Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
T. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΗEΡA ΑEΑΡTΗ nΕeεAN EΦHερu .ΕTE νnε ο
ΕENNEαα
2003: Η Αστυνομία όφειλε
να αnoφέψα το πλιάτσικο
Περιπέειες αχαιν Προσκόπων|
στον εθνικό αγνα του 40
b s pο 201 uwrwpo υ 0
σν ΕΜ0
Φwv mνo p νtr
ocαο nc
oκipen μον
3080ΙΚΟΛΟΗ
pμuο φο
ΕΛΑΣ: ΕΠιχείρηση
αθαρές Πλυτείες
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ
χut oεγρ, 15,ια
aΤ λΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΣΗ
ΤΡΑΧΑΝΗ AΠΟ
ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
upe ι poεο
mun poι pel υ
σ eanμέm cpό
Εpότ φ
ΚΑ DΑΟΥΛΑΟΙ
ο ΣΑΡΑΝΤΗΡΗ
| ΤηΝ
ΕAΥΕΡΟΝ
MΑΕΠΑΛΗΛΕΙ
οnteipeς tou 000ΣΑ
οκmti u pν
AKΨE nΑ
ΚΑΡΚΟΤΙΚΑ Κ
ookφ A
Οοp as
ΠΑΡΑΒΑΕΙΠ
P ο θενων τς
EAL ao
Be to pbν,
ΠANΟΥΝ
ΜΗΝΤΜL ΤΟ
ΧΩΡΟΝ
ΤML 1ΟΛΣ
ΠΕΡ3ΟΟ
EAPPO2
| ΣΥΖΗΤΗΣΕΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΑΚΗΣ
ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΑ
ΠΟΣΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Ο ΑΤΙΚ
Oni eee
μΜσ νw
pe νωοpe
νο σνο
Η μαζική
δολοφονία
της Πάτρας
Tos Arov οχΕ
pκ κ u
oooo e aν
eυσpό υ +p0
30κν 1944op
920 t
φ v bu
φρ opεα
eι w 4
oeλμn
mοupου k
ΜΑΤE- ΦΟΤΑ
AΠΟΛΛΟΝ
ΚΟΡΟΙΒΟΣ
κrppοppd
Ο Adr ipεa
0ύν ε
aκ poa
nuwa κα
Ap κ w
ΔΩΡΑ κόθε o ΟΑ
μpς φ
ην un ων 100c
4owo AΟΟLA
wA ωA
ΝΤΕΖΕΝΕ
ΒΛΤΙΔΗΣ Γ. επE
Κ 54Μ a
Ee ΕΡ καi ΗΕ
Τ 4 0n09 .-ν s v
ΕνA-1618 1η τι4 1818 Σ14
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΑΝΡΚΟΠΟΥΛΣ
Πoo &Οικονομία
σ 21/10 : 02/11