Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΙΓΙΤΙΚΑ
ΧΡΟΝΟΣ:47ος
ΤΙΜΗ:0,50 ευρ
Αρ. Φύλλου: 2107
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΡΙΟΥ 2019
ΧΡΦΝlΚΑ
ΤΕΡΙΟ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Να υπάρξει ηρεμία
Παρεμβάσεις
ή επιστροφή της
λιμνοθάλασσας;
Αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους
- Ανακαινίζονται τα σπίτια του Κωστή
Παλαμά και του Ζαφειρίου Βάλβη
-Τροποποιήθηκε ριζικά το Τεχνικό Πρόγραμμα
2019 της προηγούμενης Δημοτικής αρχής
..... ίδα 4
των Δήμων να κατατεθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, διαφορετικά δεν θα
Τεχνικού προγράμματος, ήρθε σήμερα
και πρέπει να πάρει αναβολή
ΑΛΕΤΡΑΣ Η αποχέτευση άρχισε επί
θέματα υγείας
Του Αθ. Σπυρόπουλου
.......είδα 8
Φ0000000000000 0000000000000000000000000000000
"ην Δευτέρα 21 0κτωβρίου 2019 , γίνεται επιχορήγηση. Τι σκέπτεται να
συνεδρίασε το Δημοτικά Συμβού- κάνει η Δημοτική Αρχή; 2 Λέγεται ότι Δημαρχίας μου και εσείς την διαρλιο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
και συζητήθηκαν τα παρακάτω
θέματα.
Οικογενειακή
αποξένωση και
θεραπεία
Με διευρυμένη
συμμετοχή 60 μελν
συγκροτήθηκε
η Περιφερειακή
Επιτροπή Διαβούλευσης |
Δυτικής Ελλάδας
κέσατε 10 χρόνια . Το δίκτυο
ύδρευσης είναι ημιτελές και
δεν βάλατε ούτε ένα ευρ
στους Οινιάδες και το Αιτωλικό.
ΤΣΩΛΟΣ (Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου) Σύντομα θα ενη
μερωθείτε για τον τρόπο που
θα γίνονται οι εισηγήσεις και
οι υποχρεσεις των Τοπικν
Συμβουλίων .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είμαστε 45 ημέρες
και ο κ. Καραπάνος ζητάει διαβουλεύσεις. Απαντντας στον κΠαπαδόπουλο, τόνισε ότι γίνεται ενδελεχής
έλεγχος και κατόπιν θα γίνει συζήτηση
με νούμερα και αριθμούς.
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚ. (πρην Δήμαρ'ν.νν...Σλίδα 7
*0000000000000000000000000000000000000000000 ο0
χος) 10κΑλετράς σε συνέντευξή
του τόνισε ότι τα βρήκε όπως τα
άφησε. Μπορεί να μας πει για
τον Βιολογικό Καθαρισμό και
σειρά άλλων έργων: 2Κάνετε
αλλαγές στο Τεχνικό πρόγραμμα
460000 ευρτην τελευταία στιγμή
χωρίς ενημέρωση, ούτε των Τοπικν στην Κοινωφελή Επιχείρηση υπάρχει
Συμβουλίων
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1.0 Υπουργός κ . βάθμια Επιτροπή 67000 ευρ.
θεοδωρικάκος ζήτησε τα αποθεματικά ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ: Η αναμόρφωση του
Να μείνει ως έχει
το 2/39
άνοιγμα 13500 ευρ και στην Πρωτο...... . . λίδα 3
'νsυν..Σελίδα 8
ο000000000000000000000000000000000000000000 04
Συνέχεια σελίδα 4
Σχεδιασμός έργων
και δράσεων για την
χειμερινή περίοδο
Στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου και τη Ναύπακτο
Νεκτάριος Φαρμάκης
Όλοι πρέπει
να βλέπουν
2019-2020
Κοινή η προσπάθεια για να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνον
Συνεδρίασε στο Μεσολόγιτο
Συντονιστικό Οργανο Πολιτικής ογγίου και Ναυπακτίας επισκέφθη-ενόψει και της χειμερινής περιόδου, ο προκειμένου να ενημερωθεί για την
Προστασίας (ΕΟΠΠ) ης Π.
Αταλοακαρνανας
στούν το συντομότερο δυνατό. Ακόμα ,
"ους δήμους Ιεράς Πόλεως Μεσοκαθαρισμού της παλαιάς εθνικής οδού,
κ Φαρμάκης σημείωσε για μία ακόμα
κετην Δευτέρα 210κτωβρίου 2019, στο
πλαίσιο των περιοδειν του σε δήμους φορά ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλά- <Τα προβλήματα και τα ελλείμματα
της Δυτικής Ελλάδας , ο Περιφερειάρ- δας έχει ήδη κινητοποιήσει το σύνολο
χης Νεκτάριος Φαρμάκης
Οκ φαρμάκης, κατά τις συναντήσεις του με τον Δήμαρχο της ΙΠ.
Μεσολογγίου, Κστα Λύρο και
με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας
Βασίλειο Γκίζα, υπογράμμισε τη
βούληση της Περιφέρειας να
επιταχύνει τους ρυθμούς εκτέλεσης έργων και απορρόφησης
πόρων, ζητντας τη συμβολή και
των δημοτικν Αρχνπρος αυτή
την κατεύθυνση.
Επίσης, υπήρξε μία πρτη ιεράρχηση των διαθέσιμων δυνάμεν της και θα θα αντιμετωπίσουμε όσο καλύτερα
στόχων και δράσεων εν συμφωνή- συνεχίσει να στέκει στο πλευρό των γίνεται τις ελλείψεις, θα τρέξουμε όσο
θηκε, το αμέσως επόμενο διάστημα να Δήμων και των τοπικν κοινωνικν με
ακολουθήσουν αναλυτικές συναντή-κάθε διαθέσιμο μέσο και τρόπο.
σεις σε τεχνικό επίπεδο προκειμένου Σημεινεται ότι κατά την επίσκεψή να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο, εν
να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση γα
όλα τα έργα και τα προβλήματα που
υπάρχουν , προκειμένου να ξεπερα- δρόμο , όπου εκτελούνται εργασίες αφορμή την επίσκεψή του.
εξέλιξη των έργων.
ΜΤΙΔΗΣ
ΘΕΜΗΣ ΑΙ(.των δήμων της Αιτωλοακαρνανίας
είναι μεγάλα και χρόνια. Και για
να ξεπεραστούν, απαιτείται η
μέγιστη δυνατή σύμπραξη και
προσπάθεια όλων μας
Από την πρτη στιγμή έχω
υπογραμμίσει ότι ως περιφερειακή Αρχή θα σταθούμε στο
πλευρό όλων των Δήμων και
όλων των πολιτν. Γιατί για εμάς
δεν υπάρχουν, ούτε Δήμοι, ούτε
πολίτες , α και β' κατηγορίας
Μαζί με τους Δήμους λοιπόν,
Σελίδα 5
θα διορθωθεί
.......είδα 7
κάποτε
*0000000000000000000000000000Φ0000000000
η ακαταστασία;
Αναπάντητο ερτη μα
. ελίδα 8
900000000000000000ι
Ρυθμίσεις οφειλν
πιο γρήγορα μπορούμε τις διαδικασίες
και θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα για
προς την ΔΕΥΑΜ
- Πρωτοβουλίες για
κοινωνικά δίκαι η λύση
προβλήματα.. Σελίδα 8
000000000000ο0000000000000000000000000000 000 0
του στην περιοχή, ο κ. Φαρμάκης είχε μαζί θα σχεδιάσουμε και ένα καλύτερο
την ευκαιρία να σταματήσει και στον μέλλον δήλωσε ο κ . Φαρμάκης με
Μεσολογγίτες
Στρατιωτικοί
Νεχροί Εληνοταλικού και
Εληνογερμανικού τολέμου 1940-1941
Γράφει ο Νικόλαος Κολόμβας
Αντιστράτηγος ε.α.
Επίτιμος Δ/της ΓΣματος Στρατού
Αγαπητοίαναγνστες σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε κστέγη
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
NEYAIO
κο6650ύδόd)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
www.mxronika.blogspot.gr
.Σελίδα 2
.......είδα 5
0000 0000000ι
000*0
00000ο000000 0 0 00000
μιονοζε
Hellenic Post
ΚΩΔ. 2007