Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
0ιρΡFAEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ
ΓΕΝ ΚΗ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12379
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6- Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Η απόδοση των 10ετν ομολόγων μειθηκε 301 μονάδες βάσεις το 2019
Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη μείωση κόστους δανεισμού
" Φως" στο τούνελ βλέπουν
Αυξάνονται
οι εκτιμήσεις για
το υπερπλεόνασμα
γερμανικά ΜΜΕ
Φως για τηνολληνική οικονομία βλίπουν δημοσκύματα του
γερμανικού Τύπου .
Σι δημοσίευμά της , με Τπλο Η Ελλάδα στο κατφλ ανοδ .
κής τροχά , η FAΖ ανοφέρεται στη ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας.
Στην ελληνική οικονομία αναφέρεται και η Hanoelsblat, με
την εύγλωτη ανοφορά την ημέρα του "όχ , οι Ελληνες π .
ρίμεναν φέτος ένα να . Η εφημερίδα εστίαζε στο κπρόσ
νο φως, που tδωσε ο ESM για προωρη αποπληρωμή Των
δανείων προς το ΔΝΤ. . ] Με την πρόωρη αποπληρωμή η
χρα εξοικονομεί επτοκιακά κόστη περίπου % ικατομμυρίων
εωρ. Σημαντικότερο tίνα όμως το μήνυμα προς Τις χρηματα γορές με την εξopληση η Ελλάδα δρομολογεd μια στροφή στο
ήτημα του χρίους
Δ όννται οι cκτιμήσεις
nα το υπερπλεόνασμα
του 2019,
Οι αρχιχές εκτιμήσεις για
περίσσευμα 350 εκατ. στο φετινό
προύπολογισμό έχουν δσει τη
θέση τους σε υπερπλεόνασμα
άνω του μισού δισε .
Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος αξ
ολόγησης Stndard and Poors
εκτίμησε ότι το πλεύνασμα μπο ρεί ακόμα και να ξεπεράσει το
ένα δισ. ευρ .
ε ένα περιβάλλον γενικευμένης μείωσης Των αποδόσεων των
-ομολόγων στην Ευρωζνη τον τελευταίο χρόνο , λόγω της
επιβράδυνσης της οικονομίας της και των νέων μέτρων στήρι ΗΠΑ: Αναγνριση
της γενοκτονία των Αρμενίων
ξης από την Ε ΚΤ , η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη προσαρ.
Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα
μογή , με το επίπεδο δανεισμού της να συγκλίνει με εκείνο των
άλλων χωρν.
εξαγγελίες , τα κλειδωμένα μέτρα
ελάφρυνσης. που θα ανακουνθούν το πιθανότερο μαζί με την
κατάθεση του προύπολοισμού
στις 21 Νοεμβρίου . θα αφορούν
πέραν του επιδόματος θέρμαν.
σης και της μείωσης προκαταβο
λής φό0ουγια επιχειρήσεις , την
αύξηση του κοινωνικού επιδόμα .
Η Βουλή των Αντιπροσπων ενίκpν
οψηpία το Ψήφισμα με το οποίο αναγνωρίζεται από Τις ΗΠΑ η
γενοκτονία των Αρμενίων, πρν από έναν αινα.
Η Βουλή ενίκρνε με ψήpους 405 υπέρ έναντι 11 κατά τοψήφισμα αυτό που αναφέρα ότ tvai ποληική των ΗΠΑ να μνη
pονεύουν ως γενοκτονία τη σφαγή 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων
από την Οθωμανική Αυτοκρατορία μεταξύ 19151923. Ο Αμερ.
κανός πρεσαυτής στην Αγκυρα εκλήθη για tξηγήσεις .
Η Bουλή των Αντιπροσπων εvέκρrνt με συντριπτκή πλε
οψηpία το ψήφισμα που ζητά από τον Τραμπ να επιβάλει κυρσς και άλλους περιορισμούς στην Τουρκία με αφορμή η
στρατιωτική εmιxtipησn της στη βόρεια Συρία.
συντριπτική πλε
Πιο χαρακτηριστική ένδειξη του μεγέθους της προσαρμογής που
έγινε ήταν το αρνητικό επιτόκιο (-0,02% ) της έκδοσης τρίμηνων
έντοκων γραμματίων στις 9 Οκτωβρίου .
Πολύ μεγάλη είναι , όμως , η πτση του κόστους δανεισμού και
για τα 10ετή ομόλογα , όπως και για τις υπόλοιπες διάρκειες των
Τίτλων . Η απόδοση των 10ετν ομολόγων διαμορφθηκε στις 23
τος αλληλεγύης και την κατα
βολή των αναδρομιχν στους
συνταξιούχους.
Οκτωβρίου στο 1,25% από 4,26% που ήταν ένα χρόνο πριν , δηλαδή μειθηκε περισσότερο από τρεις ποσοστιαίες μονάδες (301
μονάδες βάσης).
Δέκα επενδυτικά σχήματα
για το 30% του ΔΑΑ
Δύσκολη υπόθεση το επιχειρείν
στην Ελλάδα
Ελληνικό ενδιαφέρον
για τη νοlkswagen
Πην 79η θέση μεταξύ των 190 χορν καταλαμβά- Η.
ΜΕ την συμμετοχή δέκα επενδυτιχν σχημάτων λη
Γελληνική κυβέρνηση έχει σύμφωνα με τον
Άδωνι Γεuογιάδη , ενδιαφέρον για να έρθει η
Volkswngen στην Ελλάδα , εντούτοις για να
υπάρξουν ανακοινσεις θα πρέπει να υπάρχει και κά ποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα . Για να κάνω ανακο .
νσεις , θα πρέπει να έχω αποτέλεσμα . Σας λέω όμως
ότι και η Ελλάδα έχει μπει σε αυτή τη διεκδίχησην ,
ανέqερε .
η προθεσμία υποβολής εκδήλοσης ενδιαφέρο νει η Ελλάδα όσον αφορά στη διευκόλυνση του
επιχειρείν , σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπε
ζα . Η χρα μας κατείχε πέρυσι την 72η θέση, ωστόσο
όσον αφορά στην έναρξη μιας επιχείαησης η χρα μας
ανέρχεται στην 11η θέση από την 44η στην περυσινή
έχθεση , συγεεντρνοντας βαθμολογία 96 στα 100.
ντος για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 30% που
κατέχει το ΤAlΠEA οτο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρεί
aς Διεθνής Αερολιμένας Αθηνν ΑΕ, (AAA ) . Στον κα τάλογο περιλαμβάνεται και η Αviallinnce, θυγατρική του
καναδιχού επενδυτιχού ομίλου PSP, που ελέγχει ήδη το
45% της AΑΑ