Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΧιτικη Ε0>
Διαφάνεια
ΕΦ ΜΗΡΙΑΑ
ΑΝΕΕΛΡΤΗ 1
Ε ΒΛΟ ΜΑΔΙΛΙΛ
31 sωβρίig 219-ηυ Πa g 1999 uς 204-i , Φλ0 981- Πιμήpt 100 5
iraNepio Ε,
συπtίoopο
tAnopiα
|1Ο ΕN(ΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ Της Χίου ΕΙΔΝ ΔΩΡΑΝ λεπή
10ΡALΙ0ΦΩΝρ Η μου.
Τυ500ΕΝ 10Υ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ-EΝΕΧΥΡΑ
105.0 10
βaλυτεγαίου 13 ΧΟE 2 νς ΚροΛan TΤη, 2 ΜΑ, 6045 JT 6, wwwehiocemλiog Κηoανατηλεημ12Ηam02 ΝΕΦ |
ΚwΗΙNΗΜΕΚκατάίηκ κατάχιm
ΠΚράτη ατακάςκ ου lin λai ούν π Περιψερειακή Αρχή &o Δήμαρχα Βορείου Αγγαίου
Συνήπιαη με τον πρωθυπουργό γταm μτνασταπικό
ΕΓεΟκεραή Αbή κα, oι
Δήμαονο ooεοu Αινίου
ψυαδίνης- Δτικής Λεσμου.
Χου ΑντερΠικ i ξάμου .ΔπH
tis Eάμου. Λημουl ουνντή,
θηκαν τη Τπάoτη 30 Οκτωβobu πον ζυrnbwn ταί ε
τοραν την επSειούμενη κατο
ουη με την 5aoxυ συcανόμεο, είοο5ο μειαναπν ,
ppoφυωνκαι την παοηpον.
Τους στον oιμέσε α 9ρ.
teons 20 πόcs 21 aηωβορυ μέχοιι και τα μερονι-.
πα ευτέces 25 nοά
Τοπη 23 Οκτωβbοu . σύμ
Φονα με στοκείa τns εν-κas Aτμνομικi Δεύeυνσια Βo eiouυ Αιμου πεο
ν ουνonά 1.037 60μα .
Eυγκει οιμένα στη NirΠονn ηεοσαομσ42. στη Xioi
152 rαι στηΤομο ΕP3.
ΤΑ Τοπn . anό 1a μεοονυκτα.
Σνένολσoίω
ΝΕτnt Mnτopήκη Σχρτμο
fο Nείσιμο του Κτης ΒΙΑΛ
δεποίαμό τον Γοωθυπονογό τηα ναω 5αε yαyαθέπουν δια πο Μα δηψη ευαν περστα βδ στρλiο 52 και στn Fομο 7
σrς τα ποοβηη μεια και υα πητήσουν ήuas.
Eesrir, AnoA ΕΝΟυτ εω μesfliuesn Eοuei(a
Anό το βa5u τ Tο πna μέτουχαι το noui τns Τεάρτς στ 3e ετοαν ακόμα 310 tομα
Νέoa sε μόηε ταεε, ημέδε το Κεπτοκό Λμεναοκείο Mlωμ .
aπuείonε ε δέκαιουνοππικά πεορτατικά εoaunraρτες
nεoinou 100 εο με. Στο πωωτο περιστaτκό nεoου HπaxSn400 napinoυμνσα ροη cη 1ο
o στ μοοφο ημρ
Ευνετπουτί σμενωτας οίορίσε προφυηγων και μπανοπον
σια γησια ου oseiou βηαου Από τα μεσάνμτατια ha- aυ 32 aτομα σων βοομαδα
νετκοιoδ
Σταματούν Προσωρινά οι εργασες ΗΧίος mά και φεος τη νήμη
Του μποσμηναγού)
Συυλιανού Πανάμφυπουλου
σην Παθολογική Κλνικ
Ewνaφπλ6α 7
οexαιοίεί εaeuΕE
δστημ σ τoτε oυξε wnoον
οι έτμε πην 1 δάλομκη Με
κο του Σκυnteεου poκo| μεκυ, an τα oεαεμτηο
veoouεπαs DNcep
neπταί eεε πστημη που ea .
δαουν Προμοκά ουμπωα
μΕ τον Αναηεομεο κοκο Χου
κeSus στβλία ο anκ00n0μ
ngn ms αοικ μελars tοu
0 2υeωμος y
: ουw υμπεd Χιου,.
τμ4 tnv! gμπn / Maβοου Μ19 aι ωα
11 22 nμ τη νομι του
Deφμπκαμουτυήενού.
αρμφοπουοu, με
συμημουηδαιοο στε .
κρo τa aκβnετιtra.
ουλrs στηνο λε
Εορu,
φ0ο Ενάσ
-ωμμο οα μετον Ν οκν
-on Laπεδή Μπουμδανα γιπα
την ποε των εαρούν δμος
ωeναν οa ρομοα
1Φεπι για να κerκaν naunnea ouΜωμει κeθεχοδο η μημητου αθ
noυ noueετη δωή του τον δρατοσυπεοτετου μεθητετος
pnauμεομεαι ωμνα μετο το ακότουταγκουουμ
Φan μE τν μοί τη, 3ωτου έτι μντο , ο υοομroops sαγμποουίo na μειμετο ο
ΕΟfΕE
Τοod!
spirits
nooaτaι γω ενu nolο πόo..
ΚοAε λanνaυpaΝα not μεπαnοιοδουν εnnav εοo .
nοu συορουν τη σττικοτπατου.
tα όι onoΕ e μnοούσου να
ποςββεμθαυν παντην ειαοξητου εοιου Εται απου σμείπη εη,
αoanonθaνα -βα τη9πκή εκασh τα συνεηεια θα ζεκνή
ρον τακιαευγγαα τουςκαι θα συμεμοουντοε αιο μΕο όπό τη
aνθnrεtκααmns τατηδαρκου ςκη σων σιωναπεα δια
Ποaιμηε ια πασαμεεί αο τοοσκαpes διπν ατνακθ αno
διέό, noαμουνα τoοηyοτios πonετaι κεοκημενrα 0e
Eu cελuο οo τ3, nocjiea υ, ut soύt χοεο φuoς
- teeαaheuται να πολουρ λοω οποουπριτης Εκhρσκε ο
hosτου loο οταταιδι Daκ nατιs τοΛΔδ αποδύκης ή
ταν εποποτωυν εξμεμαικόν και δήρι ι ομμπτοίσ μα γα ν
ημκουν τη μημητου
ones hhaeoητου με τα τούταπεμβοω ου ΕΝ.
ΤEL30 2271042158
ΔΑ Α ΤΕ
ΣΗ ΜΕΡ
ΑΤΟ WΗ
Gμ Καρτον νe aνα
ΟΙ ΣΚEUEIΣ ΜΑΣ
πρίνα σαλnuMDSElnu d0+ doα
Κοpάκe απτήνιm BMGσηέπ ντμίζεν.
SoumΤΚΗ
38 ΑEGEOU.. Ghios
FB Caprice Cafe Bar