Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑNΤΙΝAΖΙ
ΠΑ ΓΙΑΝ ΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 1-0
Βήμα πρό κρισης για τον Άγιαξ
Lελ 5
ΝEΟΙΑΙΩΝΕΣ
Τετάρτη 30
Οκτωβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6453
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neo agones.gr
ΕΦΗΜΕ Ρ I ΔΑ ΗΣΗ ΠΕΙΡΟΥ
Sρυτής AΤΗ ΜΑΛΑΝΗ
ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΔΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΣΗΜΗΡΑ ΤΟ
ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΡΟΥ
Έρκεται χειμνας .
Με συμμα χο τον καλο καιρό ολοκληρω8ηε το τρημερο nou ε8ωσε
σε Πολλους την δυνατότητα να
εκδράμουν. Το καλοκαρι ομως naίp
νει τέλος και ο Οκτβριος αναμείνει
να φυγε Βάzοντάς μας για τα καλά
στον χεμνα
Σε θέσεις μάχης
Αno σήμρα ο καιρός αλλά Ζει και
στις περισσότερες περιοχές χρας
θα σημειυ8 ούν τοnικές Βροχές και
σποραδικές καταιγίδες, σύμφωνα με
την αναλυτική nρόγνωση του καιρού
3 εως 7 ημερν αno την Ελνικη
Μετεωρολογική Υηpe oία .
αιρετοί
ΣΕΛ 4
ΣΕΝΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Στο Δημοτικό Συμβούλιο
η Μέριμνα
Το 8εμα της Μέριμνας μετά το Περi .
φερειακό Συμβουλιο εφτασε και
στο Δημοτικό με την Ολυ Τσουμάνη
να zητά ενα Ψήφισμα και αnό το
Δημο Ιωαννπων στη Βάση αυτο
Που εκδο8ηκε ano την Περιφέρεια
Ηπeipou.
ΣΕΛ. 7
Ανάδοχοι οδικν έργων
από την Περιφέρεια
Τους nροσωρινους αναδοχους
Vέων οδικν εργων ανεδειξ στην
τελευταία της συνεδρίαση η Οικο νομική Επιτροηή της Περιφέρειας
Ηnelpou .
Σε 8έσεις μάκης μηανουν ο/οι διεκδικητης /-ς της Προεδρίας της Περιφερειακής Ενωσης Δημων Ηπeiρου , ενοψει
των αρχαιρεσιων για τα ανωτατα συλλογικά οργανα της Πρωτοβάαμιας τοπικής αυτοδιοκησης.
ΣΕΛ. 7
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΙΣΝΕΙΕ
ΣΕΛ. 5
Πρωπές για τον τουρισμό
tης Ηπείρου
κι τον Σεπέμβριο
Εγκαίνια με λαμπερές
Παρουσίες για το νέο
γήπεδο Κληματιάς
Το νέο σύγκρονο γηπεδο της Κλη
ματιάς εγκαινίασαν το μεσημέρι της
Δευτέρας , Δημος Ζίτoaς η Τοπικn
Κοινότητα και η Α8λητικη Ενωση
Κληματιάς .
Η τελετη των εγκαινίων ηραγματο nonankε nαρoυσία των τοnκν
αρχν, ηαραγοντων του noδοσφα
ρου , ααλτν-ποδοσφαριστν και
δεκάδες κόσμου εν wν αγωνιστικό
χρο .εγκανίασαν . με φιλικο
αγωνα noυ ακολούθησε της τελετης .
οι noδοσφαριστές της ΑΕ. Κλημα τιάς και α Βετεράνο noδοσφαιρ
στές του ΠΑΣ nάννινα
Σομφωνα με το τελευταίο Σταυστικό
|Δελτίο (οκτωβρίου) του INSEΤΕ
| ntelligence και α δα8έσιμα στοικεία
| αnό α κυριότερα σεροδράμια της
| χpoς , οι διεανς σεροnoρικές οφίSες
| Πou κατεγράάφησαν τον Σεπτεμβριο ου
| 2019, ήταν
|+1,3%/39000 σε σχέση με τον
Σετεμβρο του 2018, ενω συνολικά
καταγράφηικαν 3,1 εκατ . διεδνείς αεροnopκές aφφίζεις.
| Η a0βnση αυτη προκυψe κατά κυριο
λογο στο Δεθνη Αερολιμένα ΑBnνων
|όnου naρουσιάστηκε η μεγαλωτερη
| αυ5ηoη
+12% /+79.000.
αυξημένες
Με λαμπρότητα τα Γιάννενα
τίμησαν την εθνική επέτειο
απόλυτες δαφορς
ΣΕΛ 3
ΧΕΛ. 8
ΣΕΛ. 6