Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διοφωνo pο ου"
-0 αγwnστ όμως,
μέχ θανότου Υ
νο εκφρdζεy
ελεύθερο /
την dnωp/
1ου" /
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Οχτωβρίου
Αριθ. φύλλου 5878
Τιμή φύλ.: 0,50
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας:
Κίνδυνοι για το ΕΣΠΑ
ΦΕξελίξεις στον κάθετο
άξονα Κοζάνης-Φλρινας
Σελίδα 17
Τραπεζικές χρεσεις
Έγκριση μελετν
για τα έργα υποδομν
στον οικισμό Αναργύρων
Καίρια
Σελίδα 11
Παρέμβαση Μητσοτάκη
Ποιes θα επαναξιολογηθούν,
το Παρασκήνιο tns συνάντησn
με τous τραnεzίτες
ΔΕΗ: Το ωράριο
για το νυχτερινό ρεύμα
2019 2020
Σελίδα 13
Οι παραβάσεις|
ΕΠΣ Κοζάνης και ΓΕθνική:
Το πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου
26-27/10/2019
Σελίδα 16
του ΚΟΚ
που αφαιρούν
δίπλωμα
και άδεια
κυκλοφορίας
Γo Οιαι
ΑΠΟ ΨΕΙΣ
rreνSιΣ
Σελίδα 24
Ο φαύλος κύκλος
των νόμων και το ΣτΕ
ο κοκ (Κδικας Οδικής
Κυκλοφορίας ) έχει αλλάξει πλέον και έχει γίνει πο
ρος για τους οδ .
γούς παραβάτες , μάλιστα
δεν είναι λίγες οι περιπτ.
σεις στις οnoίες αν οι οδ .
υποπέσουν
Δεν είναι η πρτη φορά που κηρύσσονται αντι,
Ισυνταγματικοί και άκυροι νόμοι από το Συμβού.
| λιο της Επικρατείας , όπως συνέβη πρόσφατα με
| τον ασφαλιστικό νόμο , τον λεγόμενο νόμο Κα
τρούγκαλου. Ευχής έργον θα ήταν να είναι η τε|λευταία .
Ομως οι αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου ,
| που "κατεδάφισαν- τον εν λόγω νόμο, όπως και
| τις αντικειμενικές αξίες στα ακίνητα , έφεραν στο
|προσκήνιο προβλήματα που έχει το πολιτικό μας|
gυνέχεια στη σελίδα 4
Παραβάσεις η Τροχαία του
αφαιρεί δίπλωμα οδήγη.
σης και άδεια κυκλοφο
ρίας , εν καλούνται να
πληρσουν και τσουχτερά
χρηματικά πρόστιμα .
Σελίδα 12
ΣΟΝIVUN