Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Παρασκευή
3ΙΡΩΙΝΗ
Νοεμβρίου
Αριθ.φύλλου 7376
Τιμή Φύλλου 0.50
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
ΚΩΔΙΚΟΣ
Άρση αδικιν
Πανελλαδικός
Ταυτόχρονos
Δημόσιοs
Θηλασμόs 2019
στις συντάξεις
την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019
ση Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενν
Συνέχεια στην 4
νΕρχονται
Χρόνια
αυξήσεις
και στις κύριες
Devao Τουτόπpονος
Δηpόοος Οηλοοpός
Κυp 31100
Σε Όλη Την
ΕΛΛΑΔΑ
Συνέχεια στην 10
ΕΝΦΙΑ:
Τελευταία ευαιρία για
Έτσι σχεδιάζεται
η μείωση
| τακτοποίηση αυθαιρέτων
- Πότε αβλέπουνο κατάργηση
Συνέχεια στην 11
Συνέχεια στην 8
ΚΤΕΟ ΡΕΟ
Επίσημos Συνεργάτηs MEEΑ ΜΑΡΚΕΤ
Σύντομα κοντά σαs!
ΓΡΕΒΕΝΑ
33nς Οτωβρίου 151
5οχλμ Γρεβενν -Μυρσίνας
Τηλ.:2462029200
E-mail [email protected]