Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon-gr
ΗΠΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα Τηs Ηnεiρou-Ιδρυτήs Ευθ. Lάλλαs-Έοs 930-Ap. Φίλου 24675-Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019-0,60 ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
αΒιωματικές) σπουδές
για την ορεινή Ελλάδα
αΗ Επιστροφήν στις
Κυριακές στο Πανί
Αφησε ανοιχτούς
λογαριασμούς
ΕΤURN
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ θ
Μπερδεμένο
κουβάρι
Να υπογράψουν σύμβαση τρίμηνης διάρκειας κλήθηκαν οι εργαζόμενοι της Μέριμνας, χωρίς
ωστόσο να υπάρχουν δεσμεύσεις ότι θα συνεχίσουν την εργασία τους με το έως σήμερα καθεστς
ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Προσπάθεια ν ξεκαθαρίσειτα το
nio ac τκά με την οικανομική συμ μεταχή του δήμαυ στις δημοτικές
ρα στη ΔΕΥπεφ
A, γιο την αh tναι εγυητής, και
την πλίon κοι εναίa onotiπωn
στους ολογομούς, Προκεμένου
νο μην uπόρχει onoκλση , θα ξεκι νήσει η δοίκηoη της επocipnoης με
τον Βήμο lανιτν
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ
ΛΥΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ 3
Δε θα έρθουν
άλλοι Πρόσφυγες
Επιφυλάχθηκε
να Πάρει θέση
το δημοτικό
συμβούλιο μέχρι
να υπάρξει πλήρης
ενημέρωση για
την οικονομική
κατάσταση και τις
Δεν αναμένεται νο μεταφερθούν
εnπλέον ηλθυαμοί προσφύγων
και μεταναστν στη δομή φλοξε νος στο Κοτοκό το nροσεχές δι
άστημα, ούμφωνα με τη διαβεβαί .
ωση του υψυποupyού Προστσίος
του Πολίτη Λ Οικανάμου σης τan κές ορχές
ΣΕΛΙΔΑ 3
Τς Πουλούσαν
για ανταλλακτικά
εργασιακές σχέσεις
Αχμές για τον
τρόΠο χειρισμού
του θέματος από
την προηγούμενη
διοίκηση, άφησε ο
Μωυσής Ελισάφ.
Στν εξυνίαση noλudpeμων κλο nuν ματοσικλετν και μοταηοξηλότων, nou δσηράxeηκαν το τελευτοίa πεντάμπνο στην Πόλη και τν
ευρύτερη nεριοκή των Ιωσνννων
έφτοσαν αστυναμικοί της Υnαδιεύένοης Ασφάλειας
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΠΕΡΙΟΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ανάδοχοι για νέα
οδικά έργα
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΔΕ ΟΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΤΟ ΠΑΛΙΟ αΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ,
ΣΕΛΙΔΑ 4
Εμπροσθοβαρς
Όλα ανοιχτά για
το Σχολείο Αναπήρων Παίδων και προσαυξημένο
Αθλητισμός
Tη Δευτέρα
με Εργοτέλη
δαμε ntρuυσι nopa μίνουν το εσοδημ
τκό και ηερουσιοκό
κρτήριο γιηχορήmoη του επδόματος
eέρμανoης, το ono
ωστόσα, θα εναιση
μιντικό αιξημένα,
anotέλεoμο tou npo .
αθετου δημοσιονομκού χρου nou δημουργήθικt epέτος
Δεν έχουν ληgeeί opστικές anopacεις γα τον χρο dnou θη μετεγκαησταθείο Σχαλεία Αναnrρων Πaδων το onoo θα συνείσεινα λειτουργεί και τη φετνή χρονιά στους χρους της
ΕΛΕΠΑΠ, nρόλα nou το ελευτ δύο χρόνια αναζητείτηι όλλη εναλλακτική 0 σεδιασμός τς
nρonyouμενης δηματικής αnής nεpελάμβανε πρχκά και τη μετεγκατήσυση του ΣΑn ota naλιο Χαζηκστms, εκτός του 1ου Nηnoγωγt bu, ωστόοο είναι ένα 6μα nou napaμένει ανο κτό
οκόμη , σύμφωνα με τον πεpφερειακό δευθυντή εκrαίδευσης Κστα Κομπουρόκη Είναιμα
θέση για την oπoίo μόλλον συμαωνούν και οι γονε , άχως θα κόνουμε μια νέο ανένση με
τον δήμα Ιωαννιτν και εν μπορ να πω κότι δεσμευτικά Πριν συζητήσουμε με τον δήμο , σnμείωσε.
ΣΕΛΙΔΑ 1
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Ζευγάρωσε τις νίκες
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΒΙΚΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΣΕΛΙΔΑ 4
Συνεχίζει αήττητος
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ 4.
ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28ης ΟκΤηΒΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ WBC
Πρτη νίκη
και υποσχέσεις
Λαμπρός εορτασμός σε Πάννενα, Καλπάκι και Κόνιτσα
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα