Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρικής-Νικά. σoς Καραθάνος 1951-1974*Ιδωκτήρια - Εκδότρια Στανρίδου Ι. Συλιανή
ΔΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)" Ap φύλλου 6380-11.983
Εντός χρονοδιαγράμματος
η υλοποίηση των έργων
Συζήτηση περί Ονειρούπολης
στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Σήμερα στις
Προγραμματισμός
εκδηλσεων
19.30 η Δόξα
Ομόφωνα η πρόταση
της αντιπολίτευσης για
αλλαγές στον Κανονισμό της
Χριστουγεννιάτι κης αγοράς
του προγράμ ματος
Repetio est mater Studiorum
Εη επανάληψη είναι μήτηρ
μαθήσεως (Ρήση Λατίνων)
Του κ. Γ.Κ. Χατζοπούλου, τ. Λυκειάρχη
υποδέχεται τον
ΒAA στη Δράμα
- Το Πόσχα του 2020 ξεανάει η ανάπλοση
της 19ης Matou
Απόλλωνα Λάρισας
σελ. δη
σελ. θη
σελ. 3η
tus γEο
Εκλογές ΤΕΕ στις 3 Νοεμβρίου
Ευχάριστα νέα για Δημοτικό Στάδιο και νέο Κολυμβητήριο
Δέσμευση του υφυπ. Αθλητισμού
700.000 ευρ για τις κερκίδες
του Δημοτικού Σταδίου Δράμας
Κάλεσμα από την παράταξη
<Μηχανικοί Δράμας για συμμετοχή
όλων των μηχανικνστις εκλογές
Σε πολύ καλό δρόμο οι μελέτες του νέου Κολυμβητη ρίου
από ευεργέτες επιχειρη ματίες της Δράμας
Του Θανάση
Πολυμένη
ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ νέα
είχε να αναγγείλει το βράδυ
της Τετάρτης στη συνεδρίαση του Δημοτι
κού Συμβουλίου
Δράμας , ο δήμαρχος
κ. Μαμσάκος. Την περασμένη εβδομάδα
οκ Μαμσάκος, συνοδευόμενος από τον
αντιδήμαρχο Προγραμματισμού κ.
Τάσσου, επισκέφθηκε την Αθήνα ,
όπου μεταξύ άλλων
είχε συνάντηση με
τον υφυπουργό Αθλητισμού κ Αυγενάκη.
Μέχρι τη συνεδρίαση του σματος την περασμένη ευρ κατά παρέκλιση του Φλόδημου για τις κεράδες
Τετάρτη, οκ Μαμσάκος δεν είε προβεί σε καμιά ανα - του Δημοτικού Σταδίου . Αρα , η κυβέρνηση , το Υπ
καίνωση , μέχρι που ο πικεφαλής της παράταξης-Pro - ΑΕλητισμού , έχει δεσμευπεί απέναντι στο δήμαρχο της
ject Δράμα 2020-, κ . Τσαμπούσης αναφέρθηκε στην Δράμας, να χρηματοδοτήσει αυτή τη δράση της ανακακατασκευή νέου Καλυμβητηρίου στη Δράμα .
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε οκ Τσαμπούσης, πουηθεί μελέτη γ' αυτά τα χρήματα .
eμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο, στε η Δράμα να Το νέο Κολυμβητηρίο
λύσει το θέμα με το να υπάρχει δημοτικό κολυμβητήριο
με την κατασκευή ενός κανούρου. Έχουμε την τύχη , του Κολυμβητηρίου που εε αναφερθεί προηγούμενα
ως Δράμα να υπάρχει μα νέα γενά ευεργετν οι
οποίου δνουν λύση σε πολλά προβλήματα και είναι δια - ευεργέτες , γιατί αν ακλογιστούμε την συμβολή τουλάτεθειμένα, με παρεμβάσεις τους να δσουν λύσες σε
διάφορα ζπήματαΚερκίδες Δημοτικού Σοδίου
Μγο αργότερα , ο δήμαρχος κ. Μαμοάκος θέλησε α Reycap ανοφέροντας και έργα του όπως τον προαύλιο
μιλήσει για το θέμα της επίσκεψής του στην Αθήνα , χρο του Γυμνασίου Αρρένων και άλλα , όπως και στον
όπου συναντήθηκε με τον υφυπουργό Αθλητισμού κ . κ eεοδωρίδη (εφoπλιστή ο οποίος επίoης έχει παρέμ
Αυγενάκη, προκεμένου να συζητήρειγια το ζήτημα της βαση σε πολλά σημεία και έδωσε λύσεις
κατασκευής νέων κερ
δων στο Δημοτικό Στά
διο Δράμας
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ Μαμοόκος
αη συζήτηση έγινε σε
ένα rολύ καλό κλήμα και
η δέσμευση η οποία
υπάρχει πλέον από τον
υφυπουργό , είνα ότι
αν μέχρι τέλος του χφόνου, υπάρχει εμπεριΦΩΤΟ Π.Τ.
Από oριστερφά οι κ.κ rεωργιά δης Χατζιμονλης, Παρό σχου, Κοpωζδις, Γουνριδης, Κα
λaίtgδης και Εφρoμδης
Του Θανόση Πολυμένη
ΡΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ Κυρακή 3 Νοeμ - δεικνύει το μέχρι σήμερα έργα η παρeμ.
βρίου , δεξάγονται οι εκλογές για βατικότητα, οι δεκδικήσεις και το κύρος
την εκπροσπηση των μηχανικν της εκπροστησης αυτής της ανεξάρτητου ΤΕΕ , στα όργανα δούησης του Τμή της πολυσυλλεκτκής παράταξης
ματος Αν . Μακεδονίας του ΤΕΕ Για το
λόγο αυτό, μέλη της ποράταξης-ΜηκαΜ - δονίας ισχυρό δεκδικητικό και πορεμβακοί Δράμας , που αποτελείται μόνο από τικό μέσα σταπιο δύσκολα χρόνια για τη
Δραμινούς μηχανικούς παραχρησε χθες χρα , για τους μηχανικούς και για το
το πρωί συνέντευξη Τύπου στα τοπικά ΤΕΕ, αντισταθήκαμε στην υποβάθμιση
μέσα ενημέρωσης, καλντας τους συνα - των Περιφερεακν Τμημάτων του ΤE
δέλφους τους μηχανικοούς να σμμετέ - πυ επιχειρήθηκε από το κεντρικό Ε
χουν μαικά στς ελογές
Αρχικά δηλσεις έκανεοκ Δημήτρης ρούμε να συνεργαστούμε , να ενσουμε
Κυριαζίδης πρόεδρος της αντπτροσωπείας του Τμήματ
TΕE-AM ο οποίος σημείωσε ότι η παρά - την σστιμία σε όλα τα επτε δα εντός του
ταξησυμμετέχει εδ και 15 χρόνια στο
θεσμκό ρόλο του ΤΕ στην Ανατολική τον κοινωνικό ρόλο του ΤEE, εν στα πεΜακεδονία (Ναμοί Δράμας και Καβάλας)- ριφερεακά τμήματα, όπως αυτό του TΕΕ
Όπως είπε, η προσπάθεια αυτή που Ανατολικής Μακεδονίας , δεν χωρούν
έχει τη δύναμη να ανανενεται συνεχς κομματικές εξαρτήσεις-.
έχει αξία και για τον τόπο μας, όπως αποΚρατήσαμε το ΤΕΕ Ανατολικής Μακe
ΦΩΤΟ ΠΤ.
στατωμένη μελέτη για τς κερκίδες, είναι διαθέσμος να
χρηματοδοτήσει αυτή τη δράση μας μέχρι και 700000
και τα κατα φέραμε , αποδείξαμε ότι μποτασκευής των κερκίδων , από τη στιγμή που αριστικοκαι να συνθέσουμε για το καλό του
υ μας πετύχαμε.
Αν. Μακεδονίας του τόπου μας και του κλο
Οκ Μαμοόκος έχανε αναφορά ετίσης και στο ήτημα
TΕΕ Ανατολικής ΜακεδοΜας, αναδεξαμε
οκ Τοιαμπούσης λέγοντας ότιαη Δράμα έχειπολλούς
χστον δυο ευεργετν, τότε
σματα στο Δήμο Δρμας είναι θεαματικά.
Οκ. Μαμσάκος αναφέρθηκε στον κ Αποστολίδη της
δούμε ότιτα αποτελ
σελλη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
σελ 4η
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τάντα διπλα 6ης αξυπτη,
μμαθpίπνσ τντο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126 , ΔΡΑΜΑ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
25210 55122 Ο 6977 472890
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως.
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14.00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ALEXANDER GELMAN
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
ΤΟ ΠΑΓΚΑΚΙ
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης onaκoνσης
η εξέλιξη στην εξtταση του μαστού
. Υnέpnχoς Μαστού
ΚΙΜΟΥΛΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μονmικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Ynέpnxo-Τiplex αγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθοnaντογράφος
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
Τηλ. 25210-30076
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Κιν. 6932-347415
Ωρα 19.0082100
Χορηγός Επικονωνίας
ΠΡΩΙΝΟΣ
'ΟΣ οuo. 16E oioos o 12 oupο
Μα Δεtθυκση
Τ. Παπανδρέου 34-2οs Οροφos
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak 2521022413
email [email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα