Previous

Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝIΚΕΣ ΜΕ 1-2
Μεγάλο αδιπλόν
για τον ΠΑΣ στη Λιβαδειά
Σελ 15
ΝEΟΙΑΙΩΝΕΣ
Οκτωβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6452
Τμή 0,60Ε
ΗΜΕ PΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΑ ΗΣΜΗΠΕΝΙΡΙΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | wwwneo iagones.gr
Κρντής ΑΕΤΗ ΜΑΛΜΗ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΝΟΜΒΡΙΟΥ
Συλλήψεις αρκαιοκάπηλων
στην Πρέβεζα
Συνεληφn σαν στην Πρeβezα , από
αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσnς
Ασφαλειας Ιωαννίνων. δοο ημεδα nο, ηλικiας 55 και 45 ετν , κατηγορούμενοι για παραβαση τs
νομοθεσίας περi apχαιοτήτων και
εν γένει της Πολτιστικής κληρονομιας . Συγκεκρ μένα, μετα aπό
καταλληλη αζωλόγηση
Τριεχκαινίονγυτο λιδύντυν
σοδιξικάστια
αξonoinση στοιχεlων, οι σστυναμικο Πραγματαποnσαν tpεuνα σε δο καταστηματα υγειονομικού ενδιαφέρο ντος ιδιοκτησίας του 55χρονου και
του 45χρονου αντίστοιχα
ΣΕΛ. 5
ΑΠΟ ΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΗΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΑΜKΟΟΛΙΚΩΝ
ΕΦΕΤΕΙΟ1ΩAΝNINΩΝ
Μια δικαίωση με 22
χρόνια καθιστέρηση
-01-Μ
ΑnΟΣημίωση 350000 ευρω επιδκασε το Διοκητικο Εφετείo Ιωανννων
στους γονείς της Λίας Τρκαλιωτη,
ο θανατος της onoίaς εe χαρακτηριστεί το 1997 ως καυτοκτονία ,
αλλα 22 χρονια αργοτερα αnoδε
χτηKE nως επpoκεπο για δολοφο ΣΕΛ. 4
PΟ noΛΑΠΜΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
RAOEA ΑΤΡΩΝ
Αναβάθμισης συνέχεια
για το ΙΝΙ
Η αναβαθμιση των λειτουργιν και
του εξonλισμού των κλινικν του
Πανεπιστημιακού Γενικου Νοσοκομε ω Ιωανννων συνεxίζετα με την
ολοκληρωση των ωαγωνιστικν
διαδικασιαν . Ετσι, η αναδει n ανα δοχου για τmν Πραμηδεια και εγκατάσταση ενος σύγχρονου Ενδοσκοπκού Μκροσκοηίου με το συνοδο
εξοπλισμό του θέτει τις Βασεις γα την
αυσιαστική Βελτίωση των υπηρεσιν
Tην ερχομενη Παρασκευη 1 Ναμβρίου και ρα 1200 πρ. δα πραγματοποιηθυν τα εγκαίνια του Πολυδοναμου
Κέντρου Αντιμετπι σης Αλκοολικν κα Χρηστων Ναρκωτικν στο νοσοκαμείο Χατzηκστα..
ΣΕΛ. 5
ΑΠΟΓΕΝΑΡΗ ΚΑΙΒΑΛΕ ΟΙ
ΠΡΟΤΕΣ ΕΙΚΗΣΕΙΣ-ΛΕΠΟΥΝ
19 ΕΚ. ΧΜΗΝ ΠΕΜΦΕΡΑ
ΗΠΚΟΥ
Αγνας δρόμου για τα
Ισχέδια βελίωσης
ΣΕΛ. 8
nou napέχει η κλινική.
Δύο eeoί, το Νοέμβριο
στην Έχφραση
Σε αγωνα δραpου έχουν επιδοθε τα
|στελέη των nερpερπν, αSολογητές
| και Γνωμοδοτικές. ωστε να φέρουν εις
nέρας ο ργο της φολογησης των
| φακελων των υnopή φιων δικαιούκων
στα Σχεδια Βελτίωσης.
Οι α άνθρωnοι επμ ίοντα μεγαλο
φορο αυτη την Περiοδο, καβς εουν !
| να ασχολη8ούν κα με το μέτρο των
Μικρν Γεωργικν Eμεταλλεύσεων
(63), ενω, ακομα και συς περπτσεις
| nou a φ με φακέλους Σχεδίων.
Το έργο του Λνου Χρηστίδη Δ0o
Θεοί, noυ αnέonaσε το Βραβείο
Καpολος Κουν το 1999 ως το καλοτερο θεατρκό tργο και γεμσε τις
αaηvaϊκές αβουσες . έρχεται τον
Νοeμβριο αno το Θtατρο Εxφρασn
Σε σκηνοθεσία Γεωργίας Διακοποo λου και με ένα διασο έμπειρων ηθο noων και συντελεστν, με πρωτότυΠη μουστΚή
ται ιδιαίτρα anολαστικό .
Εεκίνησε η κατεδάφιση του
κτιρίου στο παλιό Χατζηκστα
ασχολούντα ταυτοχρονα
| υπaρxουν διαφορες εκκρεμότητς που
| Πperei να λυΒούν . Σ
anοτέλεσμα αναμένεΣΕΛ 9
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΕΛ 3