Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Εαναζωντανεύει η >> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦΦ 5592 Πέμππη 31.10.2019
ΕΤΟΣ 230- Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310 -240652 Fax: 2310 242778ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ:210-3304587 FAX :2103304605
Αυξημένοι
23% οι
Σταϊκούρας:
Η κυβέρνηση θα σεβαστεί τις
αποφάσεις του ΣΤE
Φάμελλος
Σοβαρά λάθη του ΥΠΕΝ στο πρόσφατο
καναπτυξιακόν νομοσχέδιο
>>> Τελ
>>> Τελ.
έλεγχοι για
παρεμπόριο
Αιξήσεις στις επικουρκές
μηνψίμση του νέον αιταλστικού
Το Υπουργείο Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και η Γενική
Γραμματεία Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή
ανακοιννουν την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμν
ελέγχου για την αντιμετπι
ση του Παρεμπορίου:
1) Σε σύγκριση με την προηγούμενη
(14.10.2019
έλεγχοι που πραγματοπο ήθηκαν
έλεγχου)
κατά 23% αυξημένοι κατά το
χρονικό
21.10.2019 έως 25.10.2019 .
η του νέου ασ
εβδομάδα
19.10.2019) οι
( συνολικά
παρουσιάζονται
διάστημα
Χρ. Σταϊκούρας:
2) Οι βεβαιωμένες παραβάσεις παρου σιάζουν μείωση
για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα ( συνολικά 33
βεβαιωμένες παραβάσεις) ,
γεγονός που οφεεται στην
συνεχή παρουσία και εδο
αίωση του ελεγιτικού μηχανισμού του Υπουργείου Ανά πτυξης και Επενδύσεων στην
αγορά και στη συμμόρφωση
των ελεγχομένων .
Ενισχύεται
m αξιοπιστία
της χρας
<Ο οίκος αξιολόγησης Το οικονομικό επιτελείο
Ρoor's συνεχίζει να εργάζεται Αύξηση του εισοδήματος των συνταξιούχων, ελεύθερων
επαγγελμεατιν και μισθωτν από 1ης Ιανουαρίου 2020
Standard
3) Οι επιχειρήσεις ελέγχου
για την αντιμετπιση του
παρεμπορίου πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με
την Ελληνική Αστυνομία , την
ΑΑΔΕ και την συνδρομή των
τοπικν δημοτικν και περ
υφερειακν αρχν σε Αττ κή, Κορινθία, Θεσσαλονίκη,
Καρδίτσα, Καστοριά και
Ροδόπη.
προχρησε σήμερα στην συστηματικά , στε
αναβάθμιση της πιστολ - χρα, το συντομότερο
ηπτικής ικανότητας της δυνατό , να επιστρέψει
χρας κατά μία βαθμίδα . στην επενδυτική βαθμια,
Αυτή η θετική εξέλιξη μέσα από συνεχείς αναδείχνει ότι η οικονομία βαθμίσεις. Αναβαθμίσεις Βρούτσης.
της χρας κάνει ένα
ακόμη βήμα για την επ στροφή της στην πλήρη ελληνική οικονομία.
κανονικότητα > , σχολιάζει
ο υπουργός Οικονομικν .
μέσω της μείωσης των φορολογικν συντελεστν και
αύξηση στις επικουρικές για συντάξεις από τα 1300 ευρ
και πάνω από την ημέρα ψήφισης του νέου ασφελιστικού,
περιλαμβανομένων των αναδρομικν, με βάση την απόφυση
του ΣτΕ ανακοίνωσε , μιλντας στον Σκάι , ο Γιάννης
που θα έχουν πολλαπλές
θετικές επιδράσεις στην
Ο υπουργός Εργασίας αποσαφ
ήνισε ότι κτο νέο ασφαλιστικό
που διαμορφνουμε στο υπουρ υπνουν τις αντισυνταγματικές
περιοχές του νόμου Καπρούγκαλου. Θα διορθσουμε τις αντ
συνταγματικές περιοχές του
νόμου, τόνισε . Τονέο ασφαλι στικό θα το κτίσουμε πάνω στις
ραγές των αποφάσε ων της
δικαιοσύνης για να μην ενέχονται στοιχεία αμφισβήτησης και
να μην μπαίνουν σε αγωνία οι
συνταξιούχου ξεκαθάρισε ο κ.
Βρούτσης.
4) Ελέγχθηκαν , κατασχέθηιαι καταστράφηκαν
χιλιάδες είδη παραεμπορίου
(5.961 τεμάχια), κυρίως απομιμητικά , τα οποία θα διακι νούνταν παράνομα στην
αγορά .
Προχωρούμε , με σχέδιο γείο θα cυξήσει και τις wύριες
και σταθερό βηματισμό,
συντάξεις>, Το στοιχείο της
ανταποδοτίκότητας έχει μεγάλη
αξία , κινητροδοτεί κάποιον να
παραμένει στη
Θα δσουμε τα αναδρομικά με
βάση τις αντοχές της οικονομίας
διευκρίνισε ο κ. Βρούτσης.
Αποδεικνύει ότι η αξιο- γα τον εφο διασμό της
πιστία της χρας , σταδια- ελληνικής οικονομίας με
κά, ενισχύεται , ως αποτέλεσμα της σταθερής διακ - στοιχεία , στε να καταυβέρνησης και της υλοποίησης ενός συνεκτικού ότηση και η αναπτυξιακή
οικονομικού σχεδίου .
δουλειά τόνισε.
όλα τα προαπαιτούμενα
5) Επιβλήθηκαν πρόστιμα
για έλλειψη παραστατικν
εμπορίας και παράνομης
διακίνησης, συνολικού ύψους
25.000 ευρ .
στεί δυνατή η ανασυγκρΚΟι
του ΣτΕ αποτδυναμική της , καταλήγει.
Created by Universal Document Converter