Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Πρωτοκλασάτη
τριπλή ενίσχυση για
τον Αστέρα Βλαχιτη>ολ 15
Ισχυρό μήνυμα ειρήνης
από τη Σπάρτη > σελ1
Συνλακεδαιμονίων
με τον Γιργο Τσιμπίδη > σελ. 9
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 |Ετος 24Ι Αρθμός 5758| Τιμή φύλλου 0,50Ε
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250. e-mailinfoeakonikos gr. www.lakonikos.gr
Το Επιμελητήριο
Λακωνίας
στον υπουργό
Αγρ. Ανάπτυξης
Οι Προτόσεις
του Ι. Παναρίτη
Ιδίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές
Ορατός ο κίνδυνος
του δάκου στη Λακωνία
Συνάντηση με τον υnουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ . Μάκη Βορίδη
είχαν την Τετάρτη 23 Οκτω
Βρίου τα επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοnοννήσου,.
ενισχύοντας τη συνεργασία με
το υπουργείο σε θέματα nou
άπτονται της αρμοδιότητός του
και οφορούν στον αγροτικό
και επιχειρηματικό κόσμο
Το Επιμελητήριο Λακωνίας
εκπροσηησε ο Πρόεδρος κ.
Ιωάννης Παναρίτης και ο α
αντηρόεδρος κ . Ηλίας Αθανα σιάδης, Τα επιμελητήρια της
Περιφέρειος εκπροσηησαν
ο πρόεδρος του Περιφερει
οκού Eπιμελητηριακού Συμ
βουλίου Πελοηοννήσου και
Πρόεδρος του Enμελητηρίου
Μεσσηνίας κ Βογγέλης Ξυγκρος και οι ηρόεδροι των
Εnιμελητηρίων Αργολίδας
Φτης Δαμούλος, Αρκαδίας
Γιάννης Τρουπής και Κορινθίας Παναγιτης Πιισάκης
Επιγραμματικά , τα θέματα
nou συζητήθηκαν στη σύσκεψη είναι ηροτάσεις για τον
σχεδισσμό Πολιτικν nρoθησης της Περιφερειακής
ανάπτυξης , της anασχόλησης
και της επχειρηματικότητας
με στόχο τη βελτίωση της noι ότητας ζωής των κατοίκων
των αγροτικν ηεριοχν , για
τον εξαγωγικό Προσανατολισμό της Περιφέρειας Πελοnoνήσου.
Συστήνει ατομικούς ψεκασμούς η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
Έπεσε η αυλαία στο ηρό - Χές Μελιτίνης, Καστανιάς . Αγ. νές περιοχές , κατόρθωσε να naγίδων , επιτεύχθηκε να Πe γραμμα δακοκτονίας της ελαι - Νικολάου , Κόκκινων Λουριν διατηρήσει πληθυσμούς ικα - ριοριστούν οι πληθυσμοί σε χαοκομικής Περιόδου 2019-2020, και Μυρσίνης του Δήμου Ανακαθς την Δευτέρα 21/10 διε - τολικής Μάνης
νεργήθηκε ο τρίτος και τελευταίος δολωματικός ψεκασμός θέντα στοιχεία της Δ/νσης και την πτση της θερμοκρα - ανάπτυξη του εντόμου κατά πe
από εδόφους για την κατσπολέ - Αγροτικής Οικονομίας και Κτη- σίας , ακόμα και στις Περιοχές ρίπου 10 ημέρες σε σχέση με
μηση του εντόμου του δάκου νιατρικής της ΠΕ Λακωνίας με χαμηλότερο υψόμετρο πe - nρoηγούμενες χρονιές , εν
της ελιάς. Ειδικότερα, Ψεκασμοί φαίνεται ότι το έντομο του δινές
Προγματοηoήθηκαν στις Πe - δάκου , λόγω έλλειψης ίδιαίριοχές Γερακίου , Βρονταμά , τερα υψηλν θερμοκρασιν της υπηρεσίας, όποτε ουτό κρί - ρες πιο όψιμη συγκριτικά με
Ζαροφνας , Καρίτσας . του (μεγαλύτερων των 400 C ), ει- θηκε αναγκαίο με Βάση της δα- ηερασμένες περιόδους
Δήμου Ευρτα και στις nεριο - δικά στις ορεινές και ημιορει- κοσυλλήψεις των ηρτημένων
νούς να δημιουργήσουν Προ - μηλά
σΒολές με την έναρξη των
φθνοπωρινν Βροχοπτσεων
Όμως , οι
καιρικές ιδιαιτερότητες του θέρους , οδήγησαν σε μία ηρμη
επίπεδ .
Από το μέχρι στιγμής συλλεχnαράλληλα n napaγωγή εμφανίζεται να είναι περίnou 15ημέ
Με τις έγκαιρες nαρεμβάσεις
συνέκεια οελ 8
Σε ρυθμούς cSpartan Race
για 3η χρονιά η Σπάρτη
Από 1 έως 3 Νοεμβρίου ο διεθνής αγνας
Για μία ακόμη χρονιά , n Πόλη
της Σηάρτης είναι έτοιμη να υno δεχθεί το Spartan Race , τον
μεγαλύτερο αγνα με εμπόδια
στον κόσμο ο onoiος φέτος θα
διεξαχθεί στο διάσημα αnό 1
έως 3 Νοεμβρίου .
Αυτή τη χρονιά, οι συμμετοχές
στον αγνα της Σπάρτης έχουν
ξεπεράσει το αναμενόμενο ,
αφού μέχρι σήμερα έχουν Πραγ ματοηοιήσει την έγγροφή τους
nερισσότεροι από 2.000 οθλητές
nροερχόμενοι σπό 65 χρες! Οι
συνολικές συμμετοχές στα αγω νίσματα του -Spartan Race
αναμένεται να ηλησιάσουν ή να
ξεπεράσουν τις 4.000.
Οι εκδηλσεις για το φετινό
αγνα της Σπάρτης θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου , οπότε θα διεξαχθεί ο
ογνας Kids Race- για τους μι
κρούς Spartans , εν στις 600
μμ θα Πραγματοπoηθεί η Παρέλαση των Εθνν , όηου οι
αθλητές από τις 65 χρες nou
συμμετέχουν Βα noρελόσουν για
τη χρα τους
ουνέχειο σελ 7
Δυο οικογένειες
σε κάθε χωριό
του Δημήτρη Καμπουράκη
.> σελ. 3
συνέχεια σελθ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα