Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
r. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΟTDPOΜ19
EΡA ΜΕΑΡΤΗΤΗ ΓΕΡΝΕΡΕ ΕΦΗEΙAA -ΕΤΟΕ ΡΗΣ 1835
Εμανε στην
πpoondθα
Τι σημαίνει η εκλογή: |
e e σsp pa
poreoΑΛ ς Μ
deiesi
NΤ00)
Κόπος, χρόνος, έξοδα
για άχρηστο πυχίο
οΙ ΑΠΟΔΗΜΟΙ
BAOANE
ΑΠΟ ΑΧΑΙΑ,
Μp opv ά
nopσε Enpe
90 5 ο
Πe civowr po
υ Anoιο
nve Mrγα
ag Α Μν φer
με Μεmοo De
Lpe, ν evo
2 ρ p.
Τ03ΑΡ
LABHMA
ΠΡAΠΟN
Ε noΥυ
1 ΠΡ0σrnUYPΓΟ
aταιστκ
ΕΧΑΡΙΣΤΑ
NΕΑ ΓΑΤΗΝ
ΚΟΧ ΚΛΙΝΙΚΗ
0oΙΤETOK ΤΥ
fΙA ΤΑ
ΑNΕTOr
EnAfTEAMATιΚΑ
p toasμ he
ΠANΕΙΣΤΗΜIUY
ΑΙΟΜΑΤΑ
Ma Pa
pypicε
Wa ask
τo μεo upe
Εκλογές TΕΕ
Ου. Πάλμου
Μκe w ue
pφ Κa !
ΜOΝΤΕΛΟ ΠΟΥ
ΑΠΟΛΜΜΒΑΝΕΙΣ
ΝΑΟΔΗΓΕΙΣ
Μαύρο στα
εκόκχηνο
u v tμο
Το καλοκαίρι υποκλίθηκε και αΠΟχωρεί
Η Φoxmη K A
οn u on
w Aμ νοw
0op vaoν κ owu κακοu po. woe pς
α o t ye ωι
σtννεΝοω μ εnουρο epo uuu 6 tn φop op, s m
M K nipo oν
φ aυnot
uφp p p Μ Νιόn, mεnέuu p A NDλae
ΔΩΡΑμθε ο0 NΟA
oυ A ο
A Α OHΜ
MΑνnΑ Ηη
υν νη
σην Τuηv 100%
ΝΤΕΖΕNΕ
ΒATΙΔΗΣ Γ. μmς:
ου 9 . Ν
Εηφ ν οΥΡ ,
ΗΗΜΚ Μa

Τελευταία νέα από την εφημερίδα