Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 01.11.2019
ΗMΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝΕΡΙΔΑ ΟικοΝΟΜΚΟΥ ΠΕΡΓΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
ΑΘΗΝΑ
Αρ Φύλλου: 6403
Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 23ο
Γιατί η τελική εικόνα οδηγεί σε ελάφρυνση εισοδημάτων
Τα σενάρια αύξησης εισφορν και συντάξεων
Η έκπληξην της μεγάλης συμμετοχής από ομίλους με διεθνή εμβέλεια
Γαίτο (λ. Βννλιφ τμολίχυν: 10 ταιχόσμος κιλοσυνάς
ΕA2Α κ
Η πολύ υψηλή μερισματική απόδοση της Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνν ( ΔΑΑ ) , σε σύγκριση με τα αντίστοιχα αεροδρόμια στην
Ευρπη , που αναμένεται να προσφέρει περισσότερο από ένα
δισεκατομμύριο ευρ στον μέτοχο του 30% μέχρι το 2046, οπότε
και λήγει η σύμβαση παραχρησης , ήταν ο κύριος λόγος για το
τεράστιο ενδιαφέρον που υπήρξε χθες στον διαγωνισμό του
ΤΑΙΠΕΔ.
Έκτακτη
Γενική
Συνέλευση της
Alpha
στις 20 Νοεμβρίου
Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιήσει η Αlpha Bank
στις 20 Νοεμβρίου 2019, ημέρα
Τετάρτη , και ρα 9.00 στην
Αθήνα , στο Ξενοδοχείο Hilton
Λεωφόρος
Για πρτη φορά εμφανίζονται στη χρα μας
παγκόσμιοι όμιλοι από τον χρο των επενδύσεων, οι οποίοι διαχειρίζονται δεκάδες |Αθηνν,
δισεκατομμύρια ευρ, τοποθετημένα σε διάφορες κατηγορίες υποδο μν (από αεροδρόμια μέχρι οδικούς άξονες και ενέργεια) .
Δέχα εκατ. ευρ για τις
Βασιλίσσης Σοφίας 46.
μικρές επιχειρήσεις της
Θεσσαλίας
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Προσαρμογή του Καταστατι
κού της Τράπεζας στις διατά ξεις του ν. 4548/2018 , σύμφωνα
με το άρθρο 183 παρ . 1 του
ανωτέρω νόμου.
2. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχν .
Χαρίτσης: Ντροπή για
Μητσοτάκη να ανέχεται τον
Βορίδη
3. Τροποποίηση της Πολιτικής
για την Αποζημίωση Αντατων
Διευθυντικν Στελεχν λόγω
Αποχρησης.
Την ίδουση, τον εκουγχοονισμό και την τεχνολογική ανα
βάθμιση μκρν και πολύ μικρν επιχειρήσεων της Περμφέρειας Θεσσαλίας, χοηματοδοτεί το πρόγραμμα:
Επενδύω στη Θεσσαλία> . Η υποβολή των αιτήσεων
μπορεί να γίνεται έως και τις 18 Νοεμβρίου 2019, εν τα
επενδυτικά σχέδια που θα επιχορηγηθούν θα πρέπει να
υλοποιηθούν εντός 24 μηνν .
Σε περίπτωση που κατά την
αρχική (ως ανωτέρω) συνε
δρίαση της Έχτακτης Γενικής
Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η εκ
του Καταστατικού οριζόμενη
απαρτία προς λήψη αποφά .
σεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει.
Επαναλητπτική Έκτακτη Γενική
Συνέλευση στις 2 Δεκεμβρίου
2019 , ημέρα Δευτέρα , και ρα
9.00 στο Ξενοδοχείο Hiltoη
Αθηνν ,
Βασιλίσσης Σοφίας 46.
Χαρίτσης, δεν είναι δική
του , αφού ως γνήσιος ακοοδεξιός έχει τέτοιες μισαλλό
δοξες αντιλήψεις στον πυρήνα της λογικής του .
Σήμερα ο x . Βορίδης μας
θύμισε το βαθιά ρατσιστικό
υπόστρωμα της σκέψης του
χαρακτηρίζοντας
ηρο αυτόν με τον οποίο δεν
μπορείς να συνεννοηθείς,
αναφέρει σε σχόλιό του ο
εκπρόσωπος Τύπου
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης.
κανάπΓια τη συγκεκριμένη δράση, θα διατεθούν 10 εκατ. ευρ
(δημόσια δαπάνη ) με τα οποία επιχορηγηθούν επενδυτικά σχέδια εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας , ύψους από
50.000 έως 400.000 ευρ . Το ποσοστό της επιδότησης
ανέρχεται σε 60% , ωστόσο στην περίπτωση πρόσληψης
προσωπικού , αυξάνεται στο 70%.
Η ντροπή είναι του
Μητσοτάκη που εξακολουθ
εί να τον ανέχεται.
Λεωφόρος
Η τροτή , σημεινει ο κ.
Created by Universal Document Converter