Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ Μ ΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email [email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26
ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27405
Πολυτελής
επενδύσεις στο
Λονδίνο
Στο 2,5% η ανάπτυξη το 2020
Προβλέπει το ΙΟBE με πτση της ανεργίας
απλυντήριον για το
μαύρο χρήμα
Οπως ανέφερε επίσης
κατά την παρουσίαση της
Εκθεσης, ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒE, καθηγητής
Νίκος Βέττας, πραγματικός
ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας αναμένεται χατά το
τρέχον έτος ανάμεσα στο
1,5% και 2%, όπως ήταν και
στα δύο προηγούμενα έτη, εν κατά το επόμενο αναμένεται να υπερβεί το 2%. Οπως είπε, η ανάπτυξη της
οικονομίας στηρίζεται σε
βάση που αποτελείται από
τρεις χύριους πυλνες: τη
δημοσιονομική εξισορρόπηση που έχει επιτευχθεί , τη
στόχευση της οικονομικής
πολιτικής στη βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλ
λοντος , χαι τη μείωση του
κόστους χρη ματοδότησης της
Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά
αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα
αποτελούν μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στερλινν βρμικου χρήματος στη Βρετανία, που μεταφέρεται επί σης από τράπεζες και πολλούς βρετανούς μεσάζοντες, σύμφωνα με μελέτη
της Διεθνούς Διαφάνειας.
<Η Βρετανία είναι μια πλατφόρμα για
τα χρήματα από τη διαφθορά όλου του κόσμου , παρατηρεί η οργάνωση για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε έκθεσή της.
Τα χρήματα αυτά που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα καποκτ
νται με τη βοήθεια εταιριν εγγεγραμμέ-.
νων στη Βρετανία και στα εξωχρια χρη ματοπιστωτικά της
κέντρα , επενδύονται στη Βρε- ΕΛΔΑ 3
χρας.
με παραπλήσια ένταση στο ερχόμενο έ
τος (15,6%).
Στην παρουσίαση της έκθεσης, ο πρόεδρος του ΙΟBE, Παναγιτης Θωμόπουλος,
αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας και εστίασε στους
κινδύνους οι οποίοι υφίστανται στο διεθνές περιβάλλον . Επισήμανε δε, πως για
συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια , η εφαρμογή τους μπορεί να απαιτεί έναν σημαντικό χρόνο και άρα να έχει αποτελέσμα
τα στο μέλλον.
Χωρίς όρια
αιολική ενέργεια
Κλιμάκωση της ανάπτυξης το 2020,
σε 2,3-2,5% , από μεγαλύτερη επενδυτική
δραστηριότητα, λόγω πιστωτικής επ .
κτασης, φοροελαφούνσεων στις επιχειρήσεις, έργων σε αποκρατικοποιήσεις
παραχωρήσεις (+15%) και νέα αύξη ση εξαγωγν (+4-5%) εκτιμά ότι θα υπάρξει
το ΙΟΒΕ στην τοιμηνιαία έκθεση του . Εχτιμά επίσης ότι η υποχρηση της ανεργίας το 2019 θα είναι ισχυρότερη της αρχικά αναμενόμενης, κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες , στο 17,3%, εν θα συνεχιστεί
Επισήμανε επίσης ότι οι θετικές προοπτικές της οικονομίας αποτυπνονται και
στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος,
που είναι ιδιαίτερα ισχυρή . Ο δείκτης οι
κονομικού κλίματος του IOBE βρίσκεται
συνολικά στο υψηλότερο επίπεδο από την
έναρξη της χρίσης το 2008, εν ο δείκτης
καταναλωτικής εμπιστο σύνης βρίσκεται
στο υψηλότερο εππεδο των τελευταίων
Η παραγωγική δυνατότητα των ε
γκαταστάσεων αιολικής ενέργειας στην
ανοικτή θάλασσα αναμένεται να έχει δεκαπενταπλασιαστεί μέχρι το 2040, συμβάλλοντας να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της παγκόσμιας
βιομηχανίας, εκτιμά ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) .
<Γιατί αφιερθηκαν τόσοι κόποι για
μια έκθεση για τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας, τε
χνολογία η οποία σήμερα συνεισφέρει μόλις το 0,3% του ηλεκτρισμού [που παράγεται] παγκοσμίως; Διότι το δυναμικό της
είναι σχεδόν απεριόριστον
εξηγεί ο διευθυντής του ΣΕΝΙΔΑ
δεκαεννέα ετν .
Οκ. Βέττας εκτίμησε ότι ΣΕΛΑ
Αρση των εμποδίων για τα μεγάλα έργα
Τροποποιήσεις που κείναι αναγκαίες
για την έγκαιρη περάτωση των διαγωνι στικν διαδικασιν των έργων , αλλά και
την απρόσκοπτη λειτου ργία του εργοληπτικού κλάδου σε συνθήκες πραγματικού
και υγιούς ανταγωνισμούν-όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση- περιλαμ
βάνει η τροπολογία που κατατέθηκε από
τους συναρμόδιους υπουργούς, στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση
κθα πρέπει ειδικότερα να αρθούν εκκρε
μότητες από τον επιτυχή έλεγχο που έκα
νε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις Εργοληπτικές Επιχειρή σεις ο οποίος οδήγησε
στην έκδοση αποφάσεων .
Συγκεκριμένα, με την τροπολογία αναμένεται να ξεμπλοκάρουν διαγωνισμοί.
μεγάλων δη μοσίων έργων που έχουν παγσει λόγω προσφυγν στη δικαιοσύνη,
δημιουργντας σοβαρά προβλήματα στη
βιωσιμότητα του κατασκευαστικού κλάδου.
διατάξεις του νόμου 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού,
προβλέποντας ρητά την εξάλειψη του αξιόποινου αδικημάτων που αφορούν στη
στρέβλωση ανταγωνισμού για επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε διαδικασία διευθέτησης με την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Προβλέπει ακόμη την απαλλαγή και από διοικητικές χυρσεις των κατασκευαστικν εταιρειν , οι οποίες το 2017 παραδέχθηκαν τη συμμετοχή
τους σε πρακτικές στρέβλωσης ΣΕΛΔΑ 2
βδομάδα η
νέα Παράταση του
Brexit
Είμαστε απροστάτευτοι στις
κυβερνοεπιθέσεις
<Πενήντα χρόνια μετά την γέννηση του Internet, τα πάντα είναι πλέον συνδεδεμέΟι πρεσβευτές των 27 της ΕΕ ανέβαλαν για την αρχή της επόμενης εβδομάδας την απόφαση σχετικά με τη διάρκεια
μιας νέας αναβολής του Brexit , έγινε
γνωστό από ευρωπαϊκές πηγές.
Ο διαπραγματευτής της ΕΕ για το
Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ, χαρακτήρισε κeξαιρετικές τις σημερινές (σ.σ. Παρα
σκευή ) συνομιλίες . <Η δουλειά θα συνεχι σθεί μέσα στις επόμενες ημέρεςν, δήλωσε
μια εκπρόσωπος της υρωπαϊκής Επιτροπής.
να και επομένως όλοι μας είμαστε υποψήφια θύματα μιας κυβερνοεπίθεσης>, τόνισαν
οι ομιλητές στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης, που διοργάνωσαν από κοινού ο
όμιλος ΜΑTRIX Insurance & Reinsurance Brokers και το διεθνές δικηγορικό γραφείο
με θέμα CYBER SECURITY- Managing the Risk Onboard & Onshorev.
Την εκδήλωση άνοιξε με έναν σύντομο χαιρετισμό ο CEO του ομλου ΜΑTRIX, Δημήτρης Τσεσμετζόγλου, ο οποίος αναφέρθηκε στην ουσιαστική ση μασία της ασφάλισης έναντι κινδύνων του κυβερνοχρου για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από μέγεθος και
αντικείμενο δραστηριότητας.
Στο πλαίσιο της ομιλίας του , ο επικεφαλής των ασφαλίσε ων κυβερνοχρου της
Howden, σε παγκόσμο επίπεδο , Σάϊ Σίμσκιν, τόνισε μεταξύ άλλων: Είναι βέβαιο πως όλοι μας θα δεχτούμε κάποια επίθεση στο άμεσο ή στο πιο μακρινό μέλλον . Το
ζήτημα είναι κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε . Η ασφάλιση Ε
Η τροπολογία επαναδιατυπνει τις
ΣΕΛΙΔΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Εκδήλωση για τα 15 χρόνια της Google στην Ελλάδα
  Τη σημασία της δημιουργίας Data Centers στην Ελλάδα, που είχε ανακοινωθεί πριν από περίπου ένα χρόνο υπογράμμισε εκ νέου η γενική διευθύντρια Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Google, Πέγκυ Αντωνάκου   Τη σημασία της δημιουργίας Data Centers στην Ελλάδα, που είχε ανακοινωθεί πριν από περίπου ένα χρόνο υπογράμμισε εκ νέου η γενική διευθύντρια Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Google, Πέγκυ Αντωνάκου, κατά την εκδήλωση για τα 15 χρόνια της Google στην Ελλάδα. Όπως είπε η κ. Αντωνάκου στην εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, πρόκειται για μια “επένδυση που αναμένεται ως τ�
 • Η Εκκλησία υποφέρει από τα fake news
  Η παραπληροφόρηση που αφορά σε πρόσωπα της Εκκλησίας ή και στην ίδια την πίστη, για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται αγώνα, προσπάθεια και αυτοκριτική Η παραπληροφόρηση που αφορά σε πρόσωπα της Εκκλησίας ή και στην ίδια την πίστη, για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται αγώνα, προσπάθεια και αυτοκριτική, επισήμανε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, απευθύνοντας χαιρετισμό και συμμετέχοντας στον διάλογο που έγινε στο πλαίσιο διημερίδας με θέμα «Φαινόμενα Παραπληροφόρησης και Θρησκεία», που διοργάνωσαν το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του Τμήματος Δ�
 • Zone01: Η πρώτη σχολή προγραμματισμού στην Αθήνα χωρίς δίδακτρα
  Την έναρξη λειτουργίας της πρώτης σχολής προγραμματισμού στην Αθήνα ανακοίνωσε το Zone01 Athens, μια καινοτόμος πρωτοβουλία στον τομέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης παγκοσμίως Όπως ανακοινώθηκε, το Zone01 Athens προσφέρει ένα πολύπλευρο διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα μηχανικών λογισμικού παγκόσμιας κλάσης, χωρίς δίδακτρα και χωρίς προαπαιτούμενα, παρέχοντας στους φοιτητές ένα μοναδικό ταξίδι και μια παιχνιδοποιημένη και εξατομικευμένη εμπειρία, σε ένα campus υψηλής τεχνολογίας, σε τομείς όπως: Mobile & Web Development, Artificial Intelligence, UX/UI, Cybersecurity, DevOps, Blockchain και Video Games Development. Όπ�
 • «Διψασμένοι» για εκδρομές οι Βορειοελλαδίτες, αύξηση 25% φέτος, με το εξωτερικό να επικρατεί στις προτιμήσεις
  Ανάσες ξεγνοιασιάς από την καθημερινότητα έχουν φροντίσει να εξασφαλίσουν για τις ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων οι Βορειοελλαδίτες εκδρομείς   Ανάσες ξεγνοιασιάς από την καθημερινότητα έχουν φροντίσει να εξασφαλίσουν για τις ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων οι Βορειοελλαδίτες εκδρομείς, οι οποίοι από τον Νοέμβριο κιόλας έχουν κάνει τις εορταστικές τους κρατήσεις για προορισμούς εντός και εκτός ελληνικών συνόρων. Αυτό τονίζει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Μακεδονί
 • Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του στόματος, του λαιμού και του οισοφάγου
  Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα (UPF) συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του στόματος, του λαιμού και του οισοφάγου και η παχυσαρκία μπορεί να μην είναι ο μόνος παράγοντας σύνδεσης των τροφίμων αυτών με τον καρκίνο Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα (UPF) συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του στόματος, του λαιμού και του οισοφάγου και η παχυσαρκία μπορεί να μην είναι ο μόνος παράγοντας σύνδεσης των τροφίμων αυτών με τον καρκίνο, όπως διαπιστώνει διεθνής έρευνα, με επικεφαλής την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ και τον Διεθνή Οργανισμό Έρε�