Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Παράκαμψη Σκάλας
και αντιπλημμυρικά έργα
στη Βουλή σελ. 8
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Βρετανοί προσκυνητές
επισκέφθηκαν τη Σπάρτη
> σελ 14
Σε κατάληψη σχολεία
της Σπάρτης > σελ.7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή T Νοεμβρίου 2019 | Ετος 24-[ Αριθμός 5759| Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250. [email protected] .gr . www.lakonikos.gr
Μηλόκον
Η εκτίμηση για το ύψος της φετινής παραγωγής
στη Νεστάνη
για Παράνομη
διακίνηση αλλοδαπν
Από την Πελοπόννησ
το 40% του ελαιολάδου
Για Παράνομη μεταφορά έξι
αλλοδοην κατηγορείται ένας
29χρονος -εnίσης αλλοδαΠός - noυ συνελήφθη τις
Πρτες Πρωινές ρες της
Τετάρτης (30/10) στον αυτοκι
νητόδρομο Κορίνθου-ΤρίnoΛης, στο ύψος των διοδίων
της Νεστάνης
Ειδικότερσ , μετά αnό έλεγκο
nou διενήργησον αστυνομικοί
της Ομόδας Πρόληψης και
Κατοστολής
Σε πριμο στάδιο η συγκομιδή στη Λακωνία
Εγκλήματος
[ΟΠΚΕ) Αρκαδίας στο όχημα
του 29χρονου, διαπιστθηκε
ερχόμενου Νοεμβρίου , anοτέ- ναμικού των ΔΑΟΚ ανά ΠΕπρογραμματισμός για
τη νέα περίοδο δακοκτονίας .
αnοτελέσματα του οnoίou κρί- καθς και η ενδεχόμενη εφαρ μογή νέας διαδικασίας για την
Τα θέματα nou θα anaσχολή- εφαρμογή της, την οnοία θα
σουν την επόμενη σύσκεψη-nαρουσιάσει ο διευθυντής
στην onoίa , όπως σημείωσε ο ΔΑΟΚ Τριφυλίας Αντνης ΠοΣε 120.000 τόνους εκτιμάται η
φετινή Παραγωγή ελαιολάδου συμμετοχή διευθυντν και λεσε η αποτίμηση του φετινού είναι ,
στην Περιφέρεια Πελοπονή σου, Πoότητα
40% της nανελλαδικής nαρa - και Κτηνιατρικής) και των θηκαν από καλά έως άριστα .
γωγής . Αυτό αναφέρθηκε στην ηέντε ηεριφερειακν ενοτή.
διάρκεια της ευρείας σύσκε- των.,
Ψης Πou υnό τον Περιφερει129/10) στην Τρίπολη, με τη
ότι ο όνδρας διευκόλυνε την
μεταφορά έξι αλλοδαπν, εκ
στελεχν από τις ΔΑΟΚ (Διευ-προγράμματος δακοκτονίας , τα
θύνσεις Αγροτικής Οικονομίας
αποτελεί το
των οnoίων οι τέσσερις (ηλικίας 22, 27 και δύο 20χρονού
στερούνταν ταξιδιωτικν εγγράφων.
ΌΠως εξακριβθηκε , n με
τοφορά
ηραγματοηoήθηκε έναντι αντιτίμου στον 29χρονο , ο
οnoίος μάλιστα στερούνταν
όδειας ικανότητας οδήγησης
Από τους αστυνομικούς καΑντικείμενο της σύσκεψης η
οnoία θα επαναληφθεί-περαι- n. Νίκας , θα μετάσχει σχεδόν ρασκευόπουλος
τέρω διευρυμένη- στο τέλη του
Παναγιτη
των αλλοδαπν
συνέχεια σελ 9
ηραγματοποιήθηκε την Τρίτη
το ούνολο του στελεχισκού δυΜέσω του Grow Greek Tourism Online
Η Google μεγαλνει
τασχέθηκαν το αυτοκίνητο
nou χpησιμοηοιήθηκε για τη
μεταφορά των αλλοδοην , το
χρηματικό nooo των 200
ευρ κι ένα κινητό τηλέφωνο .
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί
στον κ . Εισαγγελέα Πλημμελειοδικν Τρίπολης , εν η
οστυνομική έρευνα και η
Προανάκριση διενεργούντοι
από το Τμήμα Ασφάλειος ΤρίΠολης
τον τουρισμό της Πελοποννήσου
Δωρεάν σεμινάρια για τουριστικές επιχειρήσεις
H Google ηροχρησε στη νέα
επέκταση της πρωτοβουλίας
aGrow Greek Τourism Ontuine
στην Περιφέρεια Πελοηοννή σου . Η Πρωτοβουλία , nou υλοnoιείται onό το 2015 , αφορά στη
δωρεάν noροχή συμβουλευτ κν και εκηαιδευτικν σεμιναρίων Πόνω σε Ψηφιακές
δεξιότητες και απευθύνεται σε
τοπικές τουριστικές μικρομε
σαίες επιχειρήσεις και επαγγελμοτίες του τουρισμού .
Μέσα anό ομαδικά σεμινάρια
και κατ' ιδίαν συναντήσεις, οι τομ2
Πικοί επoγελματίες θα έχουν
τmν ευκαιρία να αναπτύξουν τις
Ψηφιακές δεξιότητές τους και να
κατορτιστούν στη χρήση εργαλείων , όχι μόνο της Google , ολλά
και άλλων εταιρειν του χρου.
συνέχεια σελ 9
Η παντοκρατορία
των Τραπεζν
του Γιργου Ανωγειάτη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα