Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

18oC, 15:00

24oC, 21:00

18oC - Υγρασία 46%-95% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 08:01 - Δύση ηλίου: 18:46

€0.80

ÄÜóêáëå, ðþò íá äéäÜîù;

Ο Πόντιος Πιλάτος δεν είναι σύμβολο της μετριοπάθειας, αλλά της ατολμίας,
της παθητικής συμμετοχής μου στο προδιαγραμμένο και ήδη γνωστό κακό. Η
στάση του κατά καιρούς προτείνεται ως καλή συμβουλή, αλλά συχνά μπορεί και να λειτουργεί ως μια καλή εκλογίκευση της μοιρολατρίας.
Πώς μπορώ όμως να ξέρω πότε όντως η σκέψη μου είναι άχρηστη; Πότε η σκέψη μου δεν έχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από την κόπωση
και τη θόλωση, τελικά, της διάνοιάς μου, αν ένα αποτέλεσμα είναι προδιαγραμμένο ό, τι κι αν κάνω; Πότε μπορώ να αφεθώ ως "σύμμαχος" ενός αναπόφευκτου συμβάντος, ώστε ό, τι είναι να κάνω να το κάνω και ό, τι είναι να γίνει να το περιμένω χωρίς αγωνία, αν η μόνη
εναλλακτική επιλογή μου να αντισταθώ σε αυτό είναι αχρείαστα κοπιαστική; 3>>

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4991

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΡΙΦΟΣ ΣΤΟΝ ΣΥΔΙΣΑ ΛΥΘΗΚΕ (;) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ

ÍÝï ìðüíïõò êõâåñíçóéìüôçôáò

Ðñüêåéôáé ìÜëëïí ãé' áõôü
ðïõ ðåñßìåíå ç äÞìáñ÷ïò
êåíôñéêÞò ÊÝñêõñáò þóôå íá
ïñßóåé åêðñïóþðïõò óôç
Äéïßêçóç ôïõ ÓõíäÝóìïõ. ¢ëëç ìéá ðñùôïâïõëßá óôï íïìïèÝôçìá passe-partout, ðïõ
ôçò ëýíåé ôá ÷Ýñéá êáé êÜíåé
ôïõò Üëëïõò äõï äçìÜñ÷ïõò
íá áéóèÜíïíôáé Üâïëá.

Âáäßæïíôáò óôá êåñêõñáúêÜ, ðïëéôéóìéêÜ åñåßðéá

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ. Στις «καθυστερήσεις»
πέρασε η νομοθετική ρύθμιση μαζί με το “Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο” που ψηφίστηκε την Πέμπτη
από τη Βουλή των Ελλήνων...
Σελίδα 6>>

Μεγάλες προσδοκίες άφησε η επίσκεψη της Λίνας Μενδώνη στο νησί. Δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της η Δήμαρχος Μερόπη Υδραίου από τα "δώρα" που έφερε μαζί της Υπουργός Πολιτισμού. ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 6&7»

Áêüìá øÜ÷íïõí óå ðïéïí
áíÞêåé ç ðëáôåßá óôçí ÓðçëéÜ! 4>>
ÓÜââáôï 26 Ïêôùâñßïõ

Koningsdam
08:00 - 18:00 - ÅðéâÜôåò: 3.375

Êñüôïò: Ï äõíáìéêüò óêïðåõôéêüò
óýëëïãïò ôçò ÊÝñêõñáò 9>>>

ÁÏÊ ÊÅÑÊÕÑÁ

ÊõñéáêÞ 27 Ïêôùâñßïõ

Viking Star
08:00 - 17:00 - ÅðéâÜôåò: 954

ÄåõôÝñá 28 Ïêôùâñßïõ

Rhapsody of the seas
09:00 - 15:00 - ÅðéâÜôåò: 2.435
Viking Jupiter
08:00 - 17:00 - ÅðéâÜôåò: 954

7718 επισκέπτες
το 3ήμερο στο λιμάνι

Ìå óôü÷ï ôï ðñþôï
“ôñßðïíôï” ôçò ÷ñïíéÜò
êüíôñá óôçí Ðáíá÷áúêÞ

13> >



Τελευταία νέα από την εφημερίδα