαίες περιου . Σαντορίνη ή στη Μύ .
σίες . Ακόμα και μείωση
ή κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ
που πλήρνουν σαν ν
των εξελίξεων όμως
θεωρείται η μαζική έν
ταξη στο αντικειμενιό
σύστημα αξιν των
ακινήτων ,
υπόσχεση,
5 ΗΗ 5ΟΚΑ
Μέχρι τέλος του
έτους έρχονται οι αλ λαγές στα κριτήρια
περιοχν
που μέχρι τρα παρα.
ΕΝ.LΑ.
δονησης, των επ,
Εισόδημ
γύης (ΚΕA , επίδομα
ενοικίου και επίδομα
παιδιού A21 που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σύμφωνα
όχε διασμό της Υφυ
πουργού Εργασίας ήταν μεγαλοϊδιοκτή. ριστέρι, στο υπουργείο
και Κοινωνικν Υο
συνέχεια στην 11
βλητο της εφορίας.
Από τη στιγμή πoυ πολυτελή ακίνητα στη
Κοινωνικό
κονο, θα φορολογούν σαν
βίλες-και όχι όσο τα
διαμέρίσματα στο Πε κανονικές βήμα είναι ακόμη μία
μείωση 10% , το οποίο
δεν το έχουμε βάλει
επί της παρούσης στον
προϋπολογισμό του
2020. Κι αυτό γιατί
έχουμε ξεκινήσει μια
άσκηση σχετικά πρόσφατα, με σκοπό έως
τον Μάιο του 2020 να
την έχουμε ολοκληρ
σει . Και αφορά στον
νέο προσδιορισμό του
συστήματος των αντικειμενικν αξιν στη
χρα μας. Στόχος μας ,
να καταστεί η φορολόται
γηση της ακίνητης πε
ριουσίας πιο αποτελεσματική και κοινωνικά
πιο δίκαιη. Υπάρχει σο
βαρό ενδεχόμενο τον
Μάιο του 2020 να προκύψει επιπλέον δημο σιονομικός χρος που
θα κατευθυνθεί στη
μείωση του ΕΝΦΙΑ για
τα νοικοκυριά που πλη .
ρνουν πολύ υψηλές
υποχρεσεις για την
ακίνητη περιουσίαν .
Στη βάση αυτή, σύμ .
φωνα με πληροφορίες ,
συνέχεια στην 10
τες , όσοι έχουν ακί .
αντικειμενική . νεόδ
μητου διαμερίσματος ,
δηλαδή από μόλις
250.000 ευρ .
Τα δεδομένα αλλάζει
η αξιοποίηση του δημοσιονομικού χρου
(αυπερπλεόνασμα.)
μόλις προκύπτει -και
όχι κάθε Δεκέμβρη για
|μποναμά . Κλειδ
Οικονομικν αρχίζουν
ασκήσεις και σενάρια ,
πέραν των υποσχέ
σεων για μείωση κατά
30% στον ΕΝΦΙΑ,
Το πφτο
έγινε με τη μεσοσταθ μική μείωση 22%- δή.
λωσε σε συνέντευξή
του χθες στον Real FM
ο υπουργός Οικονομι κν Χρήστος ΣταϊκούEurostat:
Στο 16,9%
η ανεργία
στην Ελλάδα
τον Ιούλιο
του 2019
επόμενο
ΟΑΕ :
Ποιοι θα πάρουν
επίδομα 750 ευρ
τον επόμενο μήνα
eurostat
Στο 16,9% διαμορ.
φθηκε η ανεργία
στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2019, σε
σχέση με 17,1% τον
Ιούνιο σύμφωνα με
στοιχεία της Ευρωπαϊ.
κής Στατιστικής Υπτηρεσίας (Εurostai ) που
δόθηκαν σήμερα στη
δημοσιότητα .
50 πι
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9