Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παινίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1366 ΕΤΟΣ 31ο * ΤHA.: 26510 22044
ΤΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ e-mail: [email protected]ο.gr
FAx: 26510 79437
Οιαλλαγές που φέρνει η ακύρωση του νόμου Κατρούγκαλου από το ΣΤΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ NΕΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Ο Ποιοι θα δουν αυξήσεις μετά την αναπροσαρμογή των πο
σοστν αναπλήρωσης που θα ορίσει το υπό επεξεργασία
ασφαλιστικό . Πόσα θα δοθούν σε αναδρομικά και από πότε
Σε νέα διαδικασία επανυπολογισμού θα μπουν μέσα αποφάσεις που έλαβε πρόσφατα η Ολομέλεια του Συ στους πρτους μήνες του 2020 περίπου 2.600.000 πα - βουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και τα αναπροσαρμολιές ( προ νόμου Κατρούγκαλου) και νέες κύριες συντά - σμένα ποσοστά αναπλήρωσης που θα καθιερωθούν με
ξεις , καθς και 1.200.000 επικουρικές , με βάση τις τον νέο ασφαλιστικό νόμο Συέχεα στη σελίδα 24
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
για χρόνια έκρυβε την αλήθεια
Με την ευκαιρία της επετείου 28ης 0χτωβρίου
ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΛΕΜΕ ΠΑΝΤΑ <ΟΧ
Μπαιμτά απαρελάνυ), μον είπεη κόρ
Γολγοθάς για
1 εκατ. συνταξιοϋχους!
μου . Και λάμπανε τα ματάκια της , χι α5 μην
μπορεί αχόμη να καταλάβει πόσο με συγκί νησε και γιατί δάκρυσα μόλις ανέβηκε τη
σκάλα .
Πόσα μου θύμισε χαι με πόση χαρά με γέ μισε , που να μας αξισει ο Θεός να νι
σουμε χι αυτή τη
χαρά , να δούμε
το βλαστάρι μας
να βαδίζει με
τον ρυθμό που
θα δίνουν η μπάντα και η σφυρ χτρα του γυμναστή! Τι συναισθήματα δυνατά
είναι αυτά και πόσο μεγάλα !
Έως εδ
τα χάδια
Τραγικά τα λάθη και οι Παραλείψεις
Πάνω από 1 εκατ , εxxρεμείς συντάξεις-υποθέσεις και λοιπές εκκρεμότητες του ΕΦΚΑ και του ΕΙEAΕΠ μέχρι
Ανύπαρχτος ελεγκτι κός μηχανισμός , πρ στιμα χάδι χαι λόγια
μεγάλα Αυτή είνα η
χατάσταση στον ποτογενή τομέα ο οποίος
πλήττεται από τις ελληνοποήσεις ακόμη και
προιόντων ΠΟΠ.
Έτοι την περιέγραψε
για μία αχόμη φορά ο
Περιφερειάgmς ο
ατοίος έγνε αποδέχτης
| του προβληματισμού
των επιχειρήσεων που
παρήγουν φέτα κατά
και τις 31 Αυγούστου, καταγράφουν τα
επίσημα στοιχεία των υπηρεσιν του
Συνίχεια oτη oελίδ 23
ΑΠοτελεί Παράδειγμα προς μίμηση:
Γράφει ο
Τρότη στον τομέα Πολτικής
Ζ. Πανταζής
Δικηγόρος
Eo σμος σοoμστικό χαι σγν ροστασιας η Περιφέρεια Ηπείρου
τερα παραστάτης στο γυμνάσιο χαι το λύκειο, δεν μπορούσα να
ειστοάξω το μέγεθος και τις δονήσεις εχείνου του συναισθήματος
που ένιωθε ο πατέρας μου . Το αισθάνθηκα αργότερα , όταν κα μάρωνα τον δικό μας γιο σε χάθε εκδήλωση , χαι τρα , με την
κόρη , ακόμη πιο δυνατό
Συζήτηση επί συνόλου των δρ Προστασίας
Πολιτικής
έγινε σήμερα κατά τη διάρκεια !
της ανοιχτής συνεδρίασης του
Συνέχτuι σmη ελίδα 21
συναίσθημα .
Σνrια στη oλoα 3
Συέχια στη οελίδα 23