Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
Όταν η γη
σταυρώσει…

Regional Media awaRds 2019

Έκλεψε τις
εντυπώσεις
το Χορευτικό
Εργαστήρι
Ν. Ιωνίας

Τέσσερα βραβεία για τον Χ-τύπο,
το xtypos.gr και το syneidisi.com
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MEDIA

02 11

«Cine-παφές»

Προβολές ταινιών με
ελεύθερη είσοδο από
τον Δήμο Αμαρουσίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.11.2019
ΕΤΟΣ 24ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1128
σελ. 25

ΤΙΜΗ: 0.10 ευρώ

σελ. 22

φωτοΡΕΠοΡτΑΖ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ • www.xtypos.gr

ςτην τελική ευθεία οι αποφάσεις

ΚοΙΝωΝΙΚο μΕΡΙςμΑ

ΠοΙοΙ θΑ ΠΑΡούΝ
φΕτος «μΠοΝΑμΑ»

μΕ τη δΕούςΑ
λΑμΠΡοτητΑ
οΙ ΕΚδηλωςΕΙς
ΕοΡτΑςμού της
28ηςοΚτωβΡΙού ςτΑ
βοΡΕΙΑ ΠΡοΑςτΙΑ

*Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
* ο βασικός σχεδιασμός για τους δικαιούχους
σελ. 16-21
* τι αλλάζει σε σχέση με πέρυσι, ποιοι αποκλείονται
* η στάση των θεσμών και ποια λύση προκρίνουν Εντάσεις, διαξιφισμοί,
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις τελικές αποφάσεις που θα λάβει η κυβέρ- αποχωρήσεις και παραιτήσεις στο
νηση ως προς το κοινωνικό μέρισμα το οποίο θα δώσει μικρή ανάσα σε χαμηΔημοτικό Συμβούλιο Ν. Ιωνίας σελ. 5
λόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους και άνεργους.
σελ. 14-15

Επίσκεψη -σταθμός

ο μητςοτΑΚης λΕΙΠΕΙ ςΕ τΑξΙδΙ
γΙΑ δούλΕΙΕς ςτη ςΑγΚΑη σελ. 13

Ισορροπία τρόμου

«ΕμφύλΙος»
ςτο ΚΙΝ.Αλ.
μΕςω ΠΑςοΚ
σελ. 12

Δωρεάν πρόσβαση
WiFi σε δημόσιους
χώρους του Δήμου
Νέας Φιλαδέλφειας
– Νέας Χαλκηδόνας
σελ. 10