Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
"Δοφων μο4 οoυ . g
ΓΟ ογuνστ όμως,
| μέχρι θονάτου po
ve εφpoζε/
Ι aεύθερο/
Την όιον/
|9ου."
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασχευή
Νοεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5881
Τιμή φύλ.:0,50c
Kαθημερινή εφημερίδα Kοζάνης
Μεταφορά επαόριστοντων σκουπιδιν
της Κέρκυρας στην Κοζάνη με κόστος
που θα καλύπτεται
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος
- Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη
Σελίδα 7
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
της Ελληνικής Αστυνομίαςν
ΕΝΦΙΑ
Έρχεται
επεκτάθηκε και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας
της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Δυτικής Μακεδονίας
Σελίδα 17
νέα μείωση το 2020
Ποιεs αλλαγέs
ετοιμάζει το υπουργείο
Νυχτερινό
τιμολόγιο ρεύματος
Οικονομικν
Σελίδα 12
Από σήμερα σε ισχύ το χειμερινό ωράριο
Γ Εθνική:
Τα αποτελέσματα
της 8ης εμβόλιμης
αγωνιστικής
Ημερίδα του
ΟΑΠΝ και του
Σελίδα 11,
Δήμου Κοζάνης
oστω αc
1 ΟΨΕΗΣ
με ΤίΤλο
Σελίδα 24
<Πίστεψε σε
σέναν
Η μαύρη σημαιοφόρος
Μια εικόνα nou έγινε θέμα noλλν συζητήσεων τις τελευ| ταίες ημέρες ήταν αυτή μιας μαθήτριας μαύρου χρματος!
η onoίa ήταν σημαιοφόρος στη μαθητική napέλαση της 20ης |
|Οκτωβρίου.
Ομολογ ηως με εξέηληξε θετικά αυτή η εικόνα, γιατί χ Ιρακτηρίζει μια δυναμική κοινωνία η oroia επβραβεύει τους |
αρίστους ( όσους διακρίνονται με την προσπάθειά τους)
| χωρίς φυλετικές ή άλλες rpoκαταλήψεις καταγωγής .
Κατά τη γνμη μου , στον βαθμό noυ υπάρχουν μαθητικέ
napελάσεις ( μάλλον καλά κάνουν nou unaρχουν σε μια χρα
| mou βρίσκεται στα σύνορα τριν ηπείρων και αroτελεί εδ
Ι και αινες, λόγω της στρατηγικής θέσης , στόχο εισβολής
| και κατοχής ) είναι θετικό nοu η σημαία ( το σύμβολο του αυ
( τoπροσδιορισμού και της ανεξαρτησίας της ) δίδεται πλέον,
eυνέχεια στη σελίδα 4
Σόββοτο 2 Νοεμβρίου
Η αυτοπεnoίθηση , η αυτοβελτίωση και η αυτογνωσία στον αθλητισμό
και κατ' επέκταση σε
όλους τους τομείς της
ζωής , είναι στόχος Που
μπορεί να επτευχθεί ,
αρκεί να συνυπάρξουν η
θέληση και η γνση .
Σελίδα 9
ην ()