Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τον Νοέμβριο η μείωση φόρου στις επιχειρήσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771108 592117
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 / τιμή: 1,30 ε
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 27.065
Tον Νοέμβριο η μείωση
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ
10η μείωση
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Wεrgonom ia
φόρου στις επιχειρήσεις
www.ergonomia.gr
Ουρανία Αικατερινάρη
Διευθύνουσα σύμβουλος
της Ελληνικής Εταιρείας
Συμμετοχν και Περιουσίας
Στη δόση Δεκεμβρίου θα φανεί η ελάφρυνση κατά 5% στην προκαταβολή του φόρου
δόση του φόρου εισοδήματος Που θα πληρωθεί στο
τέλος Δεκεμβρίου. Από την άλλη πλευρά τα στελέχη
του ΥΠΟΙΚ βρίσκονται στην τελική φάση σύνταξης
του φορολογικού ν σx Που θα έρθει στη Βουλή
αμέσως μετά την κατάθεση του τελικού κειμένου
του Προϋπολογισμού έως το τέλος Νοεμβρίου . Ε
το μεταξύ , στη λύση των Προβλημάτων Που όπως
ανέδειξε η N- ανέκυψαν στην εφαρμογή της πρό
σφατης ρύθμισης των 120 δόσεων κατά τmv οποίa
δεν κατέστη δυνατή η ένταξη αρκετν φορολογου
μένων Προχωρά άμεσαn ΑΑΔΕ σελ. 45
Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τmν υλοποίηση
του Πρτου μέτρου ελάφρυνσης των ειχειρήσεων
Που σχεδιάζει η κυβέρνηση , με την καταβολή με
ρίσματος
γισμού, ενό ήδη βρίσκεται στην τελική ευθεία και
η σύνταξη του νέου φορολογικού νσχ, στο οποίο
θα περιληφθούν μέτρα στήριξης όλων των φορολογουμένων ύψους 1,2 δισ, ευρ . Συγκεκριμένα, ές
το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται, με βάση τις οδηγίες
του οικονομικού επιτελείου, να έχει ολοκληρωθεί
ηνέα εκκαθάριση φόρου εισοδήματος των νομικν
ΠροσΠων με μείωση κατά 5% της Προκαταβολής
Που βεβαιθηκε φέτος στις επιχειρήσεις. Το μέτρο
έχει ήδη ενταχθεί στο Προσχέδιο του νέου κρατικού
Προϋπολογισμού του 2020 Που κατατέθηκε στις
Βρυξέλλες, θα έχει συνολικό κόστος 138 εκατ. ευρ
και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση
της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Στο Πλαίσιο
αυτό η ΑΑΔΕ έχει ήδη δρομολογήσει m νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος νομικν προσπων
έως το τέλος Νοεμβρίου, Προκειμένου η έκπτωση
5% στην προκαταβολή φόρουνα φανεί στην τελευταία
Η κεντρική διαχείριση
της δημόσιας
περιουσίας φέρνει
αποτελέσματα
από το υπερπλεόνασμα του Προϋπολο>11
Γιργος Στασινός
Πρόεδρος του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος
Μια άλλη χρα
σε υπηρεσίες
προς Πολίτες
και επιχειρήσεις
αΠράσινο από ESM EFSF
για εξόφληση δανείων ΔΝΤ
Ξενοδοχείο Νεφέλη
Ελληνοϊσραηλινή επένδυση
άνω των 8 εκατ. ευρω
αΨήφος εμΠιστοσύνης και από την S&P
Στα χέρια εταιρείας ελληνoίσραηλινν συμφερόντων Πέρασε το ιστορικό ξενοδοχείο
Νεφέλη, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης . Η
νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία, με μία επένδυση Που
αναμένεται να ξεπεράσει τα 8 εκατ . ευρ,
σκοπεύει να μετατρέψει το ξενοδοχείο σε 23
Πολυτελή διαμερίσματα. σελ. 12
στην αποπληρωμή. Μετά τη χθε
ση για την πρόωρη αποπληρω - σινή εξέλιξη, στις Βρυξέλλες χα
ρακτηρίζουν εφικτό τον στόχο
της κυβέρνησης για ολοκλήρωση της Πρόωρης αποπληρωμής
του ΔΝΤ ντός του 2019. Μερικές
ημέρες νωρίτερα , την Παρασκευή, ο οίκος Standard & Poor's έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης
στις προοπτικές της ελληνικής
του ΔΝΤ θα έπρεπε να Παρα- οικονομίας, αναβαθμίζοντας
την Πισποληπτική ικανότητα
της χρας κατά μία βαθμίδα,
στο BB από Β+y, σελ . 3
Πράσινο φως στην κυβέρνημή δανείων του Διεθνούς Νο
μισματικού Ταμείου ύψους Πε
ρίπου 2,7 δισ. ευρ από την Ελ
λάδα έδωσε χθες το Συμβούλιο
ΤIFFAΝΥ & ς
των Διοικητν του ESM και του
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Μεταβολές στον τρόπο
εξέτασης υποθέσεων
EFSF. Η εξέλιξη αυτή ήταν αναγκαία, γιατί για να μπορέσει η
χρα να αποπληρσει δάνεια
LVMH : Προσφορά 14,5 δισ. δολ. για την Tffany & Co.
Εξελίξεις στη διεθνή αγορά πολυτελν ειδν, καθς ο γαλλικός όμιλος LVΜΗ, Που ελέγχει τις
γνωστές μάρκες Louis Vuitton, Bulgari και Givenchy, Προσφέρθηκε να αγοράσει την Tiffany &
Co. 0 όμιλος θέλει να επεκταθεί στον χρο του κοσμήματος . Η LVMH υπέβαλε επιθετική, μη
δεσμευτική προσφορά ύψους 14,5 δισ. δολ. για την εξαγορά της Tirfany, στις αρχές
Νοεμβρίου , γεγονός Που επιβεβαίωσαν και οι δύο εταιρείες . σελ. 17
Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η
εξέταση των υποθέσεων, αυτεπάγγελτων ή
έπειτα από καταγγελία, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η επιτροπή έθεσε σε δημόσια
διαβούλευση μέχρι τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου
2019 ένα Επικαιροποιημένο Σύστημα Προτε
ραιοποίησης (ΕΣΠ) . σελ9
τηθούν επισήμως τα δύο ταμεία
διάσωσης της Ευρωζνης, Που
έχουν επίσης Προτεραιότητα
Μικρά
περιθρια
αλλαγν
στις χρεσεις οι επενδύσεις
Σε ιστορικά
χαμηλά
Σφίγγει
οκλοιός
στην υπόθεση
ΛΑΡΚΟ
Ναυτιλία
Υψηλότερους ναύλους αναμένει
ο κλάδος των containerships >13
μ ΣΟΡ
Εxecutive
ΚΡMG: Οι γκουρού μιλούν
για την εμπειρία και
την αφοσίωση του πελάτη
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Τράπεζες
Προσδοκίες από τις εξαγγελίες
Στα χέρια του Πρωθυπουργού
Κ.Μητσοτάκη βρίσκονται τα τ
μολόγια των χρεσεων όλωντων
τραπεζν . Ωστόσο, σαφές Παραμένει από την Πλευρά των τραΠεζνΠως τα έσοδα από τις υπάρ
χουσες προμήθειες και χρεσεις
έχουν Προϋπολογιστείγια το τρέ
χον έτος και θα παραμείνουν τα
ίδια στο σύνολο, εν διαφοροΠοιήσεις θα υπάρξουν σε επιμέ
ρους τιμολόγια . σελ .7
Ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εισηγήθηηκε την απόρριψη εν μέρει της
αναίρεσης της ΛΑΡΚΟ κατά από
φασης του Ιενικού Δικαστηρίου
της Ε.Ε, το οΠοίο είχε καταδικάσει
τmν Ελλάδα για μη ανάκτηση κρα
τικής βοθειας Που είχε δοθεί
στην εταιρεία. Τον λόγο έχει η
ολομέλειατων δικαστν , Που συ
νήθως ακολουθεί τις εισηγήσεις
του γενικού εισαγγελέα. σελ 14
Ανκαικαπαγράφεται επενδυτική κινητικότητα, ειδικά στον κλάδο της φιλοξενίας και στην αγορά ακι
νήτων , κι επιπλέονοι Προοθούμενες ιδιωτικοΠοιήσεις
έχουν κινητοΠοιήσει ενδιαφέρον επενδυτικν οίκων ,
οι εθνικοί λογαριασμοί Που δείχνουν το Ποσοστό
του ΑΕΠ Που επενδύεται στην οικονομία αποκαλύπτουν ότι n χρα απέχει Πολύ από τις φιλόδοξες
Προσδοκίες για έκρηξη επενδύσεων. Ο ακαθάριστος
σχηματισμός Παγίου κεφαλαίου Παραμένει κοντά
σε ιστορικά χαμηλά, εν οτιμηνιαίος ακαθάριστος
σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμέ
ανήλθε σε 5,068 δισ. στο β τρίμηνο του 2019. σελ 6
eε5 7Mt 5 κ
σελ 18
Brexit
θέμης Μπάκας
Πρόεδρος Πανελλαδικού
Δίκτύου Κτηματομεσιτν
E-Real Estates
Ο1 27>
συμφνησαν
σε τρίμηνη
Παράταση
Σημαντικά οφέλη
στην οικονομία από
τη βραχυχρόνια
μίσθωση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Δόθηκε στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Αθήνα της εθνικής οδού Πατρών- Αθηνών
  Δόθηκε στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Αθήνα, της εθνικής οδού Πατρών-Αθηνών, μέσω αμφιδρόμησης στο αντίθετο ρεύμα, από τον σταθμό διοδίων Ελαιώνα στο 163,5χλμ. έως το 160,6χλμ., μετά τη διακοπή λόγω…Δόθηκε στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Αθήνα της εθνικής οδού Πατρών- Αθηνών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Wall: Με άνοδο ξεκίνησε η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου
  Ανοδικά έκλεισε η Wall Street στη σημερινή συνεδρίαση, μπαίνοντας στην τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, ενός μηνός που μέχρι στιγμής έχει σηματοδοτηθεί από μεγάλες απώλειες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,4% κλείνοντας…Wall: Με άνοδο ξεκίνησε η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στο Ξυλόκαστρο
  Σεισμική δόνηση 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Ξυλόκαστρο λίγο πριν τις 23:30. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο,13 χλμ βόρεια βορειοανατολικά του Ξυλοκάστρου και έχει εστιακό βάθος…Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στο Ξυλόκαστρο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σπουδαία νίκη της ΑΕΚ στη Λεωφόρο, 2-1 τον Παναθηναϊκό
  Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, ήταν πιο αποτελεσματική, έβγαλε περισσότερη ένταση στο χορτάρι της Λεωφόρου και με ανατροπή έφτασε σε ένα μεγάλο ”διπλό” στη Λεωφόρο, νικώντας τον Παναθηναϊκό με 2-1. Ο…Σπουδαία νίκη της ΑΕΚ στη Λεωφόρο, 2-1 τον Παναθηναϊκό - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ναγκόρνο Καραμπάχ: Έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων- Τουλάχιστον 200 τραυματίες
  Περισσότεροι από 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σε πρατήριο βενζίνης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον Επίτροπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του θύλακα αυτού. A…Ναγκόρνο Καραμπάχ: Έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων- Τουλάχιστον 200 τραυματίες - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ