Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
NΟEMΒΡΙΟΥ 2019
TIME2
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ.ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1895
Η ρα των καθαρν αnαντήσεων στο Αίγιο
Απλή Πλάνη
ή σκευωρία;
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Αιγιάλει , Κρίσιμη ουthnon για to anoppiμματο , nou
ΤΗΣ n. ΜΕ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΓΑ ΤΑ
ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΑ
Eεκινά onμερα το Αναυξιακό Συνέδριο tης -. για mv
Ερωτήματα nροκαλεί n
ενοχοιtοίnon oε npωto
αφορό , εκ των nρoγμάτων το topo ακαίκο tonίo, Αφt pωμένο oo ουνέδριο το νθαο 16οέλιδο που κοκλοφο-ί
pei oάμερα μαd με tnv Π.
βαθμό ενός καtηγopoου.
μένου με anotunuμ σε
notipi noυ δεν είxe pe
θεί κατά την έpευνα. >
Η ΑTAΑΙΑ ΣΤΟΝ ΑΟMΟ
ΤHΙ ΑΜΑΠΙΤΕΝΣ
>21-36
Αίμα στο αρουύλιο,
μικαιριά στην Παιδεία
ΑΣΥΛΛΗΠΤΟ
ΣΥΜΒΑΝ ΣΤΗΝ
ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
Η ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΠΕΚΤΗΣΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ
Ο συμμαθηής nθελε nα
κάντι κουμάντο , στο οχο
λείο. Κροoκπε με τοθυ
μα σε ένα nόpa . Η διαφορά - καθαρίοηκε με
anίθεσn με nολυεργαλείο .
nou tixt αι οουγιά .-Aμε
ρικανοnοιούμασιε . λέ ι
ο nεριφερειακός διευθ
νής Στο οκέλος της β ος, ονοεί
ΝΕΟ ΩΜΟ
ΚΡΟΥΣΜΑ
ΒΟΡΥΒΗΜΕΝΗ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΕΥΒΥΝΣΗ,
ΣΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ
Θα anornoε και ο δια.
Ουντής νυή: Πάντως ο
Νίκος Χαροκόηος εni .
Χιngε για την υπό ουσtα
σn KOX ου ΠΝT . >5
ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΕ ΒΙΑΙΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΤΟ ΘΥΜΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Γ. ΣΠΑΝΟΣ
ΤΩΡΑ, ΣΙΩΠΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙο
Βρέχει;
Πνίγονται
Eφυn ano tm ζod ο ουν
θέτης ίρως rων nio unn.
μόνων μελδιν οιο ελλη
νακό πεντάγpομμο . > 15
Ανανάκιηoη σtα Δεμένικα
με tnv οδoφορία tou Aή .
pου. Χ0ες ενtpoonθ
κεη Τoonoύλου , > 14
Ο ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝEΙ Μακριά από Πάτρα οι μετανάστες Κορύφωση
ΑΝΑΛΑΜΒANΕΙ
στο ΤΕ
Συνεντεύξεκ συην n
B. Αβαλής (φo ) και Σ.
Πνυματικάκης , Στην Π
φα ο Σοινός , >36-7
ΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ
Η Πολιεία θα στείλα 1.500 μαανόστες στη Δυτική Ελλάδα, αλλά όι στην Πapa , tpoκaμένου να μην ξανοουμ
βουν στηνίς πολιορκίος στη λιμενή ζνn. Οι μαανόσες θα κατυθυνθούν μόνο οc ξενοδοκοία και όχα oε καταυλομοoς , Αντmopoθεon στη Βουλή για το θύpα του ασύλου , με τν A. Τoinpa να κn κοντη μνήμη ως npος τις επi
δδοtκ της κβtρvnod toυ,
ο Περικλής Μουστάκης
ση θton Χοιζiκη nou ε .
χε μπε στη Οέon rpaou.
πu η pν
20 μερίδες φαγητού
στην τιμή των 100.
κΕαος
θερινός θερινής νυκτός
Ο Δημος ζιά να nopet 0 -Aελ μέoυ nope.
ου. Μnopti να γίτι θερινό ονεμά εxεί, Η n. avoψτno andντpo .
ΝΤΕΖΕΝΕ
κανακdpη 34 αrαn cυς oo nη, Aipa- 3ερβα 2-o-190
Ekcy & Τe way 1 2610 22 60 08 , 0 lie ανητίες ουο νwΕeneg.
Ψiitthi