Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟ Γ Ο Σ
ΜΑΔΙΑΙΕ

ΦΗΜΕΡΙ

ΙΚΑ ΕΒ
ΙΟΔ

ΔΟ

ΣΕ

ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΕ

Σ

ΠΕΡ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Άδειας
1

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ - Δεν επιτρέπεται η πώληση

των Κυκλάδων

ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΦΟΡΤΩΜΑΣ,
Ε β δ ΔΗΜΟΤΩΝ
ο μ α δ ΓΙΑ
ι αΤΗΝ
ί αΑΜΜΟΒΟΛΗ
Α ν ε ξ ά ρ ΓΙΑΝΝΗΣ
τητη Π
ο λ ι τ ι κ ήΓΙΑΕΤΟφ η μ ε ρΦΙΛΙΠΠΟΣ
ίδα
«ΦΕΣΙ» ΤΩΝ 550.000 ΕΥΡΩ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Παρεμβάσεις Εργοστασιακού
Σωματείου και πρόσκληση
Εγκαίνια του πολιτικού του
δημοτών για νέα συνάντηση 5
γραφείου στη Σύρο 11
Δίνει εξηγήσεις

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΟΥΡΗ

7

για τη ρίζα του
προβλήματος
3

Ο Λ Οτ ω Γ
Ο
Σ
ν Κυκλάδων

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Αν ε ξ ά ρ τ η τ η Π ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α
Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 - Αρ. φύλλου: 646 - Έτος 13 ο - Τιμή 0,70€

 Διεκδίκηση χρήσης Στρατοπέδου «Λγου Ζαφείρη ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ»

Ολοταχώς για Πανεπιστημιούπολη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ
• Αντεγκλήσεις για την
εν μέρει έγκριση της 6ης
αναμόρφωσης από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 12

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΗΣ ALPHA BANK
• Λιποθύμησε ηλικιωμένος
από την πολύωρη
ορθοστασία  12
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
• Αισιόδοξα
τα
μηνύματα –
Απαραίτητη
η πρόληψη
7

ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΣΠΣ
• Δικαίωση και ικανοποίηση
για τους κόπους τους 6

 Η Δημοτική Αρχή έχει ήδη ξεκινήσει – σύμφωνα με τις προεκλογικές της δεσμεύσεις - τις προκαταρκτικές επαφές με

Πανεπιστήμιο, Περιφέρεια και τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου για την συγκρότηση νέου φακέλου προετοιμασίας
που θα τεθεί υπόψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 Βάσει της συμφωνίας Δεκαβάλλα, που προέβλεπε κατά κυριότητα παραχώρηση μέρους του ακινήτου στον Δήμο, ξεκινά
τη διεκδίκηση του Στρατοπέδου προκειμένου να δημιουργηθεί Πανεπιστημιούπολη και Συνεδριακό Κέντρο.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ «ΟΧΙ» ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Πλούσιο φωτογραφικό αφιέρωμα από την παρέλαση στην
πλατεία Μιαούλη  18

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Παρουσία του
Μητροπολίτη
Βρεσθένης κ.
Θεοκλήτου
οι φετινές
εκδηλώσεις
 6

13

EDITORIAL

Πόσο εύκολο είναι…
Ξανά από την αρχή οι διαδικασίες για την παραχώρηση του
στρατοπέδου στον Δήμο για κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων Πανεπιστημιακών Σχολών
και Συνεδριακού Κέντρου, μετά
τον χαμένο πενταετή χρόνο από
τη Δημοτική Αρχή Μαραγκού.
Είδαμε στην πράξη πόσο εύκολο είναι, τόσο λίγοι να κάνουν
κακό σε τόσους πολλούς!

Ο ΛΟΓΟΣ