Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ειρΡFAEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12378
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
700 εκατ. κατέβαλαν οι καταναλωτές το α' εξάμηνο 2019
Τράπεζες: 100 εκατ. το μήνα για προμήθειες
Διεθνή ΜΜΕ :
Ψήφος εμπιστοσύνης
η αναβάθμιση από S&P
Μητσοτάκης:
Δεχόμαστε
ασύμμετρες ροές
προσφύγων
Ως Ψήφο εμπιστοσύνης στη νία κυβέρνηση της χρος αι
της πολτικής που ακολουθ βίπουν τα δεθνή ΜΜΕ την ανοβάθμιση τηκ λληνικής οικονομίας από τον οίκo Standard &
Ρoors .
16 μήνες μετά την τελευτοία αναβόθμιση, ο oκος επανέρχε .
τα μενία αναβάθμιση στην κατηγορία BB σπό B+ εν οι προ οπικές ποραμένουν θεmικές,
Ωστόσοη χρα ποραμένα τρας βαθμίδες κάτω από τα
εστουπίδια, δείχνοντος πως πρίπει να γνουν ακόμα πολλά
για να επανακτήσι την επενδυτική της βαθμίδα.
Η Fich Ratings εmιβeβaίωσε την αφολόγηση BB- Τον Αύγου στο, rν η Μοoodys αξολογί τη χρα με Β1-πoυείναι και η
χαμηλότερη αφολόγηση μεταξύ Των τρν οίκων.
χρα μου δέχεται ασύμμε
τρες ροές προσφύγων
με την έκταση και τον πληθυσμό
τηp επισήμανε ο Μητσοτάκης
στην 4η Ευροαραβική Σύνοδο
στην Αθήνα .
Απαντντας δε στον τούρο
ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου
που κατηγόρησε την Ελλάδα
ότι γυρίζει μετά βίας τους μετανάστες στην Τουρκία ξεκαθά .
ρισε ότι το ελληνικό λιμενικό
έχει σύσει χλιάδες ζωές στη
θάλασσα , εν ταντόχρονα είναι
: σχέση
ερισσότερα από 100 εκατ. το μήνα είναι αναγκασμένοι να
καταβάλλουν στις τράπεζες οι Ελληνες καταναλωτές για
ESM : πράσινο φως
τις προμήθειες που χρενουν σε πάσης φύσεως υπηρεσίες.
Στο πρτο εξάμηνο του έτους συνολικά χρέωσαν τους πελάστην αποπληρωμή δανείων
στο ΔΝΤ
τες τους με προμήθειες περίπου 700 εκατ. Σύμφωνα μάλιστα
επιφορτισμένο στην αποστολή
της φύλαξης των συνόρων μας
την οποία με αντή την κυβέρ νηση μας θα επιτελεί στο αχέ .
ραιon .
Κατηγόρησε την Τουρχία ότι
αμφισβητεί δεδομένα δεκαε .
τιν χαι ότι εγείρeι απαράδε κτες διεκδικήσεις στην κυπρ
αχή ΑΟΖ και με τη συμπεριφορά
της στο Αιγαίο .
με τα στοιχεία αυτά οι τράπεζες είχαν προχωρήσει σε αυξήσεις
στις χρεσεις αυτές οι οποίες σε ορισμένες περιπτσεις φθά Την προωρη αποπληρωμή μέρους Των δανείων του ΔΝΤεν .
κρινε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητος (EΝΣ.
,Η πρόωρη μερική αποπληρωμή της Ελλάδος προς το ΔΝΤ
θα cίναι συμφέρουσα τόσο για την Ελλάδα όσο και τον EΜΣ Θα
βοηθήσε στην tξoικονόμηση κεφαλαίων κοθς η Ελλάδα πλέ .
ονσυτοχρηματοδοτείται στις αγορές με χαμηλότιρο κόστος σε
σύγκριση μετο κόστος Της εξυπηρέτησης της δόσης που πρt .
πανα αποπληρωθί προς Το ΔΝΤ. Αυτό θα βλτσεu η βιωσ
pότητα του χρέους της Ελάδας και θα εκληφθαί θετκά από Τς
αγορές Αυτά τα οφίλη που θα μπορέσουν να βολτισουν τη
θέση του ΕΜΣΕΤΧΣ ως βοσικού δανειστή της Ελλάδος
νουν ακόμη και το 10%.
Οι αυξήσεις αυτές , τις οποίες οι τράπεζες ήδη έχουν περάσει
στην τιμολογιακή τους πολιτική, είχαν ως αποτέλεσμα να βελ.
τισουν σημαντικά την εικόνα που αποτυπθηκε στα αποτε .
λέσματα του πρτου εξαμήνου του 2019. Είναι ενδεικτικό ότι
το κονδύλι αέσοδα από προμήθειες, που εμφανίζεται σε αυτά,
κατέγραψε αύξηση η οποία αγγίζει το 5%.
Μικρή αύξηση των καταθέσεων
Ο Σεπτέμβριο
Σειστορικά υψηλά
η καταναλωτική εμπιστοσύνη.
Προς εκλογές η Βρετανία
ΛΙασυνταχθεί με την πρόταση Τόνσον για προκήρυξη πρόορων εκλογν στις 12 Δεκεμβρ
ον αποφάσισε ο ηγέτης των Egrατικν πρe
μι Κόρμπιν.Δήλωσε ότι ο όρος που είχε θέσει να απο την Ελλάδα, ο δείχτης καταναλωτικής εμπιστο,σύνης στο 3ο τρίμηνο που εκπονεί η Niclsen
ανέρχεται στις 84 μονάδες , στα υψηλότερα επί πεδα ιστοριχά, και για πρτη φορά πλησιάζοντας ση μαντικά τον ευρωπαϊκό δείχτη που είναι στις 88 μο νάδες . Ωστόσο , το 56% αμφβάλλει ότι η χρα θα κα
ταφέρει να βγει από την κρίση μέσα στους επόμενους
12 μήνες .
Μή ύξηση εμηάνισαν οι καταθέσεις επιχειρήσ .
ων και νοικοκυρν το Σεπτέμβοο, σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΤrE . Οι καταθέσεις επιχείρήσεων και νο
χοκυρν διαμορφόθηκαν στο στα 114,4 διο έναντι 114,2
δισ. που ήταν τον Αύουστο. Στο σύνολο του ιδωτικού το
μέα οι καταθέσεις παρουσίασαν μείωση 622 εχατ., έναντι
αυξησης 1,019 δισ. τον πασηγούμενο μήνα.
μακουνθεί το ενδεχόμενο ενός Brexit χορίς συμφωνία
έχει πλέον επιτευχθεί , tστερα από την τρίμηνη παρά ταση που συμφωνήθηκε με την Ε.Ε έως τις 31 Ιανου
αρίου 2020 .