Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email [email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26
ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27405
Πολυτελής
επενδύσεις στο
Λονδίνο
Στο 2,5% η ανάπτυξη το 2020
Προβλέπει το ΙOBE με πτση της ανεργίας
απλυντήριον για το
μαύρο χρήμα
Οπως ανέφερε επίσης
κατά την παρουσίαση της
Εκθεσης, ο γενικός διευθυντής του ΙOΒE, καθηγητής
Νίκος Βέττας, πραγματικός
ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας αναμένεται χατά το
τρέχον έτος ανάμεσα στο
1,5% και 2%, όπως ήταν και
στα δύο προηγούμενα έτη, εν κατά το επόμενο αναμένεται να υπερβεί το 2%. Οπως είπε, η ανάπτυξη της
οικονομίας στηρίζεται σε
βάση που αποτελείται από
τρεις χύριους πυλνες: τη
δημοσιονομική εξισορρόπηση που έχει επιτευχθεί , τη
στόχευση της οικονομικής
πολιτικής στη βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλ
λοντος, χαι τη μείωση του
κόστους χρη ματοδότησης της
Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά
αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα
αποτελούν μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στερλινν βρμικου χρήματος στη Βρετανία, που μεταφέρεται επί
σης από τράπεζες και πολλούς βρετανούς μεσάζοντες, σύμφωνα με μελέτη
της Διεθνούς Διαφάνειας
<Η Βρετανία είναι μια πλατφόρμα για
τα χρήματα από τη διαφθορά όλου του κόσμου , παρατηρεί η οργάνωση για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε έκθεσή της.
Τα χρήματα αυτά που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα καποκτ
νται με τη βοήθεια εταιριν εγγεγραμμέ-.
νων στη Βρετανία και στα εξωχρια χρη ματοπιστωτικά της
κέντρα, επενδύονται στη ΒρεΣΕΛΔΑ 3
χρας.
με παραπλήσια ένταση στο ερχόμενο έ
τος (15,6%).
Στην παρουσίαση της έκθεσης, ο πρόεδρος του ΙΟBE, Παναγιτης Θωμόπουλος,
αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας και εστίασε στους
κινδύνους οι οποίοι υφίστανται στο διεθνές περιβάλλον . Επισήμανε δε, πως για
συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια , η εφαρμογή τους μπορεί να απαιτεί έναν σημαντικό χρόνο και άρα να έχει αποτελέσμα
τα στο μέλλον.
Χωρίς όρια
αιολική ενέργεια
Κλιμάκωση της ανάπτυξης το 2020,
σε 2,3-2,5% , από μεγαλύτερη επενδυτική
δραστηριότητα, λόγω πιστωτικής επ .
κτασης, φοροελαφρύνσεων στις επιχειρήσεις, έργων σε αποκρατικοποιήσεις
παραχωρήσεις (+15%) και νέα αύξη ση εξαγωγν (+4-5%) εκτιμά ότι θα υπάρξει
το ΙΟΒΕ στην τοιμηνιαία έκθεση του . Εκτιμά επίσης ότι η υποχρηση της ανεργίας το 2019 θα είναι ισχυρότερη της αρχικά αναμενόμενης, κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες , στο 17,3%, εν θα συνεχιστεί
Επισήμανε επίσης ότι οι θετικές προοπτικές της οικονομίας αποτυπνονται και
στη βελτίωση του οικονο μικού κλίματος,
που είναι ιδιαίτερα ισχυρή . Ο δείκτης οι
κονομικού κλίματος του IOBE βρίσκεται
συνολικά στο υψηλότερο επίπεδο από την
έναρξη της χρίσης το 2008 , εν ο δείκτης
καταναλωτικής εμπιστο σύνης βρίσκεται
στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων
Η παραγωγική δυνατότητα των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας στην
ανοικτή θάλασσα αναμένεται να έχει δεκαπενταπλασιαστεί μέχοι το 2040, συμβάλλοντας να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της παγκόσμιας
βιομηχανίας, εκτιμά ο Διεθνής Οργανι
σμός Ενέργειας (ΔΟΕ) .
<Γιατί αφιερθηκαν τόσοι κόποι για
μια έκθεση για τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας, τε
χνολογία η οποία σήμερα συνεισφέρει μόλις το 0,3% του ηλεκτρισμού [που παράγεται] παγκοσμίως; Διότι το δυναμικό της
είναι σχεδόν απεριόριστον
εξηγεί ο διευθυντής του ΣΕΝΙΔΑ
δεκαεννέα ετν.
Οκ. Βέττας εκτίμησε ότι ΣΕΛΑ
Αρση των εμποδίων για τα μεγάλα έργα
Τροποποιήσεις που κείναι αναγκαίες
για την έγκαιρη περάτωση των διαγωνι στικν διαδικασιν των έργων , αλλά και
την απρόσκοπτη λειτου ργία του εργολη
πτικού κλάδου σε συνθήκες πραγματικού
και υγιούς ανταγωνισμού>-όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση-περιλαμ
βάνει η τροπολογία που κατατέθηκε από
τους συναρμόδιους υπουργούς, στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση
κθα πρέπει ειδικότερα να αρθούν εκκρε
μότητες από τον επιτυχή έλεγχο που έκανε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις Εργοληπτικές Επιχειρή σεις ο οποίος οδήγησε
στην έκδοση αποφάσεων .
Συγκεκριμένα, με την τροπολογία αναμένεται να ξεμπλοκάρουν διαγωνισμοί.
μεγάλων δη μοσίων έργων που έχουν παγσει λόγω προσφυγν στη δικαιοσύνη,
δημιουργντας σοβαρά προβλήματα στη
βιωσιμότητα του κατασκευαστικού κλάδου.
διατάξεις του νόμου 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού,
προβλέποντας ρητά την εξάλειψη του αξιόποινου αδικημάτων που αφορούν στη
στρέβλωση ανταγωνισμού για επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε διαδικασία διευθέτησης με την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Προβλέπει ακόμη την απαλλαγή και από διοικητικές χυρσεις των κατασκευαστικν εταιρειν , οι οποίες το 2017 παραδέχθηκαν τη συμμετοχή
τους σε πρακτικές στρέβλωσης ΣΕΛΔΑ 2
βδομάδα η
νέα Παράταση του
Brexit
Είμαστε απροστάτευτοι στις
κυβερνοεπιθέσεις
<Πενήντα χρόνια μετά την γέννηση του Internet, τα πάντα είναι πλέον συνδεδεμέΟι πρεσβευτές των 27 της ΕΕ ανέβαλαν για την αρχή της επόμενης εβδομάδας την απόφαση σχετικά με τη διάρκεια
μιας νέας αναβολής του Brexit , έγινε
γνωστό από ευρωπαϊκές πηγές.
Ο διαπραγματευτής της ΕΕ για το
Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ, χαρακτήρισε eξαιρετικές τις σημερινές (σ.σ. Παρα
σκευή ) συνομιλίες. <Η δουλειά θα συνεχισθεί μέσα στις επόμενες ημέρεςν, δήλωσε
μια εκπρόσωπος της υρωπαϊκής Επιτροπής.
να και επομένως όλοι μας είμαστε υποψήφια θύματα μιας κυβερνοεπίθεσης>, τόνισαν
οι ομιλητές στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης, που διοργάνωσαν από κοινού ο
όμιλος ΜΑTRIX Insurance & Reinsurance Brokers και το διεθνές δικηγορικό γραφείο
με θέμα CYBER SECURITY- Managing the Risk Onboard & Onshorev.
Την εκδήλωση άνοιξε με έναν σύντομο χαιρετισμό ο CEO του ομλου ΜΑTRIX, Δημήτρης Τσεσμετζόγλου, ο οποίος αναφέρθηκε στην ουσιαστική ση μασία της ασφάλισης έναντι κινδύνων του κυβερνοχρου για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από μέγεθος και
αντικείμενο δραστηριότητας.
Στο πλαίσιο της ομιλίας του , ο επικεφαλής των ασφαλίσε ων κυβερνοχρου της
Howden, σε παγκόσμο επίπεδο , Σάϊ Σίμσκιν, τόνισε μεταξύ άλλων: Είναι βέβαιο πως όλοι μας θα δεχτούμε κάποια επίθεση στο άμεσο ή στο πιο μακρινό μέλλον . Το
ζήτημα είναι κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε . Η ασφάλιση Ε
Η τροπολογία επαναδιατυπνει τις
ΣΕΛΙΔΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο οι επιπλοκές της εγκυμοσύνης
  Οι γυναίκες που είχαν κάποια σημαντική επιπλοκή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, όπως πρόωρο τοκετό, διαβήτη κύησης ή προεκλαμψία (υπέρταση κύησης και λευκωματουρία), εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο ισχαιμικής νόσου έως και 46 χρόνια μετά τη γέννα, δείχνει μια νέα αμερικανο-σουηδική επιστημονική μελέτη. Όλες οι σοβαρές επιπλοκές της κύησης πρέπει να αναγνωρισθούν πλέον ως παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου στη διάρκεια σχεδόν όλης της ζωής, σύμφωνα με την έρευνα. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή επιδημιολογίας Κέισι Κραμπ της Ιατρικής Σχολής του Ό
 • Νέα «έξυπνη» εφαρμογή κινητού αναγνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού
  Μία νέα εφαρμογή για “‘έξυπνα” κινητά τηλέφωνα, με την ονομασία FAST.AI, μπορεί να βοηθήσει σε πραγματικό χρόνο τους ανθρώπους και τους γύρω τους να καταλαβαίνουν αν παθαίνουν εγκεφαλικό. Χρησιμοποιώντας την κάμερα της συσκευής, η εφαρμογή, χάρη στους ειδικούς αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης (μηχανικής μάθησης) που διαθέτει, αναγνωρίζει τα συνήθη συμπτώματα του εγκεφαλικού την ώρα που αυτό συμβαίνει. Η εφαρμογή βιντεοσκοπεί το πρόσωπο και το σώμα, χρησιμοποιώντας αισθητήρες και αλγόριθμους για να εντοπίσει ενδείξεις όπως το “κρέμασμα” του προσώπου προς
 • ΗΠΑ: Η μαρμότα είδε τη σκιά της και για τις επόμενες έξι εβδομάδες θα επικρατεί βαρυχειμωνιά
  Ο Πανξατόνι Φιλ, ο διασημότερος «μετεωρολόγος» του κόσμου, βγήκε από τη φωλιά του σήμερα και είδε τη σκιά του, ένδειξη ότι ο χειμώνας στη Βόρεια Αμερική θα κρατήσει για άλλες έξι εβδομάδες, αν και μέχρι στιγμής ήταν ένας από τους ηπιότερους όλων των εποχών. Χιλιάδες επισκέπτες είχαν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα στο Πανξατόνι, μια κωμόπολη στα βορειοανατολικά του Πίτσμπουργκ, για να γιορτάσουν την Ημέρα της Μαρμότας και να παρακολουθήσουν τον Φιλ να βγαίνει από την κουφάλα του δέντρου όπου ζει και να κάνει την «πρόγνωση» του καιρού. Ο επίσημος «διερμηνέας
 • «Κάλυψη»: Σε εφαρμογή η καταβολή ενοικίου από τον Μάρτιο
  Τον Μάρτιο θα ξεκινήσει η εγκατάσταση των πρώτων ωφελουμένων στις κατοικίες του προγράμματος «Κάλυψη», μέσω του οποίου το δημόσιο θα καταβάλει το σύνολο του ενοικίου για τη στέγαση ευάλωτων νέων, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του. Την επόμενη εβδομάδα, πρόκειται να δημοσιευθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα ορίζει, μεταξύ άλλων, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, (σύμφωνα με τον νόμο 5006/2022 για τη στεγαστική πολιτική, ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα, ηλικίας 25 έως 39 ετών, που είναι δι
 • Τα νέα δεδομένα για τη τηλεργασία στο Δημόσιο
  Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την καθιέρωση της τηλεργασίας στο Δημόσιο σε μόνιμη βάση, μετά και την έκδοση εγκυκλίου από το υπουργείο Εσωτερικών, κατ’ εφαρμογή του σχετικού νόμου του Μάκη Βορίδη που ψηφίστηκε το 2021 και την επικείμενη έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας covid 19, αποτέλεσε εφαλτήριο για την αξιοποίηση των ψηφιακών λύσεων και σε κανονικές συνθήκες. Στην εγκύκλιο που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναφέρονται οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτείται να προηγηθ