Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέοι καιροί:Recognized text:
5

NEOI KAIPOI
EB∆OMA∆IAIA Α∆ΕΣΜΕΥΤΗ EΦHMEPI∆A THΣ NAOYΣAΣ

26
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

αριθµός φύλλου 1741
τιµή 0,50 ευρώ
χρόνος 35ος

Ιδιοκτήτης - εκδότης - διευθυντής ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΕΣΣΑΣ ∆ηµαρχίας 13 Τηλ. & Fax 2332025918 Κιν. 6976700741 Email: [email protected] Συνδροµή 20 ευρώ Εταιρείες - ΝΠ 80 ευρώ. Εκτύπωση: Τυπογραφείο Γρηγοριάδη
Μετά τον Απρίλιο του
2020 οι αποζηµιώσεις
στα ροδάκινα για τις
Πληθαίνουν οι αντιδράσεις στην εγκατάσταση αιολικού πάρκου από την ΤΕΡΝΑ
ζηµιές του Ιουλίου!
στο Βέρµιο, στην πλευρά της Νάουσας, δίπλα από το χιονοδροµικό κέντρο, στο θέ-

Πληθαίνουνοιαντιδράσειςγιατοαιολικόπάρκο

Μετά τον Απρίλιο αναµένεται να
αποζηµιωθεί η µεγάλη πλειοψηφία
των ροδακινοπαραγωγών για τις
ζηµιές που υπήρξαν τον περασµένο
Ιούλιο. Αυτό δήλωσε o πρόεδρος
του Αγροτικό Συλλόγου Ηµαθίας
Χρήστος Βοργιάδης, µιλώντας στον
ΑγροΤύπο, για την πρόσφατη συνάντηση που είχε µε τον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του
ΑγροΤύπου, µέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναµένεται οι συνεταιρισµοί
να καταθέσουν τις λίστες µε τις τιµές για πρώτης και δεύτερης ποιότητας επιτραπέζια ροδάκινα ώστε
να βγουν οι συντελεστές µε βάση
τους οποίους θα βγουν οι αποζηµιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Παράλληλα
ο ΕΛΓΑ τρέχει τα πορίσµατα ζηµιών, µε τους εκτιµητές κυρίως
συµβασιούχους, που θα πρέπει
όπως κάθε χρόνο να ολοκληρώνουν τα πορίσµατα µετά τη λήξη
της σύµβασής τους (Φεβρουάριο).

Μακροχρόνια µίσθωση
των 3-5 Πηγαδιών

Στην προσεχή συνεδρίαση το θέµα
στο δηµοτικό συµβούλιο. Ενδιαφέρον από 2-3 εταιρείες.

Στην προσεχή συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου, την Τρίτη, θα
τεθεί ως θέµα η µακροχρόνια µίσθωση του Χιονοδροµικού Κέντρου
3-5 Πηγάδια. Η καταγραφή των
κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων
έχει ολοκληρωθεί από την επιτροπή που συστήθηκε από τον δήµαρχο κ. Καρανικόλα, µε επικεφαλής
τον δηµοτικό συµβουλο κ. Θανασούλη. Η έκθεσης έχει κατατεθεί
στον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου. Και η συζήτηση αναµένεται µε πολύ ενδιαφέρον. Όπως δήλωσε ο κ. Θανασούλης, το χιονοδροµικό κέντρο είναι σε κακή κατάσταση. Γι αυτό και σ αυτήν την
φάση δεν προκρίνεται η λύση του
διεθνούς διαγωνισµού αλλά της µακροχρόνιας (για 20 - 30 χρόνια) µίσθωσης. Η µισθώτρια εταιρεία θα
επαναλειτουργήσει το σύνολο των
εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων του ξενοδοχείου, αλλά και
του µεγάλου καταφυγίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη υπάρχει
ενδιαφέρον από 2-3 εταιρείες.

ση “Τρούλος”. Ο δήµαρχος κ. Καρανικόλας στη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου, τη ∆ευτέρα, εξέφρασε την αντίθεση της δηµοτικής αρχής στην εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο Βέρµιο, απαντώντας σε ερώτηση του Λάκη Λακηνάνου. "Είµαστε κάθετα αντίθετοι σε τέτοια διαχείριση του βουνού" σηµείωσε ο δήµαρχος και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να υπάρξει µια σοβαρή αντίδραση διότι το επόµενο διάστηµα οι εξελίξεις θα τρέξουν. «Το πρώτο θέµα που έθεσα στους εκπροσώπους της ΤΕΡΝΑ ήταν ότι ο δήµος και οι δηµότες της Νάουσας είναι βαθιά συνδεδεµένοι µε το βουνό µας και οι αντιδράσεις µας θα είναι έντονες σε όλα τα επίπεδα. Είµαστε κάθετα αντίθετοι σε τέτοιου είδους εκµετάλλευση του βουνού µας»,
πρόσθεσε ο κ. Καρανικόλας. Σύµφωνα µε τα σχέδια της ΤΕΡΝΑ, οι ανεµογεννήτριες που προτίθεται να εγκαταστήσει στη θέση “Τρούλος”, στο Βέρµιο, είναι πέντε µε µέγιστη ισχύ παραγωγής 21 ΜW, ενώ η διάµετρος κάθε πτερωτής ανεµογεννήτριας θα είναι 15 µέτρα. Αγώνα ξεκινά το SOS ΒΕΡΜΙΟ. Αναλυτικά σελ. 4.

Ανάκλησηαποφάσεων…κατάτοήµισυ!
Στο δηµοτικό συµβούλιο για τις µισθώσεις των αναψυκτηρίων “ΚΙΟΣΚΙ” και Αγ. Νικολάου, την απόφαση µίσθωσης του αναψυκτηρίου Ζερβοχωρίου και τη συµφωνία συµβιβασµού µε την κινεζική
εταιρία για τα φωτοβολταϊκά στη Χαρίεσσα. 6ωρη συνεδρίαση µε εντάσεις και αντιπαραθέσεις.

Συνεδρίασε τη ∆ευτέρα το δηµοτικό
συµβούλιο µετά από αίτηµα της παράταξης ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ και του
τέως δηµάρχου Νίκου Κουτσογιάννη
σχετικά µε τις ανακλήσεις των µισθώσεων των αναψυκτηρίων “ΚΙΟΣΚΙ” και Αγίου Νικολάου, την απόφαση µίσθωσης του αναψυκτηρίου
Ζερβοχωρίου και τη συµφωνία συµβιβασµού µε την κινεζική εταιρία για
τα φωτοβολταϊκά στη Χαρίεσσα.
Αποφάσεις που είχε πάρει πρόσφατα η οικονοµική επιτροπή του δήµου
και µε τις οποίες διαφώνησε η παράταξη Κουτσογιάννη. Η συζήτηση
έγινε σε υψηλούς τόνους και διήρκησε πάνω από 6 ώρες! ∆εν έλειψαν
και οι εντάσεις, κυρίως µεταξύ Βασιλείου και Κουτσογιάννη, ενώ στο
διάλειµµα υπήρξε φραστικό επεισόδιο µεταξύ του προέδρου της ∆ΕΥΑΝ
κ. Τασιώνα και του τέως δηµάρχου,
αλλά ευτυχώς παρενέβησαν οι πιο
ψύχραιµοι και τα πνεύµατα ηρέµησαν!
Ο δήµαρχος κ. Καρανικόλας σηµείωσε στην έναρξη της συνεδρίασης
ότι καλώς υπάρχει η διάταξη που δίνει τη δυνατότητα σύγκλησης συνεδρίασης δηµοτικού συµβουλίου από
την πλευρά της µειοψηφίας µε το
1/3 των

συµβούλων. Ωστόσο πρέπει να
υπάρχει και σεβασµός στις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, της
οικονοµικής επιτροπής και του δηµάρχου. «Πρέπει να σεβόµαστε τα
όργανα. Αν αναιρούµε αποφάσεις
µας, χάνουµε την αξιοπιστία µας. Οι
αποφάσεις µας είναι άµεσα εκτελεστέες. Είναι βαρύ πειθαρχικό σφάλµα σε διαφορετική περίπτωση. Πρέπει να διαφυλάσσεται ο δήµαρχος
από το δηµοτικό συµβούλιο…» τόνισε, ζητώντας όπως και στην προηγούµενη συνεδρίαση χρόνο να ωριµάσει τα θέµατα, ειδικά για “Κιόσκι”
και αναψυκτήριο Αγίου Νικολάου,
αφού δεν συντρέχουν επείγοντες λόγοι. Πρότεινε τέλος την απόρριψη
της εισαγωγής των θεµάτων στο δη-

µοτικό συµβούλιο.
Ο κ. Κουτσογιάννης επέµεινε στην
πρότασή του, επικαλούµενος τις δηµοκρατικές ευαισθησίες του δηµάρχου και την ξεκάθαρη λογική του νοµοθέτη. «Αλλιώς δεν θα ίσχυε τέτοιος νόµος. Είναι ακατανόητη η διαδικασία απόσυρσης των θεµάτων. Η διοίκηση δεν έχει να φοβηθεί τίποτε.
Είναι αδιανόητο να µιλάµε το 2019
για σεβασµό αποφάσεων επιτροπών
που έχουν την εξουσία τους χάρη
στο δηµοτικό συµβούλιο. Έχουµε
νέα στοιχεία που δεν είχαν περιέλθει
στο σώµα. Αποδείξτε ότι έχετε πολιτικό θάρρος και δηµοκρατική ευαισθησία…» τόνισε.
Η πρόταση του δηµάρχου για απόρριψη των θεµάτων ψηφίστηκε από
15 συµβούλους (11 της
πλειοψηφίας, τρεις του
συνδυασµού Μυλωνά
και ο Σταύρος Τσέλιος).
16 καταψήφισαν. Οι 12
του Κοινού Τόπου, οι
δύο του συνδυασµού Ιωσηφίδου και η ΛΑΣ.
Συνέχεια στη σελ. 12

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝΑΣΕΠΟΠ

Εκλογές την Κυριακή στον ΑΣΕΠΟΠ
Νάουσας. Επανεξελέγη πρόεδρος ο Αντώνιος Πασχούλας. Αναλυτικά σελ. 5.

Ο γιορτασµός
της 28ης Οκτωβρίου

Το πρόγραµµα εορτασµού της εθνικής
επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην πόλη µας έχει ως εξής:
10.30 π.µ. ∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ στο Μητροπολιτικό Ναό Μεταµορφώσεως του Σωτήρος. 11.30 π.µ. Τρισάγιο και κατάθεση
στεφάνων στο Ηρώο της πόλης. Ώρα
12.00 ΠΑΡΕΛΑΣΗ.