Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ΕΝΟΙΚΙΝΕTA
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
IωνεoM
ΕΚμΟKer
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πέμπτη 31/10/2019
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7222
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΑνανέωση δικαιματος μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο
ΟΑΣΑ: Μέχρι 15 Νοεμβρίου
Βορείου Ελλάδος
Πς δι αμορφθηκε η εικόνα στο μέτωπο
Ποιοι φόροι ανέβασαν
Chshtst στα
φυτητικά δήτεια
aως 400 ευμ
ηναφε η αφρή
το Πλεόνασμα Σεπτεμβρίου
ΡikON
Υπερτριπλάσιο0 του στόχου το πρωτογενές Πλεόνασμα του
Πρτου εννεαμήνου, καθς φτασε τα 4,4 δισ. ευρ . Πς
διαμορφθηκε η εικόνα στο μέτωπο των εσόδων και των
δαπανν. Τι δείχνουν τα τελικά στοιχεία Σεπτεμβρίου.
Επιβεβαινουν
στοιχεία του υπουργείου Οικο
νομκν για το Σεπτέμβριο την
σημαντική υπέρβαση του
στοχου για το πρωτογενές πλεό
νασμα . Διαμορφθηκε στο
ενεάμηνο στα 4.474 εκατ.
ευρ, έναντι στόχου για 1.467
εκατ. ευρ και πρωτογενούς
Πλεονάσματος 2.523 εκατ. ευρ
για την ίδια περιοδο το 2018.
τελικά
Συνάντηση Κστα Καραμανλή με την
επίτροπο Μεταφορν , Βιολέτα Μπουλτς
Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και ο σχεδιασμός
των μελλοντικν δράσεων Του υπουργείου συνάντηση στην οποία συμμετείχαν επίσης ο
ΥΠοδομν και Μεταφορν , συζητήθη καν κατά
τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης της γενικός γραμματέας Μεταφορν , Νίκος Σταθό
Πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου με την ουλος, κέγινε μία γόνιμη συζήτηση σχετικά με
επίτροΠΟ Μεταφορν της ΕΕ , Βιολέτα Μπου
Ατς.Οπως αναφέρει ο υπουργός Υποδομν και
Ιεταφορν
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη
υφυπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο
Βλημνιακψη
αήλοσ
σο Πλαισο
χείκενς
του ΣΤψπηγΚ
τα χρηματοδοτικά εργαλεία , τα οποία προσφέρει η ΕΕ. στον Τομέα των μεταφορν και
τους ΤρόΠους αξιοποίησής τους .
στας Καραμανλ
σε ανάρτηση
Αναβάθμσε
την Ελλάδα
Created by Universal Document Converter