Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5277

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΞΕΛΕΓΗ ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΕΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ

ΤΕΛΟΣ Η ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ

Με εµπειρία
στο «τιµόνι» της
Καρδιοχειρουργικής

Τα 10 µέτρα για τη
σωτηρία της ∆ΕΗ
ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟ∆Ο
ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 8

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ 832 ΚΙΛΑ ΧΑΣΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΛΛΗΝΗ

Ο ΧΡ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ «ΑΕΛΛΩ»

«Νιώθω
σαν να χάνω
το παιδί µου»
ΣΕΛ. 5

ΣΟΚ ΣΕ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Μαχαιρώµατα
στο προαύλιο

Αθωώθηκε
µετά τα ισόβια!
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ 47ΧΡΟΝΟΥ

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 4

Η ΣΠΕΙΡΑ ∆ΙΑΚΙΝΟΥΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ

ΘΡΗΝΕΙ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη
η απώλεια
του Γ. Σπανού
ΣΕΛ. 38

ΜΕΤΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ «Γ»

Μια πρόταση
για αξιοποίηση
του 409
ΣΕΛ. 6

Ναρκωτικά
κρυµµένα
και σε...
σκουπίδια!
ΗΡΩΪΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ
ΚΑΙ ΣΕ ΠΥΚΝΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 17-23

ΦΟΥΛΑΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Προµηθέας:
Και τώρα
η Ελλάδα
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ:

Στοίχηµα
και ο κόσµος