Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οι άνθρωηoι της
ομάδας Fractions
Δύσκολη έξοδος
στη Ρόδο για τm
"Μαύρη θύελλα
Τζάμηολ στην
A1 κατηγορία
της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΧΥΡΑ
ΤHΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Μεθνη
στην Ε.
ΤηA. 272102142 1 , omai dlefkm0pna.com
Αρ. φoυ 12648 -Τuή 1ε
ΚΛεΥ ΕΡΙΑ
Σαββατοκύρια κο
26- 27 Gκτωβρίου PO19
www.eleftheriaonline.gr
Αλλάζει
Εν όλα βρίσκονται στα χέρια του Μητσοτάκη
uuw Κυριακή
Τι θα κρίνει την τύχη
αεροδρομίου-δρόμων
θα λaπουpγήσε άραγε καταλυοά η napeάαση του rpodδρου υ
ΤΕΜΕΣ Αυλα Κωνστηντηκόnouou γa το aεφοδρόμο τκ μεοomoς
εpωτεύoυoος και το δρόμο Κλaμάτα- Πuλoς- Μεθνη, npοκεμένου
να επτκυνθούν οι δαγωνιστικές διαδικοσtες για τα μεγάλα έργα τ
Μooonviος, ή θa ξεχοστί σύντομο και θα tnσpέpουμε στους αργος
puθμούς των ηρτον 100 ημορν της κυθέρνησης Mποοτάκη Η
απάνησn στο εpτμα αυτό θα εξαρnθεί σε μεόο Βαθμό από το ε
διοφρέρον noυ θα εnδξε ηpooumκά ο διος ο rpueunoupγoς
Ικανοηοίnon
ΣΕΛΔΑ 12
Χαρίτση γα
έργα στους δήμους
ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟΤΖΑΝE-ΚΑΛΑΜΑΚΙ
Εντυπσεις
Τα Πάντα
κρίνονται εκ του
anoτελέσματος
Η διακείρισn των σrουr
διν μηοίνει nλέoν στη
φόσn τις υλocion Μιορε να μmν είνo-κα δεν e
νa - η κnύtεpn δυνατή
λύon eho είναι κολupn
onό το onμερινό καλ Στον
toμta των οδικν tργων η
νέα rmppeφεoή oprή δε
Αν δtepο νmomά
tόoo για mν tντοξη oμοντν νεων τηματων δoο
κα για τη oωνήρnon tων
uχρκόνtων, Μένα να δούμε ον θa τα κατοφέρα και
στην υλoonon .
Αρχαιολόγικό. πάρκο
στο λόφο του Πεταλιδίου
Αντεπίθεση
εμπόρων
σε Λεβεντάκη
ΙΕU4Α
ΣΕΛΔΑ 2
πυΣ10-11
Με καλές
αποδόσεις
το μαυρολίσιο
Ενημέρωση για)
δωρεά οργάνων
και μεταμοσχεύσεις.,
Εκδηλσεις
για tην 28η
Οκτωβρίου
: Ε46
ΜΕΚAΙ
"Ο ωγράφος
Ε ΞΗ ELE ΕΙΝΤ
ΜΑΡΑΝΤΟΣΗΗΛΙΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΤ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΑΣ
50 ΛΞ40.00
62 AΗ 50.09 ε
32 Al 79.99 ε
100 ΛΙ-09.00 ε
με τις τρεις
napίδες, του
Γρ. Χαλιακόπουλου
2ΠΕΟΕ
ΚΑΒΕΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑ
ΜΠΛΙΛΡΙEΣ
ΠΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
&ΜΟΤΟ
. Ρολά καταστημάτuν
Eισκευές ρολν
ΕΗλεκτροστατικές βαφές
Εrxpαζoυορτeς
. Αυτοματιομοί
. Αμμοβολές
ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ
Η ΠΡΟΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
o οΙ 0 κερίας uen
με Σ ΜΟΦν γρττ Cyγύσ
Υέpas 14 κanoμotn Τa Σ721ο ε0 υ, 678-7733ς (24ωρε
146 xii nΕ Ο Koileptras-Τptneimo AΡΤΟΧΟPΤΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τ.27210 53063 , 6υ7τ-060571-37910 δ3053
rmμlunirmm
| ΕΑ17
NotoSport

Τελευταία νέα από την εφημερίδα