Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Οκτωβρίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6898
Τιμή : 1.00ε
Κιδημερινή οικονομική ειδική εςμερίδα Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Πράσινο φως
για συνταξιοδότηση
Κοινωνικό Μέρισμα
μακροχρόνια
ανέργων
- Επαλήθευση στοιχείων
-Τ σχύει για άνεργουs, φοτητές & επιδόματα
-Δεν έχει αποφασι στεί αν θα δοθεί κοινωνικό μέρισμα . Αν και
που και πόσο θα απο θα
ασθενέστερους πολί
τες τον προσεχή Δεκέμβριο.
Κοινωνικό μέρισμα
2019: Ποιοι θα το Π φασιστεί όταν
έχουμε υπερπλεόνασμα . Σε κάθε περίπτωση , όμως ,
κοινωνικό μέρισμα δεν
κρεμούσε στον ΕΦΚΑ θα υπερβαίνει τα 200
Πέρυσι
μπορεί να δόθηκαν 800
εκατ. ευρ, αλλά αυτό
ρείται σε ισχύ ακόμη ήταν λάθος γιατί το
και μετά την ψήφιση ήραν όλοι και όχι
Ανοίγει ο δρόμος για
τη συνταξιοδότηση
μακροχρόνια ανέργων , ζήτημα που εκ
Για το κοινωνικό μέρισμα noυ θα δοθεί το
Δεκέμβριο, οι αξιωματούχοι της κυβέρνη .
σης θα έρθουν σε
επαφή με εκπροσ
πους των θεσμν .
Ο βασικός σχεδια.
σμός είνα το κοινω
μέρισμα
χορηγηθεί :
-Στους χαμηλοσυνταξιούχους
Στους κοινωνικά και
οικονομικά
στερους , χαμηλόμι
σθους ,
του κοινωνικού επιδό.
ματος αλληλεγγύης ,
Παρακάτω θα δείτε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Κοι νωνικό Μέρισμα που
από το 2017 , καθς
σχετική εγκύκλιος ξεκαθαρίζει πως διάτη.
εκατ . ευρ .
καταβλήθηκε πέρυσι ,
κάποιες από τις οποίες των και των κάθε μορ θα ισχύουν και φέτος.
Τι λαμβάνεται υπόψη μεταβιβάσεων όλων
κατά τον υπολογισμό των μελν του νοικο του εισοδή ματος για
το κοινωνικό μέρισμα; γίνεται προ φόρων,
Λαμβάνεται υπόψη το
σύνολο των εισοδημά.
των είτε αυτά φορολογούνται κανονικά είτε
απαλλάσσονται από το
φόρο είτε φορολογούνται
τρόπο, καθς και το
σύνολο των επιδομά.
του νόμου Κατρούγ μόνο αυτοί που το
είχαν ανάγκην , δή λωσε η υφ. Εργασίας
και Κοινωνικν Υποθέ.
σεων , Δόμνα Μιχαηλίνα
καλου το ευνοϊκό κα
συνέχεια στην 11
χρηματικν
κυριού. Ο υπολογισμός
Ελαφρύνσειs ου , σε τηλεοπτικό
ασθενέ σταθμό.
αφού έχουν αφαιρεθί
οι εισφορές κοινωνι κής ασφάλισης.
Το επίδομα ανεργίας
συνυπολογίζεται στο
εισόδημα;
Ναι, το επίδομα ανερ
συνέχεια στην 10
το 2020 για
Κατά πληροφορίες
πάντως , κοριστικοποιημένη- θεωρείται η
απόφαση για χορή.
γηση ενός νέου κοινωμερίσματος
οικονομικά
δικαιούχους
τουs οικονομικά ασθενέ στεροus
νικού
στους
ειδικό
Επίδομα
θέρμανσηns:
Αδειάζει
Για δηλωθέντα ει .
σοδήματα έως 8.500
ευρ η συνολική φο ρολογική επιβάρυνση
μεινεται κατά μέσον
δρο 20%ν, τόνισε ο
υπουργός Οικονομ.
κν Χρ . Σταϊκούρας .
Οι φορολογικές ελαφρύνσεις του 2020
είναι επωφελείς για
συνέχεια στην 2
η κλεψύδρα για
την Υπουργική
απόφαση
Σελίδα 9