Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΑΡΡΟΣ
Σάββατο 26 οΤuβρίαυ 2019 www, tharrosnews.gr
Apteμ. φύλου 36.062
Αonασχυμα Καλομάκος
COMMOαοΠAΟ
w.001 τρός π- T10 8915π
Έτος 1205 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗ ΝΙΑΣ Τιμή 1 υpo
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Δ4ΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
39 συλλήψεις στη
Μεσσηνία, εξιχνίαση
κλοπής στη Μάδενα
Μειωμένο ενδιαφέρον για μάζεμα ξύλων
από δασικές εκτάσεις
ο. 4σελ 4
ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ 3.000 ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΑΝΕΜΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
για το 56 στο δήμαρχο Καλαμάτας
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Σύσσωμη στήριξη
σε Τερζή , απερίφραστη
καταδίκη Αεβεντάκη
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ
σελ 11
ΑΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Καλά νέα από τον
"Φιλόδημο" για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση
σελ 7
Την όντανη ανησιχί τους για την πιλοτική λοπουpγα του 56 στην Καλαμάτα εξέφpασον χθες με διαμαρτυρία πολπος, evo ατπροσωπεία τους , συνο
δουάμένη από τη δικηγόpa Mapίστα Οppανού, συ
ναντήθηκο με τα δήμαρχα Καλαμάτας, Θανόση Βa σιλάπουλο.
Η κα Οpφονού ξήγη σε στον κ . Βασύ όπο υλα τα
Τρωτά σημεia της σύμβασης που έχει υπογράψει a
Δήμος για το 56, τους κινδύνους που Βοωpούν ότι
υπάρχουνγα την υγοία, αλλά και αποφάσες δικα στηρίων που έχουν αποppίψει την γκατάσταση ο
paν γia λάγους υγείας των κατοίκων και προστοσίας των παιδιν από ην όκθοση ακτνα βαλ ίaς .
ΑΠΡΑΧΕΙECTRIC 4
Ηλεκτρικό ελαιοραβδιστικό για όλες τις
ποικιλίες ελιάς και όλα τα ελαιόδενδρα
Το πo apoύ της αγeeς
Μt7τοαίτητες, για καθε ποικύία
eλιaς
| Δεν pοκαλεί ξημιά σο δέντρο
|-Μήκος dαιοραβδιστικού 2,5 p. (as.
3,6 μ με διάφορς nφοοτέσς
| Συκομιή αnό 130 έuς 200 κua
την ρα
|. ΔΔwαηριάζεται αnό την υγρονία
| Aετουγεί pε pnaταρία ή γενηήτοια
. Αμεση και οικονορική επικευή
Εξαηρέτηση και ανταλλοκτικά σε
24 ρες σι Οη την Ελλάδα
. Αουναγνιστη τιμή
Δtο χρόνια εγύηση
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Τίμησαν τη "Μόνα
του έπους του ' 40",
Ελένη Ιωαννίδη
ΣΕΑΙΔΑ 5
ΕΕΧPRESS
σελ 10
Περνάς ΚΤΕΟ;
Κερδίζεις
Αυτοκίνητο
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΑΡΟ
Επίσκεψη του δημάρχου
θαν. Βασιλόπουλου
Διονοννος to αχό dεκο
νου οχμα νός oaς
Ιωέδρητς καηopas)
σω ΙΚΤΕ ΕΧΡRES
ομμευε ακίωο
με έoaeo α κανοίρο
Suzuki Svλ1
για τα προβλήματα
Τηλ. 27210505 58 27210-66077 t wreto/α
σελ 7