Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Ποu αγαnd
τον τοΠo του
πρenei να ξέρeι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοντήτης- Είότης, Δeteντής ΒΛΣ ΕΡΒΑ. Εirς 5ο- φλλου 1579 Τιμή 0 εpά, Ταiη 30 0πυβρiον 2019
ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΡEΒΕΖΑΣ
ΘΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙL.
ΟΑΛΑΤ
σημεινουν Δημοτικοί
Σύμβουλοι , επισημαί .
ναβαομιστεί onς Τσελίκος νοντας οως η Δημοτκή
Αρχή έχει δεσμευτει
" Ό0ι αντιδρούν ή . για να ηροχωρήσει τοαναφέρουν κύκλοι της νοχnouνται aπό την χιστα τις διαδικοσίες
Δημοτικής Αρκής σχε napouoία του εμπορ - γα την αναβάθμιση
κού nιμένος , είvαι δικό του εμπορικού ηιμέ.
ματα του mastor planη τους ηρόβλημα και κα- νος όο0 και αν κάηoo
aι θα noραμεί .
Γράφει ο
νει και θα a.
το εμηορικά
Λιμάνι της Πρέβεζος ,
τικά με τα ανοατά eέ
86 είναι να αναζητή . αντιδρούν ..
σουν aλλn napanfe"
και της ανατολικής
npoβλήτος
wνέχεια υτη σελ, 9
Με μαζική συμμετοχή
| λοιληρύθηκαν α Του ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΑΚΤΑ Αγνες Ιρόμου!
Η ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΕΣΤΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΟΡΤΗΣ
Με μαή συμμε .
τοn ononperκoν
| το βρόδυ tou Eap του 26 Οκτωβρίου ο
70 EN ΝΙκοΟΛΕΙ
κΤΝ Αγνες Aρόμου
10 και 5 xλμέτpων
στην Πρέβεζα
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΡΟΠΗ!
Eς Μνήμην Ανάρέα nanavopeou του Μεγάλου Αρχηγoύ
του Μεγίστου Κατολύτη και αανοως Διαpονικού
Με την
uκορια εκδήωonς npoς
Μη διαμορτύρεστε ξέpω nως
ΑΠ είνoι η Knon, ouv, Aνδρέα, nanov
|ος 5/112019 end tο An υ στην ΕΣHEA
βεν το ξέρετεί K.
|δρtο
ννέχα στη σ.
στm σ
ράφει ο Eπύρος Κιρe
Η Πρέβεζα τίμησε
το αθάνατο "ΟχΙ
ΌπΟιος όποια"
και να είναι. .
Εντείνοντα τα σενα
ρ γα tη θ ση του νtου
Διοικητή
στο Νοοκο μείο Πρέβε.
ζας , Μέχρι
Πριν αnό λίες ημέρες aούypε για
δύο γυνααiα πρόoω Τpα προe
κυψε κα τρίτο, αντρυκό αυτή τη φο.
ρά και μάλστα με " περγμηνές στα
τoκή δρμενα
M4 δκτεpn μnpότπτα τίμnos n npέpζο
την εoνκή εnέtειο της
280ς Οκτωβρίου .
Mετά την Δοtonογία
στον Μητρononτικό Ναό
Αy. Χαραμηoυς κοpo .
τούντος του
oNtn Πρέβtος xρυοo
στόμου και τmν εκpνnon
του naνmyρκού της nμt ρo, τστηκε εntμνημό συνη δέηση στο Ηpo n οόντων
pνηα τη oε
ννχεo ντηr