Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
DΜIΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚ
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27407
Ο Ερντογάν ζητά
κι άλλο κουρδικό
Λαγκάρντ: Πριν ακόμη αναλάβει
επιΠλήττει τη Γερμανία
Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε ότι η Αγκυρα
διατηρεί το δικαίωμα να ξεκινήσει ακό μη μία στρατιωτική επιχείρηση κατά
των κουρδικν Μονάδων Προστασίας
του Λαού , αν δεν αποσυρθούν στα 30 χ λιόμετρα από τα σύνορα Συρίας-Τουρ
κίας .
Οι χρες με
δημοσιονομικό πλεόανάμεσά
νασμα,
τους η Γερμανία ,
κατέβαλαν
<Η ασφαλής ζνη στη Συρία θα μπο
ρούσε να διευρυνθεί εάν συνεχιστούν οι
κουρδικές επιθέσεις στην Τουρχίαν δήλω
σε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Eο ντογάν .
Σε δηλσεις του , ανέφερε ότι η Τουρκία και η Ρωσία ξεκινούν απότην 1η Νοεμβρίου κοινές περιπολίες σε μια περιοχή
πλάτους επτά χιλιομέτρων
στην ασφαλή ζνη στη βόρεια Συρία .
πραγματικά τις ανα
γκαίες προσπάθειες
για δημοσιονομική α.
νάκαμψη στε να
σταθεροποιήσουν έ .
ναν ρυθμό οικονομlκής ανάπτυξης, η οποία είναι εύθραυστη , δήλωσε στο δί
χτυο RTLη Κριστίν
Λαγκάρντ, η οποία αναλαμβάνει την Παρασκευή τα καθήκοντά της ως επικεφαλής της Ενρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπε
Οι πολιτικές ανάκαμψης ήταν καλά συντονισμένες κατά
το διάστημα αμέσως μετά την χρίσην, αλλά cοι χρες, και κυρίως αυτές που έχουν
δημοσιονομικό χρο , δεν κατέβαλαν
πραγματικά τις αναγκαίες προσπάθειες.
Αναφερόμαστε προφανς στις χρες που
έχουν χρονίως δημοσιονομκό πλεόνασμα,
όπως η Ολλανδία , η Γερμανία και ορισμένες άλλες στον κόσμον , δήλωσε η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
ΣΕΛΔΑ
Μακρύς ο δρόμος
για την 4η
Βιομηχανική
Επανάστα ση στην
Ελλάδα
Γιατί να μην χρησιμοποιηθεί αυτό το
δημοσιονομικό πλεόνασμα και να επενδυθεί στις υποδομές-οι οποίες , μεταξύ μας ,
έχουν πραγματικά ανάγκη αντίθετα με
αυτό που φανταζόμαστε-, γιατί να μην γίνουν επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην
καινοτομία για να επιτραπεί μία καλύτεη εξισορρόπηση δεδομένων των σημερ
νν ανισορροπιν , συνέχισε η Κοιστίν
Λαγκάρντ, η διάδοχος του Μάριο Ντρά.
γκι, η χαλαρή νομισματική πολιτική του οποίου έχει προκαλέσει γκρίνια ανατολικά
του Ρήνου.
Οι κεντρικές τράπεζες , στο σύνολό
τους , έκαναν την δουλειά τους > εκτίμησε
η Κριστίν Λαγκάρντ, εκφράζοντας την λύπη της που ορισμένες φορές αήταν λίγο
μόνες στην επιχείρηση αυτήν.
Στην ζνη του ευρ , κδεν υπάρχουν
αρχετά στοιχεία αλληλεγγύης στην ενιαία
νομισματική ζνην , είπε.
Χαμηλές επιδόσεις στον τομέα του
Ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού καταγράφει ο ΣΕΒ τόσο στον Δη.
μόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, τονίζοντας ότι οι επιδόσεις στον συγκεκριμένο τομέα μπορεί να εξελιχθούν σε παρά
γοντα επιβίωσης για πολλές επιχειρή2
σεις.
Σε μελέτη σχετικά με την 4η Βιομηχανική Επαν άσταση, ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι ο Ψηφιακός
Το δημόσιο άντλησε 812,5 εκατ. ευρ από τ
δημοπρασία εντόκων γραμματίων
ΣΕΛΔΑ 2
Αν δεσμευθεί στο
Λονδίνο θα έχει
Με μηδενική απόδοση ολοκληρθηΤα αντιφλεγμονδη κάνουν καλό
στην κατάθλιψη
πρόσβαση στις
αγορές της ΕΕ
κε σήμερα (σ. σ. Τετάρτη) η δημοπρασία
εντόχων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας , κατά την οποία το ελληνικό δημό.
σιο άντλησε το ποσό των 812,5 εκατ. ευρ και εν οι προσφορές υπερκάλυψαν
χατά 2,88 φορές το δημοπρατούμενο ποσό.
Τα αντιφλεγμονδη φάρμακα, όπως η ασπιρίνη / παρακεταμόλη, οι στατίνες και
τα αντιβιοτικά μπορούν να περιορίσουν τα συμπτματα της μείζονος κατάθλιψης αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Αυτή η θετική επίδραση, μάλιστα , είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν τα αντιφλεγμονδη χορηγούνται σε άτομα που ήδη ακολουθούν μια αγωγή
με αντικαταθλιπτικά , σύμφωνα με νέα έρευνα.
Η μελέτη αυτή , που δημοσιεύτηχε στην επιστημονική επιθερηση 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα