Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

29

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2019

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 48ος / Αριθµ. φύλλου 2513

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ «Γ»

H ∆υτική Ελλάδα
κορυφαίος προορισµός
ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Μεγάλες
προκλήσεις,
δύσκολες
αποφάσεις
ΣΕΛ. 2

ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΜΑΧΗ Η 14ΧΡΟΝΗ ΛΙΛΗ

Σοκ για την
οικογένεια
του Βασίλη
Τοξαβίδη

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΣΕΛ. 11

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΥΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Αποδυναµώνουν

την τοπική Αστυνοµία
ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ
ΣΕ ∆ΡΑΜΑ, ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 17-32

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ∆ΙΠΛΟ

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ηταν µια
πραγµατική
αρχόντισσα
ΣΕΛ. 4

Πέρασε από Κέρκυρα
(0-2), περιµένει
Παναθηναϊκό

ΟΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ,
Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ,
ΣΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

ΠΕ∆ ∆υτ.
Ελλάδος: ∆ύο
διεκδικητές
ΣΕΛ. 3

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Όχι» στο διχασµό

ΠΙΛΟΤΟΣ F-16: «ΤΟΥΤΟΣ Ο ΛΑΟΣ ∆ΕΝ ΓΟΝΑΤΙΖΕΙ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΟΥ»
ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΝΙΑ
ΣΕΛ. 6-8

n ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ:
ΠΕΤΑΕΙ ΓΙΑ ΑΝ∆ΟΡΑ
n Ο ∆ΙΑΓΟΡΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ
ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ,
2-0 ΤΗ ΘΥΕΛΛΑ