Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Eoς ο oρο o |
www.olympiobima.gr
o m bp
ΤH οκτιΒΡΟΥ 319
ΕΟΜΑ ΘPw
Τις επόμενες
ημέρες ανα μένεται
να ανακοινωθούν
BΗΜASports
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ:
Τι θα γίνει με τις
επικουρικές συντάξεις
Nnp aάος η ΕΚαo p
Ε ΚAΑΤ -nΚοτ 10
τα κριτήρια
άu ο am γα p
οo u ao ααονός
κ ο ΔΚογο
ουμαημp oνae0ύ ηuupή
απόpoonσχmάμω ομα poς
Αμάς μ eoηsπps
aτepς ναωνίαoαpύ
Mημνoςη οrda u oo m o0e
κ , o , η:pou4
φοpμήης ς aμo
Βούδων σ nάυ
μποράοuνοκίς νο wnn
Σφuo μ αλραγές, do opgoouν
pooρμοναμ ακ 10
Δηβe κρν rήμ mw
Ιδαημήαα Μβοuν δ υοκ
ογu oος u oς ,
M T-AΣΓAου
, Τμσm .
ΜΜπό ς Κοpοtu o
Τοκ nEAάοΟ.
oMM ΜTAΣ0
ΤAΚΛΕΙΔΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΟΗ ΤΟΥΣ
ΜΑT-ΕDΗ
Πcik aή σο 6ηόλετΤΟ
ΟΕΡΟA .
1ΟKΠΑΚΟ ΑΡαΜ 4
Μu Aητ σ oτν pάn
ΤΛΟΚΑΠΜΜΟ.
ΕΠΑ6ΡΑΜ οΣ
EAΓΕΤΙΑ
ΠΑΤΗ ΝΕΛΓΟA
Νέοι από τα Πιέρια
εξειδικεύονται στον
αγροτουρισμό
ΡΟΡΑΜΜΑ
π ΑΜΕΡΚΑNΙΚΗΣ
ΓEDP Σ ΣΧΟΗΣ
ηα όηση ς ΑΕΠ
ΑE ΠEΡΜΙ -n nAο ΔΟΥ0
wΠoΟipuv σy Η n
TΑΟΜΕΑΡΕΚ .
ΤΠo τ
ΠΡΟΤΜΜΑν r ΠΕΗΚος
ΣΤΝ ΙK ΠΡΑΛΑΣ
Παρεμβάσεις
εξωραίσμού και
συντήρησης
28η ΟΚΤΩΒΡΟΥ 1940
Με σύμμαχο τον καλό καιρό
οι επετειακές εκδηλσας στη Κατερίνη
κονοκPΣΤΟΝ ΧΟΡΟ
ΚWΠΛΑΕNΝ
Μ σοκή καγo η ττμαή
9ηνν μά Δμρίαματα
oου Μοο μευ Pης o
Δήμου Καρir, ha η Aρουή Γpηή
Σνή oοl ς με ppου.
εa άκυl ς Laiς
Mpeς νapwn tu Δήμυ pτ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛTΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΟΠΗΣΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
- ησuή ηpμέη mp n
Μεοφ4οφ ων dpηo η ση nμa
μρ ος mν
u Οp, mp tη Ο , μ eomςη ποuproς pomν oipη
mς ν iησμο μpν α
μηνο yu Μά mw
δ ης ponς δο μη o m o
ο umυ νεραo μθλα Κα κ hτ
wvυ κμοd rν υυpόμα o μ
-Dμ. Τοp
Δοα wί Ma akoήμς υpοa ς
panτu nς ρωα Maμμό nun uό
Aos Mε,
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΕYDOR
φίλτρο βρύσns
Ακici η
| Εde η ουpow
Σς HΟ0 na Εpη ομοτ
| 9 συηη οu ιφrοpγού ήμlς Kou
Κoo η μους poοτuερο
| μό ο pογAς κu όA o
Μpopoα npro σ aμa υμlς
α401 5AΙ υ OAοστρρia
μοφeb μαςεpu mν ποponaη
u φop ς 1μα o .0
ς φη m pή n u
|a o οoημο Δημς moς -μεάς o pο oow y
s pόο ου σροράμματος οu Nn p 0 μ να oμ οpς
n nς ύν Μpοoo οu
eonστ
Κattpνη
Letonονίooietonmiauno.
τηλ.:23510/033θ
Μπετν
Τοφpe lροσns EYDOR w
eis τw o s υδa
Eiνι ουμβanό με ntροοέαpεs
βρόσεο αmopa .
Τιμή ΣΟΚ
ροοςapς aην pooa
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟr
12,90
| δ0 α μος α δδήpυμ
| οomν pro wta ξ s
| μλλ
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
Τηλ. 23510 0107
www.e-ydorgr
um m wEn ούn
te ύ e o
Ε ΡΤ Η
pio Τ ργΑς
Μ ΡΟΡ
-ό κ φίonn φύ
nΣτonοΗΜΕΗ MeNΑΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
naEa Η των
ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΙN 65 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΡΑ ΦΕΗΝEΙ OAH ΤΗΝ ΕΝΕΡΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΕ
Atpumnisν Σnoδν
xουpt σχίσος 4moτοσύνης
eεηκν Σnoυδν
Εpne πόετοορα τρμαυσταγμεντακυ παιστις ι ρονι οου εu.
Μα προίόνη πoότητος στις
αλύτερες Τιμές Το
ιδικομένο μας προοωπικό, σας
εγuόμaστε ο aτερο
eπortkσυα.
T2351039303 & 34886
καλετετνα επο 25510 1/00 γα μανλεαμκτη πά εση αέαγας
Οκονομος & Πrpopopκήs
electricon
aerton
woAπmm -p μς Hτp θo/oe
Κοpο0 miωμmωμαοη .
t 10 L η Τ Υ
Πi1 η 1516 251615
[email protected]
144ΙΗΟ4ο
ΡΟανη