Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ειρρFΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12380
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Οι Ελληνες βναίνουν από Τις πρτες θέσεις των πιο απαισιόδοξων Ευρωπαίων
1ΟBE: Αυξάνεται η αισιοδοξία των νοικοκυριν
Ενδείξεις μεγάλου
κοιτάσματος φυσικού αερίου
στην Ελλάδα
Ασφαλιστικό :
Αυξήσεις
σε συντάξεις,
μεισεις
σε εισφορές
Ενδείξεις για πολύ μεγάλο κοίnασμα φυσικού αερiοu στο
ολοδικό χρο , ανάλογο του κοπάσματος Ζορ της Αrγύπτου .
προκύπτουν από Τις στισμικές tρευνtς των ΕΛΠΕ
Εάν οι ενδάξεις συτές επιβεβαιωθούν από ης Yoωτpήσις ,
Τότε δυνητικά οι απολήψμες ποοότητες μπορεί να tiva της
Τάδης Των 200 δισ . κυβικν μέτρων φυσικού aεpiο, οι οποί
ες μπορούν να καλύψουν s ανάγκες της Ελλάδας για περt
που 70 χρόνια.
Για να επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις που καλλιεργούν οισε .
σμικές καταγραφές θα πρίπα να προηγηθd η δενέργεα ερευ.
νητικν γεωτρήσεων που θα πιστοποήσουν την ύπαρη κο .
Τόσματος αλλά και το πραγματικό μέγεθδς του . Ωστόσο, εpoσον επιβεβαωθούν οι ογκομτρήσεις των σεισμικν καταγρ
φντότε τα 280 δισ. κυβικά μέτρα.
άνω από τρία εκατομ
μύρια ασφαλισμένους
χαι συνταξμούχους θα.
αγrξουν οι αλλαγές , που έρχο νται με το νέο ασφαλιστικό .
Επανεκκίνηση κάνει ο επανυ πολογισμός των παλαιν συντά .
ξεων από 4 Οκτωβρίον και μετά ,
καθς τα νέα ποσοστά αναπλή Qωσης που προυθεί το υπου γείο Εργασίας επηρεάζουν και
τις παλιές συντάξεις.
Όσου παλαιοί συνταξιούχοι
( αποχρησαν πριν τον Μάιο
του 2016 ) έχουν αποχωρήσει με
περισσότερα από 30 και κυρίως
με πάνω από 35 χρόνια ασφά .
λισης θα λάβουν από 4 Οκτω.
βοίου υψηλότερη ανταποδοτική
σύνταξη . Σύμφωνα με τα σενάρια πον τα 40 χρόνια ασφάλι.
σης η αυξηση δεν αποκλείεται
να φτάσει ακόμη και κοντά στις
5 ποοσοστιαίες μονάδες , κάτι που
δείχνει αυξήσεις κοντά στο 7% .
ισιοδοξία χαρακτηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά σχετικά με
Jτην πορεία των οικονομικν τους και της οικονομίας της
χρας , με αποτέλεσμα οι Έλληνες καταναλωτές να μη συγκαΑνοικτό το ενδεχόμενο
νέας μείωσης του ΕΝΦΙΑ
ταλέγονται πλέον μεταξύ των 5 πιο απαισιόδοξων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πρτη φορά τουλάχιστον από το 2010,
όπως προκύπτει από την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του
1ΟBE για τον Σεπτέμβριο . Οι Ελληνες βρίσκονται πια ορια
κά εντός της πρτης δεκάδας , καταλαμβάνοντας την 9η θέση .
Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος οδήγησε τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο υψηλότερο ση μείο (-6,8 μονά δες ) από τον Οκτβριο του 2000.
Ανοικτότο ενδεχόμενο νέας μείωσης του ΕΝΙΑ ΤΟ 2020 κατά
10%, όφησε ο υπουργός Οκονομικν Χρήστος Σταικούρος .
Υπάρχαι σοβαρό ενδεχόμενο είπε ο υπουργός , Τον Μάο Του
2020, πριν τα καινούργια οκκαθαριστικά, να προκύψε επιπλί.
ον δημοσιονομικός χρος που Βα κατυθυνθ στη μεκωση του
ΕΝΟΙΑ
Ειδικότερα , ανοφερόpενος στην μείωση του ΕΝΦΙΑ Χρή.
στος Σταικούρας tξήγησε oη τo πρτο βήμα έγννε φτος με
τη μεσοσταθμική μείωση 22%, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία
στα χαμηλότερα ισοδηματικά στρματα Εκκρεμί ένα ακόμη βήμα . Το επόμενο βήμα είναι ακόμη μία μείωση 10%, το
οποίο δεν το χουμε Ράλα tπi της πορούσης στον Προϋπολογισμό του 2020.
Το ποσοστό των πολιτν που περιμένουν μικρή βελτίωση
της οικονομικής τους κατάστασης έκανε άλμα στο 28% τον
πρτο μήνα του φθινοπρου , έναντι 17% τον Ιούλιο, που είχε
πραγματοποιηθεί η προηγούμενη έρευνα .
Προστασία πρτης κατοικίας:
29.000 ξεκίνησαν την διαδικασία
ΟΤΕ: Αναβάθμιση από την
Standard & Poor's
Τέλη κυκλοφορίας: Μέχρι τις 15
Νοεμβρίου τα ειδοποιητήρια
ε αναβάθμιση της πιστοληπτικής κανότητας του
μοΤΕ ροχρησε η Standard & Poors, σε επενδυτιχή α τις 15 Νοεμβoου αναμένεται να αναρτηθούν|
Σχεδόν 29.000 χρήστες έουν ξεκινήσει τη διαδιχασία
προκείμενου να ενταχθούν στην ηλεκτρονική πλατqόρμα
για την προστασία της πρτης κατοκίας . Αθοοστικά από
1η Ιουλίου 2019 μέχρι 28 Οκτωβρίου 2019
- Εχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτη
σης 28.999 χρήστες .
- Έχουν υποβληθεί 222 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις
τράπεξες .
στο Τηxisnet τα τλη κυκλοφορίας για το 2020, η
βαθμίδα -BBB , χάρη στην υποστήριξη από την ισχυρή
λειτουργιή επίδοση της εταιρείας, ιδιαίτεφα στην δρα- καταpολή των οποίων θα πρέπει να πραηματοποιηθεί έως
στηριότητα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και
την επαρχή ρευστότητα . Ο οίχος σημεινει την κυρίαρ χη θέση του στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιν και
το μέτρο χρέος .
το τλος έτους . Δεν αναμένεται να νπάρξει κάποια μετα βολή στα τλη κυκλοφορίας του 2020 σε σχέση με αυτά
του 2019, αφού όποιες αλλαγές σχεδιάζονται θα ισχύοουν
από το επόμενο έτος.