Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.. Έτος 62ο-Αρ. φύλλου 17.628
Τιμή 0,60 Ε. Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019
Γρaφeίa Φ. Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fac 26510 30.350htp:/ww.proinosiogos.gre [email protected]
Δημοτική Αρχή και η σχόλη .
δραστηριότητα που γεμζει τη ζωή , Ο στόχος της εργασίας e
ναι συνήθως η βολογική υποστήριξη της ζωής μας, ένας στόχος που έχουμε κοινό με άλλα ζ . Αλλά ο στόχος της σχόλης
μπορεί και πρέπει να είναι η υποστήριη άλλων πτυχν της
ζωής μας που μας καθιστούν ανθρπινους, της Ψυχή, Του
νου, των προσωπικν και κονωνικν μας σχέσεων.
ι κpίμα , λήοι άνθρωποι είναι αρκετά Τυχεροί στε να α σχολούνται με όι αγαπούν περισσότερο και να αμείβοντα γ
αυτό. Έτσι , εξασφαλίζουν τα προς το ζην κάνοντας - 11η σελ
. Μια παράμετρος που ενσχύει Το κευ ζην. και μας χαρακτηρίζει είναι η σχολη . Η σχόλη είναι ο χρόνος κατά τον οποίο είμαστε ελεύθερο από Τις απατήσεις της εργοσίας και
pας επιτρέπεται να επλέγουμε πς θα περάσουμε αυτόν τον
χρόνο. Πολοί διανοητές υποστηρίζουν ότι ή σχόλη (ανάπαυλα,
lesure) είναι πιο σημαντική από την εργασία και όπι οι άνθρω ποι κάνουν κακή χρήση της , αν δεν είναι εκπαιδευμένοι να περνούν τον ελεύθερο χρoνο τους με εποικοδομητικούς Τρόπους
Η σχόλη περιλαμβάνει την απαραίητη χαλάρωση μετά την
> ράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΜΑΣΣΑΛΑΣ
πρην Πρύτονης Πονεπ. Ιωσνiνων
εργασία, τη σωματική ανάπαυση, Τηνκανοποίηση των φυσικν ορέξεων του
σματος, την ευχάριστη αναψυχή να
Την αποφυγή Της ανίας και κάθε άλλη
Δύο μήνες από την ορκωμοσία του νέου Δημοτ. Συμβουλίου Ιωαννίνων και. .
ΑΝΑΣΗΤΟΥΝ. ΕΑΜΑΤΕΜΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
Ο lειδωτικά κεράλαια, σν δεν υπόρξουναπλήξες, θα aλάξειο
γπαμίς στο Γόνρoo γα σμη ης ΔΕΤΗμΝα λειτουργήσουν άμεσα ειδικές
Προσωπκό . Σκηρή απότηση της παράτυξης Γιόντα στον θ. Μπέχκα
Ηπροχθεσινή συμπλοκn μαθητν στα Γιάννενα επβάλλει
τάξεις για τα προσφυγόπουλα!
. Τους ρυθμούς εκεήους που
θα ου επιτρέψουν να προχωρή
σει έργα και παρεμβάσεις που θα
βελτισουν την εικόνα και κυρίως Την οότητα ζωής της πο
λης αναζητά ακόμα, δύο μήνες
Και μετά να εντάσσονται στην εκπαιδευτική πυραμίδα . Απείχαν χθες
από τα μαθήματα τα παιδιά του Διαπολτισμικού Γυνασίου
. 0 υλοδαρμός δύο 14xρo
νων μαθητν από δύο Σύριου
επίσης μαθητές στο 20 ΔιαπολΤισμικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων,
προκάλεσε πν αντίδρσση Των
υπολοίπων μαθητν που χθες
έμειναν εκτός σχολικν αθου ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
μετά την ορκωμοσία rou , Το νέο
Δημοτικό Συμβούλιο bωaννiνων.
Η προσπάθεια δεν είνα εύκολη .
καθς η Δημοτική Αρχή δεν διαθέτει
Την αναγκαία απόλυτη πλειοψηφία
στο συμα εν ο πapατάξεις της
νIπολίτευσηης εμφανίζονα με μκρές εξαρέσεις.. αμφίθυμες και σε
ορισμένες περπτσυις αήχανες a πένανι στα θέματα που έρχονται
προς συζήτηση, αναΡΕΠΟΡΤΑΖ
Διάφορες απόφεις ακούστηκαν στο Δημ. Συμβούλιο, ωστόσο
: αποφασίστηκε πως η αντικατάσταση του ηλετροφωτισμού
στα Γιάννενα θα γίνει με μόχλεοση ιδιωτικν κεφαλαίων
σν διαμααρτυράμνου και ζητ
ντας-μαζ με Το Σύλλογο Γoνέ .
ων . Τη λήψη μέτρων για Την
πpοστασία ους και Την Τμωρία
Ττων δρσστν .
Αν και έγινE προσπάθεια από τη
Διεύβυνση και το Σύλλογο Γoνέων ,
να πέοουwoι τόνo και 11ησελ.
Θα τεθούν στις αρχές τουνέου έτους
Σχεδιάζονται πλοτικές ρυθμίσεις για
Η εκπαίδευση Των προοφογόπουλων θα πρέπει να επαναστεδιαστεί από την αρχή , στε να αποφευχθούν παρενέρ
γειες σης pαθητικές κονότητες
ΓΝΩΜΗ
Μόσληψ στη ΔΕΥΑ ναντμετπιση του κυκλοφοριακού
μπρφριή σπόροση!
Απάντηση Χιμαριωτν στον
Αλβανό Πρωθυπουργό:
ν0ιβασικοί άξονες από Επιτροτή του Δήμου Ιωαννιτν
Ζητά να χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο
Οι Ελληνες είναι υπό
διωγμό από τον Ράμα! ΣΤη Βουλή φέρνει ο Γ. Αμυράς
το παλιό Οικοτροφείο θηλέων
ν Μτορείνα αξιατοηθεί προςόγελος της Γιαννιτικης κοινωνίας
νημετωστεί Το κυκλοφοριακό χάος που συ χνά δημιουργείτα κυ
ρίως στις κεντρικές οδούς Της πόλης , επ
βάλλεται να ληφθούν
και μάλιστα άμεσα .
Πολλές φορές , ειδικά οΤαν η αγορά είναι ανο .
χτή , αλλά -11η σελ
>Του ΚΟΣΤΑΔ. ΚΑΛΤΣΗ
. Εχουμε να δούμε πολλά
ακόμη απότα εέργα κα ημέρες
rου πρην γενικού. δερβέναγα
στη ΔΕΥΑ ωαννίνων Μάκη Χρυ σοστόμου.
Κατά την παντοδυναμία του, χρn
σιμσποούσε στη δ -11η σελ.
ΠΟΥΛΑΜΕ
. Στην κρίση της
Υπουρρ Μaνδσμού /
νη έχει εναποεθεί το
μέλλον rου επιβλητ κού κπρίου του πρην Οικοτροφείου θλέων uαννίνων, Το
οποίο έχει ζμηθεί να
χαρα- 11η οεA
Επιχειρούνwν. αλλάξουντο καταστατικό του
Αναβρασμός στα Μάρμαρα για
Το Κληροδότημα Χαρ . θμου
. οι διαβεβαιστις ου
Αλβανού Πρωθυπουργού Εντ
| Ράμα στην πpοχθεonνή ου συ| νάντηση με τον Κupιάκο Μητσο| Τάκη, αλλά και Το περεχόμενο
της συνένπυδής -12η σελ
Κ..ΑΟΛΑΣ
my aνακαΕ K
Παρακμιακή η συμπεριφορά
Πολλάκη-Τζανοκόπουλου
* Στη οιλίδα 12
>Εντονη αντιπαράθεση στο συμβούλιο της Κοινόητας
. Αναβρασμός επ κρατεί Το τελευτίο δά .
ΕΠΙΣΗΜΑΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Η ανοχή της Ελλάδας στις
Αλβανικές προκλήσεις
στημα στα
αιχμή οu Pμαpαμε
Επεκτάθηκε xθες το συμβόλαιό του
Κάτοικος Ιωαννίνων
μέχρι το 2022 ο Νάουμετς
καθεστς διαχείρισης
Του Κληροδοτήματος
Χαp.ι
γίνεται απόπερα να
τponomoηθεί από πην
Επτρoπή που Το διοκεί με πpοσφυγή στο
Εφεττίο Lωαννίνων.
Πρν λίγες ημέρες μάλιστα , σε έ - mο Τoπκό Συμβούλιο φέρετα αποη οποία
> ράφειο ΝΙΚΟΣ Θ. ΥΦAΝΤΗΣ
oΗ προστοσία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότη
τος noυ ζε στην Αλβανία εx μέρους Των εκάστοτε
Ελληνικν κυβερνήσεων θεωρείτα uπoτονική, υπouπδης δείνει έλλειψη ειδιαφέροντος . Φαίνεται
ότι το εθνικό θέμα Της Βoρείου Ηπείρου έρχεται σε
δεύτερη μοίρα .
Τα πολλά , moλτικά και κοινωνικά προβλήματα της εποχής , η α nακή διάθεση Των γεπόνων μας Τούρκων και Πολλά άλλα προβλήpατα, όκρως πεoτικά για την πατρίδα και βέβαια αποppoφούν την
προσοχή κα το ενδιαφέρον Της Εληνκής Πολπείας. Το ίδιο ισχύε
και για τους Ελληνες nολίτες, με αποτέλεσμα το εθνικό
. Στην επέκταση ου συμβολαίου μέχρι Τo 2022 με τον ποδοσφαιριστή Βλάνησλαβ Νάουμεnς
προχρησε η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάνννα
0 Ουκρανός αποrελεί mν καλύτερη φετνή εσωτερική μεταγραφή
για rους Γιανντες και μέχρι
στιγμής έχει πάρει δικαίως φαν .
λα βασικού με mν παρουσία Του
στα φιλικά, αλλά και 11ησελΑ
κτακτο συμβούλιο της Δημοτκής
Κοινότητας Μαρμάρων τήθηκαν E- ση τυ διαθέτη , η oπoίa τηpείται a φασιομένο να διαφυλάξα τη βούληondu
Τηγήσεις από τον Πρόεδρό της και παρέγλιτα εδ και 50 χρόνια.
Πρόεδρο του Κληροδοτήματος , με
αποτέλεσμα να ξεσπόσει έντονη aντπαράθεση που οδήγησε στην α- pης Λεοντάρης , πρην Πρόεδρος
ποχρησή Του . Οστόσο , Το υπόλοΑναλυτικά για το θέμα γράφει ο
τακτκός συνεργάτης Του nΛ. Χa
Δπ 1,
της Κonνότητας Μαρμά --3η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα