Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

19oC, 14:00

20oC, 20:00

€0.80

18oC - Υγρασία 82%-97% - Άνεμοι: Α-ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:07 - Δύση ηλίου: 17:40

Ôï áõãü ôïõ Êïëüìâïõ!

Με την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί να ξαναγράψουμε τα ίδια και
τα ίδια πράγματα, η κερκυραϊκή κοινή γνώμη υποδέχεται την απόφαση για την προσωρινή, έκτακτη και επείγουσα μεταφορά εκτός Κερκύρας των σκουπιδιών και πάντως μέχρι τη δημιουργία
της Μονάδας και του χώρου για την ταφή του υπολείμματος επί κερκυραϊκού εδάφους. Μετά ταύτα, είναι σίγουρο πως θα αναρωτιέται ο Νικολούζος, γιατί εγκαταλείφθηκε να επωμιστεί τη χλεύη αλλά και τις ποινές που του μαύρισαν τη ψυχή ενώ δημιούργησαν ατμόσφαιρα νοσηρού αδιεξόδου και δυσφήμισης στην Κέρκυρα, τους Παξούς και τα Διαπόντια. Ας είναι, η ψυχούλα του το ξέρει. 3>>

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4993

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ç áñ÷Þ ôïõ ôÝëïõò ãéá ôá óêïõðßäéá
Õäñáßïõ: ¹ôáí ç
ìüíç ñåáëéóôéêÞ ëýóç



"Έγινε ένα μεγάλο και ουσιαστικό βήμα για να μην ξαναζήσουμε
στην Κέρκυρα εφιαλτικές εικόνες" είπε η Δήμαρχος Κεντρικής
Κέρκυρας και Διαποντίων, μετά
την ευρεία σύσκεψη που έγινε
χθες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θέμα
των απορριμμάτων, με τη συμμετοχή των τριών δημάρχων της
Κέρκυρας, της Περιφερειάρχη
Ι.Ν και των τριών βουλευτών.
Σελίδα 5>>

Âñåôáíïß
Ýóôåéëáí
åðéóôïëÞ óôïí
ÌçôóïôÜêç ãéá
íá áðïôñÝøåé
ôçí åðÝíäõóç
óôïí Åñçìßôç 4>>>

ÐÝìðôç 31 Ïêôùâñßïõ

Aida Blu
10:00 - 20:00 - ÅðéâÜôåò: 2.450

Στιγμιότυπο από την ευρεία σύσκεψη για το θέμα των απορριμάτων στο Υπουργείο Πειβάλλοντος και Ενέργειας

Ðñïâëçìáôéóìüò Ãêßêá ãéá Ìåôáôßèåíôáé ïé äýï
ôçí Ýëåõóç ìåôáíáóôþí 9>>> Åéóáããåëåßò ÊÝñêõñáò 3>>>

Âüêïëïò: Ôï ðñùôÜèëçìá
åßíáé Ýíáò ðüëåìïò
14> >



Τελευταία νέα από την εφημερίδα