Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΙΜΑΙ ΤΥΧΕΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟ ΔΗΛΩΣΕ 0 ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΗ
για όλους!.
ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
Toofeidesfe
e ΗAείe
ΣΒΕΝΟΣ ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗ
ΠΑΤΡΙΕ
Έμεινε
|στον αγνα
να βοηθήσει!
στην όλυμπία 06
Η' ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ .ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΑΟΣΗ
ΗΛΕΙΑ-ΠΑΤΡ-p
Σάββατο 36 Οετωpp 3019 www puruow.cum pθμός φυλλοι 61057 ΕΥΡΩ 0,80 E Τιμή θruς 1t
ΠΑΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΜΕΤΩΠΟ:
Ήτην άριστος
καικορυφοίος! σε τρεις
ΤΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ
0HΘDSΕ
VRINIOTIS
ΔΑΝΕΙΑ ΠΥΡΟΠΑΘΝ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ
. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΑΖΙ ΣΑΣ
ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΜΕ ΒΑΚΑΛΑΟ ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
LE Συλλόγων
Ελαιοτριβέων,
B. Ηλείας
Βουκούμάδες και Ολυμπίας
ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΙΜΗ στο <0ΧΙ>
ΑΓo ΑΝΑΡΑ ΑΑDAD
1243194 1Μ
7.15.16,17
Restaurant Marina
ΜAΗpa a rHArο
ΕΕΜ υ ΔΥ ΛΗ0ΚΤΑ
ΠΑΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
ΕΛAΙΟΚΑΡΠΟΥ
HATARGM
Αγλειον uι
ΤΟΝΝΤΖΗΣ
ΠΚΕΟΗΡΧΟΠ ΙΣ
εμμκ ι
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Hdwial
μενιμμ teorHΕΝAυη0
ΠAΡ ΑΟΤΑτoro
Εrμ e up uor
Στα την
ΠΟΝΤΗΜΠ
μιγαα αm)
5 Αγά ναι
Κότες.
28η ΟKΤΟΡΙΟΥ
uΕ ΜΠΑΚΑΜΑΡΟ
π.ΗΗ1Η ΕΠ
ΕΚΟΡΑΑΛΙΑ
νωπέs
RΝΑ 0 (
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ
ΘΑΛΑΕΙΝΑ
5old Α
Pyrgos
ΑΓΟΡΑΖΩ
ΧΡΥΣo -ΑΣΗΜI
Παλατα κωσ μήμια τα -Λίμες.
a ε oτ m
ΑΝΟΙΧΤΑ
|ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
11.99ε
ΜΕΤΡΗΤ,
69Α0 3278.
Ανεα στνα συνο- Η
Ε η ΜΕΤΜ ΗΙΗ
. Ε Ν ΗΜΕ
n mmm κνοm uΛΑΣ
Π Aueies Mmι Ratonn
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΟ .