Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΟΛΟΓΟΣ
aggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
AP. ΦΥΛΛΟΥ 9953 - ΕΤΟΣ 35ο-ΤΙΜΗ 16 -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΑΝΑΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡ ΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΑΙΝΟMΕΝΑ "ΣΑΡΩΣΑΝ" ΤΗ ΧΩΡΑ
Στις 882,57 μονάδες
Άνοδος 0,78%
"Ανοιξαν"
ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 85 ΕΤΩΝ
Τοιουρανοι
Έφυγε από τη ζωή
Γιάννης Σπανός
Σελ . 2
ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 105 ΚΙΛΑ ΚΟΚΑΙΝΗΣ
-Σελ. 8.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Μένυμα άνευ παραλήπτο
Οι αποφάσεις του υπουργικού για ψήφο
αποδήμων, ΔΕΗ και αθλητική βία
Αυστηρό μήνυμα Προς τις τέσσερις ελAηνικές συστημικές τράπεζες έστειλε ο
υπουργός Ανάπτυξnς Άδωνις Γεωργιάδης, Προειδοποιντας τις ότι η κυβέρνη ση δεν θα επιτρέψει Παράλογες και υπερβολικές χρεσεις , εν η Επιτροπή Αντανωνισμού θα επιληφθεί του θέματος και
θα επιβάλλει υψηλά Πρόστιμα σε Περίπωση που διαπιστσει ότι εφαρμόζουν
εναρμονισμένες Πρακτικές.
Ο τελευταίος έκανε λόγο για παράλογες
τραπεζικές επιβαρύνσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι τράπεζες Προωρούν σε απα ράδεκτα υψηλές χρεσεις ακόμα και σε
κινήσεις συναλλαγν μέσω ibanking ή
για Πληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΗ
Παίρνοντας Προμήθεια τρία στα 20 ευρ.
"Οι τράπεζες έλαβαν ήδη το μήνυμα. Το
μεγαλύτερο Πρόστιμο Που μπήκε την τελευταία 10ετία ήταν ύψους 120.000 ευρ και μπήκε από μένα Πριν 30 μέρες σε
μία από τις τέσσερις τράπεζες για κατάσχεση 1.000 ευρ από ακατάσχετο λογαριασμό . Δεν θα επιτρέψουμε παράλογες
Πρακτικές στο θεσμικό Πλαίσιο Που μας
επιτρέπεται " , ανταπάντησε ο υπουργός
Ανάπτυξης.
Ένα ερτημα όμως Που απορρέει από
τις εξαγγελίες του υπουργού είναι το
εξής: Άραγε Πόσο θα "ιδρσει" το αυτί
τους για ένα Πρόστιμο της τάξης των
120.000ευρω όταν μιλάμε για κέρδη δι.
σεκατομμυρίων ευρ;
Εξάρθρωση
μεγάλου κυκλματος
ναρκωτικν
Σελ. 4
Σελ. 3
ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΤΩΣΗ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ
ΣΤΟ. 1699% η ανερμα
ΝΛΟΕ:
επτμiαιτ,
Υποχρησαν
τα επιτόκια
καταθέσεων
την Ελλάδα:
Επίτοες
μα3 3)cΚ
ακίΕ, tN A
και δανείων
επί ή
Σελ. 8
τ ΝRΣςκ M,
δa0ηTΕΠΑΡΑΚΗ
Σελ. 5