Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

26

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5273

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΜΑΤΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Ε.Α.Π.: Πτυχία...
χωρίς αντίκρισµα

Τέλος χρόνου για
το Κτηµατολόγιο

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 2

ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΩΣ ΤΟ 2030

Από ΑΠΕ
το 35%
ΣΕΛ. 4

«Εξαφανίστηκαν»
τα αντιγριπικά

εµβόλια

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΕΛ. 3

ΣΗΜΕΡΑ (12 µ.) Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

ΣΕΛ. 19-24

Τελευταία
σελίδα για
τον Φώτη ∆ηµ.
Χρονόπουλο
ΣΕΛ. 3

ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟ ΗΦΑΙΣΤΟ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΦΩΦΗΣ

Κόντρες
στο ΠΑΣΟΚ
ΣΕΛ. 8

Τιµή στους
ήρωες του ‘40
ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΜΕ ∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΣΕΛ. 10

Επικίνδυνη
αποστολή
του Προµηθέα

n Απόλλωνας: 5 µ.µ. µε
Κόροιβο στην Περιβόλα
n Α ΕΠΣΑ:
Κρίσιµες αναµετρήσεις