Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
διοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ φύλλου 17.629 . Τιμή 0,60 Ε. Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019
Γραφεία o. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3* Τηλ. Κέντρο 26510 25.677 ,3.791-Fax 26510 30350 http:/www.proinosiogos.gr. [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με τις διατάξεις του νέου νόμου που συζητήθηκε χθες στη Βουλή..
ΚΑΤΙ ΑΜΜΑΕΕΙ
ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
Θ λημτωπίωντα κα ζμίματα του ατοσφολούντους Ητεμότες άπος
ψoη ΜΙΚΟ, πηρηβατικς ομπεριγμέ, οδιο τμήρμα μα οηλίος | Μονοπάτιαν τουριστικής ανάπτυξης
K. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ασυλο μόνο σε πραγματικούς πρόσφυγες
Bίμα-βήμαη προσπάθεια να καταστεί προορισμός για όλες πς εποχές
ανοίγονται στα ορεινά της Ηπείρου!
*Η yθεοινή ουζήτηση στη
Βουλή για το Ασυλο καη Με .
Ταναστευπική πολιπκή, πiραν α.
πόης συνήθεις αντεγκλήσεις με
ταξύ Των πολmικν αρχην, έ
δωσε ουφές στήμα, όι μετά α
πό πέντε χρoνια ήξες . αφή
Πανελλήνια Συνάντηση Το Σαββίκο στο Μέτσοβο, με συμμετοχή δεκάδων φορέων
HA. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ (υπεύθυνος Epirus Traib) : Ηπεζοπορία
βουνού αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς
. Είναι moλλά τα πεδία στα ο ποία μτορε να απινδύσει η
Ήπειρος, προκειμένουνα επEUχθείο στόχος που τη0Ελει Τουρ
στικό προορισμό για όλες nς εποχές, με α αντίστοιχα οικονομικά
και αναπυδακά οφέλη..
PΕΠ ΤΑΖ
ξεις που γγάντωσαν o πpo .
βλημα, επλους φαrεται πως
κάnαλλάι στην ο ροσm,>
του προσφυγικού-P
Τικού τήματος .
Σύμφωνα με όσα ανέφερε
στην ομλία Του ο Πρωθυπουρ γός Κυριάκος Μητοοτάκης εκo δικοπουντας, Τις διατάξεις του
νομοσχεδίου, εκτός της φλαξης
των συνόρων, προβλέπονται μεΤΡα που θα ενσχύοουν Την ε Με την επτάχυνση των διαδικασιν χορήησης ασυλου και
Την επιστpοφή των πταράνοpων μεταναστν, Το Κέντpο Φλο, ξενίας Κατοικά- όπως και τα υπόλοιπα- θα cανασάνε καθς
θα δέχεται μόνο πραημαπκούς πρόσpoγες.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Εξάλλου , όλη η περιοχή , πέρα
από τα πολπστικά μνημεία διαθέτει
και μοναδικό φυσικό πλούτο, όπuς
βουνά, δάση και moτάμα , που μπο
11η σελ.: pούν να αξσποηθούν προς Την κα σωτερκή δημόσια ασφάλεια και
ην εφαρμογή κανόνων για Τη
λειτουργα των ΜΚΟ, που αποτελούν ζητήματα που απα σχολούν έντονα και την Ηπειρω
Τιή Κοrνωνία
Συγκεκριμένα
Το ορεινό pονοπάτι Ura rai στο Μέτουβο είναι το προ
Τιτοποημένο ολοκληρης της Ηπείρου . Στην ένθετη φωτό
ο λίας Γκαρτζονίκας..
Ερτηση του Μ Κεφαλογιάνm στο Ευρωκοινο βούλιο
Η Ε.Ε. να επιβάλλει γνήσια
απογραφή στην Αλβανία
LTΣΚΡΟΣ(Σνεργαζόμενοι Maανικοί<Στόχος μας ένα ανανεωμένο
και εξωστρεφές ΤΕΕ Hπείρουν
ν Σηςκάλπες προσέρχονται ην Κοριακή οιμχανικοί. .
τεύθυνση της προσέλκυσης υψηλού
επιπέδου επισκεπτν , όο μόνο από
ην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.
Προς αυτή την κατεύθυνοη γίνεται σήμερα προσπόθεια από την Περιφέρεια, ειδικά σε όn αφορά την α νάπτυξη συγκεκριμένων μορφν
του λεγόμενου εναλλακικού τουρ
σμού όπως είνα ο πεζοπορκός , ο
οποίος αποτά όλο κα περσσότεpους φίλοκ . όπως αmοδεικνύετα οπό ην προσέλευση 1ησελ.
vIiiw λayoτίο είνς aτοτοομσς και η δματαήuτiτn. .
Σοπp. Δημορχεί Καταικά
0πρτος χρος θηλοσμού σε
δημοσα τηρεσία ης Ηπερου
. Στη σελίδα2
.Η απογραφή
, προγραμ
ματιστεί να γίνει
στην Αλβανία τον .
πόμενο χρόνο , αp .
χίζει να απασχολεί
έντονα την Ελληνκή Εθνική Μειονoητα με α μέλη της
στη συντριπτική
Τους πλεοψηφία να απόσχουν
καθς θεωρούσαν όι δεν δια
σφαλιζόταν ο εθνικός αυτοπροσδιορισμός ους
Το ζημα εθίm
στην πρόσφατη συ νέντηση που είχαν οu
πρωθυπουργοί των
δύο χωρν Κ. Μη
τοοτάκης και Εντι
Ράμα στην Αήνα, ο μως αυτό θεται και
στο Ευρωπαϊκό Κοr
νοβούλιο με φuη
ση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής
της Ν.. Μανλης Κφαλογιάν.
νης , ο οποίος tvαi κι -11ησελ
Ίσως γίνουν για Τελευταία φορά .
Αυλαία ανοίγει σήμερα για
Πις φθινοπωρινές εκπτσεις!
ΡΕΠΟΡΤΑΖΙ
ΝΚΟΥ ΓΙΩΤΙΤΣΑ
Αύριο (από 8π.μ. έως 3 μμ.) θαγίνει η συλλονή
>Ανοχτά τα μπορικά στα Γιάννενα την ερχύμενη Κυριακή
. Το ΤΕΕ για να βρίσκετα
μπροστά σόλους Τους χωροτα κούς, περβαλλοντικούς στεδια σμούς και στα ενεργειακά θέματα
πρέπει να πάψει να είναι απλός
παραmρητής και τα
Συσκευασίες φυτοφαρμάκων
ανακυκλνει ο Δήμος Ζίτσας
Προς επλυση ζημήματα
σματωτκν ης Ηπίρου
. Ανοίγει σήμερα
η cσυλαια Των εν
διάμεσων φθνοπω
ρινν εκπτσεων οι
οποίες 0α διαρκέ .
σουν συνολικά 15 η
μέρες, δηλαδή έως
και ης 15 Νοεμβρίο .
Στα Γάννενα τα E μπορικά προσφέρουν
τα είδη τους με ημές
μεωμένες σε ποσοστό Εως και
40%, προκεμένου να πpοολκύσουν πελάτες ανεβάζοντας τον τζ
ρο τους στ μία περίοδο νεκρήν
ουσιστικά λίγο πριν μπούμε στην
Τελική ευθία για τις
Σελ. 12
- 11η σελ.
VΤι επθικε σε χθεσινή ουνέντευξη Τύτου
. eΜε στόχο να στα ματήσουμε mν ανεξέλε
γκτη εναπό0εση συ
σκευοσιν φυτοφαρμά .
κων που έχουν Τερά .
σιες και μακροχρόνιες
εππτσες στο περι βάλλον συμμετέχουμε
στο πιλoτικό πρόγραμ
μα ανακυ σμου φυτοπροΜες φηρατίς υτηρος
από η Ζωσιμεία ΒΡιθήη
|ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡ :
EΟ4 .,
Σελ. 12
Δέχα μέτρα για τον
εισυγχρονισμό της ΔΕΗ
tιxτλις Μιαφα Νιμηα
μΨω λίw τw ψπμιο
| Του r. ΓΙΑΝΝΑΚΗ
Ελληνικού
στασίας (ΕΣΥΦ) με
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
- 4η σελ.
Σελ, 12
12ησελ
Διαπιστσεις .
Έχει γίνει ... εφιάλτης
η Συμφωνία των Πρεσπν !
Eνπροβλήματα έχουν και οι Χουτεσιτης.Κάστρο. .
Χωρίς τον Κρίζμαν ο ΠΑΣ
θα υποδεχθεί τον Εργοτέλη
ήμερα ανοήγει τα χαρτιά, Του ο Αργ. Γιαννίκης
ΧΡΟΜΟΓΡΑΦΦΙΚΑ
SYRIAΝΑ: Τα πριν, τα
ύστερα και τα κατόπιν . .
> ράφει 0ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φλάλογος- Συγγραφέας
> ράφει ο ΠΑΝΝΗΣ Β ΔΕΒΕΛΕΙΑΣ
. Χωρίς Τον Κρίζμαν
στη σύνθεσή Του θα οποδεχτείο ΠΑΣ Γιάνννα
τον Εργoτλη στη δευτε
pιάτκη
Ζωσμάδες , /οτο
Ο Κροάτης εmθετκός δεν κατάφερε να
προπονηθεί ούτε χτες
με την υπάλοτη αμάδα.
ακολούθη- 11ησελ
ΟΤΑ ΠΡΙΝ
. Εκπληξη δοκίμασα όταν σε τοπικό κανάλι
πρην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθόλα σοβαρός
και συγκροτημένος , Τον άκουσα να δηλνει όπ.
δύο είναι τα θεμελιακά κατορθματα- Του ΣΥΡΙΖΑ,
Ένα η Συμφωνία Των Πρεστιν και δεύτερο n
έξοδος από τα Μνημόνια Αναρωτήθηκα μήπως οι πολmικοί είνα
φταγμένοι oπό όλλα υλικά και γι' αυτό βλέπουν Τον κόσμο με δι φορετικό μάι από το δικό μας .
Αυτό δεν ισχύει . Είνα
+rouέκαμ του Σούριαο! Η χαρτωμένη φωνή
μιας navέμορφης μελαχρινής κοπέλας με στολή
δεροσυνοδού, καλοδέχοηκε Το γκροun oπό την
Αθήνα στο κατφλι μας μεγάλης aίθουσος επενδυμένης με οκουρόχρωμο ξύλινο ραμποτέ, λίγα
μόλις μέτρα από την είσοδο στους χρους άφιξης
Του σεροδρομίου.
Είναι αλήθεια πως ηιδέα για ένα ταξίδι δύο εβδομά και οι moλιτικοί άνθρωποι φυ - -Τη σελ
97η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα