Πρωτοσέλιδο Βραδυνή: "Πέρα από πολιτικά στεγανά ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ήβραδνο
ΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΛΠΡΕΚΛΟΣΙ ΣΦΡΛΛΥΝΗ ν
NΟ ΚΑ ΔΑΤΛΕΛΚΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑΊΑ ΝΕΑ.
ΙοιτΟΝ ΕΠΙΧΤΡΝ ΩΝ ΗΣ ΤΟ ΜΠΩΟΝ
ΜΕΣΠΕΡΑΝΟΛΕΚΟΟΙΑΝΑΚΟΝΩΟΕΝ
M. ΟΒΑΣAΕΤΣ ΗΑΙ ΟΚΠΡΟΟΥΠΟΥΡΓΟΝ
ηΟΥΚΗXΤΟΝ ΑΤΛΟΝΒΑΙΛEΑ ΚΑΙΤΟΝ . ΥΚΩΡΤΕΑ Π
3δο κε.
ΕΥΥνη Ο
Μέράδν
MΜM 1 ΠΟΡΑΚΟ
3321ο0
Η αναγγελία του μολέμου,
το α0Χbτων Ελλήνν
και οι πρτες αντιδράσεις,
μέσα από το ιστορικό αρχείο
της εφημερίδας
Σήμερα, μαζί με τη Βραδυνή.
της Κυριακής>, τα δύο
ιστορικά φύλλα της 28ης και
29ης Οκτωβρίου 1940.
-λΥ Ν ΚΜΜΜ Κ 0ικ0Η 30 .
να βς,
η - τα α μ σ
Ε1 τρτς
αομ1 η
ο υ 06439
4 Κ 0 ΜΗΟΥ
ΚΟΑ ΛΟυ
Μ 0ρς
Μ ΟΚ ΜΑΚΝΜΑ
4 ΟΥ ΟΑΠραι
.ΠΟΛΕΜΟΙΑΤ 1 γ(α
ΕΧΡΙΤΗΣΝΚΗΣ ΠΗ i ΗΣ
ΤΥΟΥΠΕΡ
ΑΚl ΤΩΝ
% κν.
νoς0402
κα RΗ α ο ωα.
Σ.α αος
Η δεΜ4 3Η
* υ94ςξκ ς.
αςριακακα
ο 4 Μέ Ε
κα ΥΥ
o ν ΕΙΕΕ ΕΙ Ρ
Α iο k α ΝΝΑ
μεταα ΥΕΜΟΣ ΔΚΟΝΟΥΕΣΥΜΠΑΘΙΑΣΥΡΤΗ ΕΛΛΛΛΟΣ
α 6αγμ iάνοοι
ΚΙΝΤΑΙ Η ΕΞΕΓΕΡΙΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΚΟΥ ΛΟΥ.
ΧΡΟΝΙΑ
76Ν 3 Η
όμ9 027
l εΤ Ο ή 0 -3 4 αΝ
ΑΑΥ. 0 02
Ε 0 459Ε.
Υ . 5.
ΑΣΗΚΙΣ
Α 0Κ ΤΑ 5
1314ΑΝ ε
-3ν Ω ΚΜΟ
Η ΚΗΡΥΞΙΣ
Χβραδνη
ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΕAx & tλa pw pεν.
γτ MίL.
Α ΜΗΟΤw οgΗ ΚρΝ μ
ΟΕΚΟΙΟΣ ΚΑΟΜΛΟΟΗ
ΧΘΕΣ ΕΣ ΤΑΙ ΟEΙΣ ΤΟΥ
ΝΣΥΝΑΓΕΡΜΩ
καγα α κα)
ΑΥΟΑΑ 3Ρ
55 ο3061:
e κο 4 t oν
.34οτο 0 α ερ
9 ΝΟδς τy ααν
90 5 α ος 50 Κ
φεκχφύ 4s ς ν
. kεδe η& ολίρο
οκυ Αortoeκορκ
ξ.2 109ς, γe2Τ
4 m α ος Κ
k ντ . γρa ιο
Ν Α νυνιλ α, .
3 ο ληκας
Ενον τ 2 Μ0 4 ΛΑΚΑ
, Χνοφ Χ κ ν ΚΥ
tν 90 Υ5οΡλ ΗΜ ν ο
.ΟΥ9Μ
.5 Η " ΜΜ 92Ρνξ4Μ4
ΑΟΜΙΩUΣΚ α( ΜΝΑΗΤΜΚΑ ΜΜ
Κ(3 το0 tνα
πΡΟΤΝ ΡΟ 0 πoA5 ΑΠΜΗ Ε ης
ο M 3
Τ λοαν.
. Κ 0 5 κο3 655. Κ
ΚA3Μe
.Ον ΑΑ 3 9 ον
2-%7 ν
00τ ΣΥ 5 0νΥ ..
Μ νΣ όν19 ΝΑ
58χiΚ% Ε Χ
2υ0ρνα οσια
Φ.5ξ ΝΜ ο 7ος
2 οΣ00 2 5 α 0 11ΑΤ Ρ Ρ ΣΑ
,eΕΕ--β71
3Ρ.ΑΑ ς ΝΗΡ Α Οο3 ν .
Μ5 ΥΟ Υ Ηκ
Υ 2 50 Με 2
092 ΡΕΤΗ 392 45
έΜΚ τΗΝ κΝέ
ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ
νονα5 99Ρ 5 ΗΑ 57
%2 Σ 59 . Κ Υ .
Ψ4% υ ν Α0.
0ΩΚΕ 995 - ατ
3 α Ο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΕΜΙΚΟΥ
ΑΖΥΜΩΣΕΙΣ ΕΣΤΑΝ ΔΙΚΡΑΝΚΑΙ ΜΟΣΧΑΝ
Ε ΜΕ ΗΝ ΕΠΙΟΕΣΗ ΚΪΑ ΤΗΣ ΕΛΛΛΔΟΣ
ΕΠΕΕΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΤΗΝ 5.30 ΤΗΣ ΠΡΩΙΑΣ ΗΡΧΙΣΑΝ
ΜΜΑΧΚΑΙ ΜΕ ΥΟΥΣ ΤΛΛΟΥΣ
SERA%4STΑΣΙ ΟΥΧΑΙΚΟΥΑ
v υντ& προκαλν s
nκοpκής yυθοεν
Ε 2 ν
Ν 6 5Οη κp, κ κκ
μπ Αω
Αp550 Μα
δημοΕ
, 4ΑΜΑ 0Α
92979 ΝΟ5 Ν Υ Κ 505 Υ ΣΣΕ02 Σ
μ4μνι
422 Ν 4.2% Κ 42 ν. 4 ΤΣ 5αα α
σΗβραδνm)
26-27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1142
ΤΙΜΗ & 1,00
ΕΚΔΟΤΗΣ:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ . ΜΗΤΣΗΣ
ΤΗ Σ ΚΥ ΡΙ ΑΚΗ Σ
www.vradini.gr
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
(ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ
Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
κΟ κάθε πολίτη
θα έχει έναν
αριθμό για.
τ18 δουλειέ του
ΣΕΛΙΔΑ145.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞ Η.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΠΟΒΑΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΧΑPΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΕ 67
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η Ν.Δ.
ΣΕΛΙΔΑΑ.
ΜΕΙΩΝΟΥΝ
40% ΤΟ ΦΟΡΟ
ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΕΛΙΔΑ10-6
ΣΕΛΙΔΑΣ,
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΦΕΡΝΕΙΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΤΙΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΕΙ
ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
Ο ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ ΑΦΗΣΕ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΣΕΛΙΔΑά ν
ΣΕΛΙΔΑ 17, 27.26 20)
ΣΕΛΙΔΑ 20
2π.Α TL
9 771109 012102