Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
FreeDAY
Συνέντευξη του Γιργου Μακρή / Παραστάσεις για την Προσφυγιά από ο Τριφυλιακό
Νoto Sport a
Τnh. 2721021421, enat elakimegm l.con
Αρonou 12651 - Τιμή 1
A4ΥΦ4ΡΙΑ
Εεκινά σήμερα
το 4ο Ancient
Messene Open"
Πέμπεn 31 Οτωβρίου 2019
3 αλλαγές προπονητν στην Α' τοπική
www.eleftheriaonline.gr
Για την επιλογή Κουκούτση από Βασιλόπουλο
Ψήφισμα καταδίκης
με διαφορά μιας Ψήφου
Αφιέρωμα
του BBCστην
Αρχαία θουρία
Με οριακή λοοpηφία 17 ψήφους υπέρ και 16 κατά, το Δημοτικό
Συμβούλο Καλομάτος αποδέχθηκε το ψήφιομα και καταδίκοσε
τmν ακροδεξά επλoγή ης δημοτικής αρχής Καλαμάτος και συγ
κεκριμένα του δημάρχου Α0. Βooonouλου, onως εκφρόστκε με
την ανάθεon θέσεων εθύνης στον uπόδικο rρnν Βουλeυτή ης
Χρυσής Αυγής Δημ . Κουκούτση" . Μάλστα, ζήτησε με το ψήφισμα
από την άμεση αnoμoρυνσή του από τη διοίησ του Δήμου Κο
hομάτος, αημα nou δεν έγνε αοδετό anό το δήμαρχο,
ΤΛAΑ 11
Αρθρο
αΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑn ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ
Πωλούν
μαγκιά γιατί
είναι τζάμπα!
Το επειοόδια
Biος καταδικόζει
ο Ιστρικός Σύλλογος
Η oοόλα πον εργο
μένων στο νοοοομείο και ο
oεonμός των ο0θvν και
| Ε4 21
ων ουνοδων τοuκ νdo
Aουν u uί ατολμαtr
κν μέτρων anένoνυ σια
φανάμενα pομοομο .
Το υτtρrον ο oυηα οφο
Aεος ατόξης στος pος
του Νοoomμεου Καoτος
"α Πάτησέντη Λάρισαγια τοιΚύπελλο,
είνοι orouημένο Hοναθε.
aρo τou κα η epoppο
evoς ononηpaμνοu o
Bουδσruάκνοαουλoε
Ψήφιoμα
μαοψηφν
για Μεγαλόrολη
6οουή rpotερooα tης
mέpης poδou :
IEMA 4
ΕΔΑ 2
ΣΕΑ 13
120.000 ΤΟΝΟΙ Η ΦΕΤΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΟΛΗ
Χρειάζεται
Προσοχή σε
γλοιοσπόριο
Στο σκαμνί
ο Τατούλης
από μήνυση
Είκε 2,3 καλά
χασίς στο
και δάκο
σniu toυ
ΕΑ 24|
| ΠAΑ
1 ΠΜΑA5
Στον "αέρα" n κατασκευή
του Ανοιχτού Θεάτρου
Κατσίβελος
για μηδενισμό
anό Λεβεντάκη
ΣΕΑΙΑ 10
Ξαναβλέπει τη σύμβαση για το 5G ο Βασιλόπουλος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα